Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lange Termijn Agenda

Nota kapitaalgoederen

ID

166

Onderwerp

Nota kapitaalgoederen

Beleidsveld

FL&E

Streefdatum college

25-10-2022

Streefdatum raad
Stand van zaken

Q3/Q4 2023
Wordt verplaatst van 30
november naar raad Q3 -Q4 2023.
I.v.m. focus en prioritering grote
opgaven en beperkte beschikbare
capaciteit is in 2021gestart met en
ligt de nadruk voor 2022 op de
afronding van het hebben van
inzicht in areaal ED (basis op
orde), harmonisatie Wet Ahri
verplichtingen OR, het Meerjarig
onderhoudsplan openbare
ruimten IBOR en het
afwegingskader- en kaderplan.
Het plan van aanpak voor de
integrale nota kapitaalgoederen
Eemsdelta is in de maak (incl.
taakstelling EIB voor de openbare
ruimte) en is geprioriteerd voor
Q3-Q4 2023 en verder. Planning
volgt z.s.m. t.a.v. separate
beleidsonderdelen

Afgedaan
Niet afgedaan