Vraagbaak

Wilt u een onderwerp, idee of probleem onder de aandacht brengen van de raad, stuur of mail dan een brief aan de raad.
Per post:
Gemeente Eemsdelta
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 15
9900 AA Appingedam.

Per mail:  griffie@eemsdelta.nl

Uw brief plaatsen wij als ingekomen stuk op de agenda van de raad op internet (uw persoonsgegevens worden verborgen). Uw brief wordt als mededeling aan de raad voorgelegd of doorgezet naar het college voor beantwoording.

U kunt tijdens een raadsvergadering of raadscommissie inspreken om aandacht te vragen voor een idee, probleem of wensen. U kunt zich hier voor aanmelden via onderstaand e-mailadres .

griffie@eemsdelta.nl