Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Zoeken op de website

Resultaat

29 maart 2023 -- Uit het woningmarktonderzoek dat de gemeente Eemsdelta begin 2022 liet uitvoeren, blijkt dat er schaarste is aan woningen, vooral in het betaalbare segment...

29 maart 2023 -- De gemeenteraad heeft in december 2021 bij de vaststelling van de Leidraad Eemsdelta het college opdracht gegeven te werken aan participatiebeleid met een daarbij horende participatieverordening...

29 maart 2023 -- Voorgesteld wordt om in te stemmen met het verzoek van Stichting VO Eemsdelta om artikel 14 lid 2 te schrappen uit de statuten van deze stichting...

29 maart 2023 -- De 7e editie van het evenement DelfSail vindt plaats van 13 t/m 16 juni 2024...

29 maart 2023 -- De raad heeft in zijn eerste vergadering op 4 januari 2021 een aantal ‘raadseigen’ regelingen vastgesteld...

29 maart 2023 -- In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken om in 2050 aardgasvrij te zijn en in 2030 nog maar de helft van de broeikasgassen ten opzichte van 1990 uit te stoten...

29 maart 2023 -- De gemeente Eemsdelta werkt aan herbestemming van een voormalige schoollocatie aan de Opwierderweg en Farmsumerweg in Appingedam: 'Noorderpoort'...

29 maart 2023 -- Voor omgevingsvergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan en met een uitgebreide voorbereidingsprocedure worden voorbereid op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in principe een verklaring van geen bedenkingen vereist...