Griffie

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). Bij de griffie kunt u terecht voor uw vragen over de gemeenteraad, raadscommissie en raadsactiviteiten.