Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Verkeer en Vervoer

ID
178
Agendapunt
Raadscommissie 2024 (6. Kadernota 2025)
woensdag 3 juli 19:30 tot 22:00
Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl (Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl)
Titel
Verkeer en Vervoer
Toezegging
Over Verkeer en Vervoer, met name de kruising van de Stationsstraat en Kustweg, zegt portefeuillehouder Ronde toe met informatie te komen over de ontwikkeling.
Portefeuillehouder
H. Ronde
Beleidsveld
FL&E
Deadline
Stand van zaken
Voor de verbetering van de kruising Kustweg/Stationsweg is afgelopen voorjaar een ontwerpopdracht gegeven aan adviesbureau LAOS Stedenbouw en Landschap met verkeerskundige begeleiding van Roelofs advies. Inmiddels is een verkeersstromenonderzoek uitgevoerd en is het ontwerp in voorbereiding. Hierbij wordt tevens aansluiting gezocht bij de nog uit te voeren plannen voor de inrichting van Vennenplein fase 2 en de Noordersingel. Doel is Q4 2024/Q1 2025 een definitieve ontwerp te kunnen presenteren. De totale scope van de werkzaamheden is: Verbeteren van de hemelwaterafvoer centrum naar Kustweg Vervanging Verkeer Regel Installatie (VRI) spoorwegovergang Herinrichting kruising Stationsweg, Kustweg, Vennenplein. Planning uitvoering: Q3 2025. Risico's: Voor de inrichting kruising Stationsweg/Kustweg is i.v.m. de spoorwegovergang en beveiliging, overleg nodig met Strukton (uitvoerder Prorail) en mogelijk toestemming van ProRail. Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd en zijn ze op de hoogte van de voorgenomen aanpak van de kruising en vervanging van VRI. Echter, de ervaring leert dat het bereiken van overeenstemming met deze partijen veel tijd vergt, waardoor Q3 2025 mogelijk te ambitieus is en niet wordt gehaald.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afhandeling
9-7-2024
Bijlage(s)