Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lange Termijn Agenda

Actualisatie bodem beheerplan (ivm in werking treden omgevingswet)

ID

132

Onderwerp

Actualisatie bodem beheerplan (ivm in werking treden omgevingswet)

Beleidsveld

FL&E

Streefdatum college

30-8-2022

Streefdatum raad
Stand van zaken

Q4 2022

Wordt verplaatst naar Q4 2022.
Komt op de LTA in combinatie
met andere voorstellen i.h.k.v. de
komst van de Omgevingswet.

Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)