Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Wilt u een onderwerp, idee of probleem onder de aandacht brengen van de raad, stuur of mail dan een brief aan de raad.
Per post:
Gemeente Eemsdelta
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 15
9900 AA Appingedam.


Per mail:  griffie@eemsdelta.nl


Alle post die de raad ontvangt komt op de lijst ingekomen stukken. De griffie doet een voorstel voor de afdoening van het ingekomen stuk. Een raadslid kan aangeven dat hij of zij een ingekomen stuk tijdens de raadsvergadering wil bespreken. De lijst ligt ter besluitvorming (wijze van afdoening) voor tijdens de raadsvergadering.

U kunt tijdens een raadsvergadering of raadscommissie inspreken om aandacht te vragen voor een idee, probleem of wensen.
Graag horen we van u:
• Over welk onderwerp u graag wilt spreken.
• Namens wie u spreekt (uzelf of een organisatie/vereniging).


Het is niet toegestaan in te spreken over:
• Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft open gestaan.
• Benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen.
• Wanneer een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


Tijdens raadsvergaderingen is het alleen mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan (m.u.v. de ingekomen stukken).


De commissie- of raadsvergadering is live te volgen voor belangstellenden, dit betekent dat u tijdens het spreken ook in beeld bent.
De beelden blijven na afloop van de vergadering minimaal 4 jaar beschikbaar via deze website.


U krijgt maximaal 5 minuten om te spreken. Wanneer er meerdere insprekers zijn kan het voorkomen dat u minder tijd krijgt om in te spreken, dit laten we u uiteraard van te voren weten.


Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Griffie via griffie@eemsdelta.nl of 0596 691203.
We helpen u graag!

Hier kunt u lezen wat de gemeenteraad doet om uw privacy te beschermen.