Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een voorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is. Het gaat hierbij om het wijzigen van een paar zinnen, letters of cijfers in het voorstel. Bekijk de ingediende amendementen door de raad.

Besluitenlijst college
Een besluitenlijst is een overzicht van alle genomen besluiten per collegevergadering.
Bekijk de besluitenlijsten.

Besluitenlijst raad
Een besluitenlijst is een overzicht van alle genomen besluiten per raadsvergadering.
Bekijk de besluitenlijsten.


Besluitenlijsten uit de oude gemeenten kunt u bekijken via:

Lange Termijn Agenda
De Lange Termijn Agenda is een overzicht van de geplande raadsvoorstellen vanuit de ambtelijke organisatie.
Bekijk de aangekondigde raadsvoorstellen.


Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Een motie is een wens of verzoek aan het college over een voorstel. Ook kan er een motie worden ingediend over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat.


Bekijk de ingediende moties door de raad.

Schriftelijke vragen
Schriftelijke vragen zijn vragen vanuit de raad aan het college.


Bekijk de ingediende vragen met antwoorden.

Toezeggingen
Tijdens de behandeling van een raadsvoorstel in de raadsvergadering komt het voor dat een wethouder door een opmerking van een raadslid een toezegging doet om iets later op te pakken of uit te zoeken.
Bekijk hier de toezeggingen.

Verordeningen
Documenten waar de afspraken in staan die de raad gemaakt heeft over de werkzaamheden van de raad.
Bekijk de verordeningen.