Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

woensdag 4 oktober 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl (Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl)

Voorzitter
H.J. Dijkstra

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:58 - 00:06:33 - H.J. Dijkstra
 2. 2

  00:04:06 - 00:06:33 - H.J. Dijkstra
 3. 3

 4. 4

  00:04:35 - 00:06:33 - H.J. Dijkstra
 5. 5

  De Rekenkamer van Eemsdelta heeft onderzoek gedaan naar de Dienstverlening in de gemeente Eemsdelta. Het onderzoek is in opdracht van de rekenkamer uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. De rekenkamer biedt het rapport aan de raad aan. Het rapport is voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders voor bestuurlijk wederhoor. De reactie van het college op het rapport is als een bijlage onderdeel geworden van het rapport van de Rekenkamer.
  De conclusies en aanbevelingen die op basis van het onderzoek zijn geformuleerd worden aan de raad voorgelegd. De raad wordt voorgesteld op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek het college de opdracht te geven een uitvoeringsplan dienstverlening op te stellen.


  Tijdens de commissie geeft het onderzoeksbureau een toelichting op het onderzoek.

  00:04:41 - 00:06:33 - H.J. Dijkstra
  00:07:47 - 00:07:48 - H.J. Dijkstra
  00:33:32 - 00:34:14 - H.J. Dijkstra
  00:34:16 - 00:35:23 - G.J. Reinders
  00:35:26 - 00:35:40 - H.J. Dijkstra
  00:36:33 - 00:36:39 - G.J. Reinders
  00:36:42 - 00:36:45 - E. Mulder
  00:36:46 - 00:37:08 - H.J. Dijkstra
  00:37:41 - 00:37:47 - H.J. Dijkstra
  00:37:49 - 00:40:12 - F. Yozgat
  00:40:13 - 00:40:15 - H.J. Dijkstra
  00:40:17 - 00:40:31 - E.W. Raangs
  00:40:32 - 00:40:35 - F. Yozgat
  00:40:37 - 00:41:05 - F. Yozgat
  00:41:33 - 00:41:38 - H.J. Dijkstra
  00:41:41 - 00:43:00 - J. van der Lei
  00:43:02 - 00:43:08 - H.J. Dijkstra
  00:45:52 - 00:45:55 - H.J. Dijkstra
  00:45:57 - 00:46:57 - E. Wassenaar
  00:47:32 - 00:47:34 - E. Wassenaar
  00:48:03 - 00:48:04 - H.J. Dijkstra
  00:48:18 - 00:48:21 - E. Wassenaar
  00:48:47 - 00:48:51 - H.J. Dijkstra
  00:50:11 - 00:51:12 - M. Joustra
  00:51:14 - 00:51:16 - H.J. Dijkstra
  00:51:18 - 00:51:19 - H.J. Dijkstra
  00:52:21 - 00:52:23 - H.J. Dijkstra
  00:52:25 - 00:53:10 - G.R. Drenth
  00:54:31 - 00:54:33 - H.J. Dijkstra
  00:54:34 - 00:54:52 - J. Veldt
  00:54:53 - 00:55:13 - H.J. Dijkstra
  00:55:16 - 00:55:42 - L. van der Kooi
  00:56:32 - 00:56:40 - J. van der Lei
  00:56:41 - 00:56:46 - H.J. Dijkstra
  00:56:50 - 00:57:04 - H.J. Dijkstra
  00:57:05 - 00:57:29 - J. Veldt
  00:57:44 - 00:57:55 - H.J. Dijkstra
  00:57:58 - 00:58:08 - E.W. Raangs
  00:58:10 - 00:58:31 - E.W. Raangs
  00:58:35 - 00:59:05 - L. van der Kooi
  00:59:08 - 00:59:15 - H.J. Dijkstra
  00:59:16 - 01:00:42 - G.R. Drenth
  01:00:45 - 01:00:47 - H.J. Dijkstra
  01:00:48 - 01:01:19 - M. Joustra
  01:01:51 - 01:01:54 - E. Mulder
  01:01:57 - 01:03:35 - E. Mulder
  01:03:37 - 01:05:48 - H.J. Dijkstra
 6. 6

  Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet voegt een serie van onder meer 26 bestaande wetten samen. Dit veroorzaakt wijziging op de werkwijze van ruimtelijke plan-, bouw- en milieuprocedures. De wijzigingen leiden tot een herbeoordeling van de legesverordening, zodat de financiƫle gevolgen op een weloverwogen wijze kunnen worden onderbouwd en inzichtelijk worden gemaakt.
  Het stuk met uitgangspunten en principes ligt voor zodat, na vaststelling, de definitieve legesverordening in december 2023 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

  01:05:11 - 01:05:48 - H.J. Dijkstra
  01:05:50 - 01:06:06 - J.H. Menninga
  01:06:07 - 01:06:08 - H.J. Dijkstra
  01:06:10 - 01:06:17 - J.H. Menninga
  01:06:26 - 01:08:34 - J.H. Menninga
  01:08:35 - 01:08:38 - H.J. Dijkstra
  01:24:12 - 01:24:16 - H.J. Dijkstra
  01:24:29 - 01:25:09 - H.J. Dijkstra
  01:25:12 - 01:27:21 - N. Boersma
  01:27:22 - 01:27:41 - H.J. Dijkstra
  01:27:42 - 01:28:37 - G.J. Reinders
  01:28:38 - 01:28:41 - H.J. Dijkstra
  01:29:31 - 01:29:37 - L. Meijerhof
  01:29:38 - 01:29:39 - H.J. Dijkstra
  01:29:45 - 01:30:57 - G.R. Drenth
  01:30:59 - 01:31:01 - H.J. Dijkstra
  01:31:04 - 01:32:13 - E. Mulder
  01:32:15 - 01:32:24 - H.J. Dijkstra
  01:32:25 - 01:43:47 - J.H. Menninga
  01:43:48 - 01:44:00 - H.J. Dijkstra
  01:44:03 - 01:44:30 - J. Veldt
  01:44:32 - 01:44:39 - J.H. Menninga
  01:44:41 - 01:44:45 - J. Veldt
  01:44:47 - 01:45:00 - J.H. Menninga
  01:45:02 - 01:45:03 - J. Veldt
  01:45:06 - 01:45:31 - J. Veldt
  01:45:32 - 01:45:45 - H.J. Dijkstra
  01:45:47 - 01:46:18 - G.R. Drenth
  01:46:20 - 01:47:59 - J.H. Menninga
  01:48:01 - 01:48:46 - H.J. Dijkstra
  01:54:28 - 01:54:34 - H.J. Dijkstra
  01:55:00 - 01:56:24 - H.J. Dijkstra
 7. 7

  In het Koersdocument wordt een werkwijze beschreven waarmee het college projecten en ontwikkelingen in eerste instantie kan beoordelen.
  De uitgangspunten uit het koersdocument zijn algemeen en zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de stakeholders.
  Projecten en initiatieven worden langs het Koersdocument Zuidoost gelegd (specifiek voor dit gebied). Projecten en initiatieven die afwijken, bedenkingen of andere afwegingen geven t.o.v. deze uitgangspunten, worden gemotiveerd aan de raad voorgelegd.
  De raad wordt dus altijd in de gelegenheid gesteld hier nog wat van te vinden.


  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het koersdocument

  01:55:19 - 01:56:24 - H.J. Dijkstra
  01:56:25 - 01:58:14 - E.W. Raangs
  01:58:16 - 01:59:11 - J. van der Lei
  01:59:14 - 01:59:26 - H.J. Dijkstra
  01:59:28 - 01:59:55 - E.W. Raangs
  01:59:59 - 02:00:07 - H.J. Dijkstra
  02:00:08 - 02:03:55 - A. Usmany-Dallinga
  02:03:56 - 02:04:00 - H.J. Dijkstra
  02:04:01 - 02:05:05 - E.W. Raangs
  02:05:07 - 02:05:16 - H.J. Dijkstra
  02:05:18 - 02:05:22 - M.W. Meijer
  02:05:27 - 02:05:45 - H.J. Dijkstra
  02:05:46 - 02:06:02 - E.W. Raangs
  02:06:04 - 02:06:22 - H.J. Dijkstra
  02:06:23 - 02:06:25 - M.W. Meijer
  02:06:26 - 02:06:27 - H.J. Dijkstra
  02:06:28 - 02:06:52 - J. van der Lei
  02:06:55 - 02:07:10 - H.J. Dijkstra
  02:07:12 - 02:07:38 - E.W. Raangs
  02:07:41 - 02:07:45 - H.J. Dijkstra
  02:07:47 - 02:07:49 - H.J. Dijkstra
  02:07:59 - 02:08:00 - H.J. Dijkstra
  02:08:02 - 02:08:58 - E. Mulder
  02:09:03 - 02:09:16 - G.R. Drenth
  02:09:17 - 02:09:20 - H.J. Dijkstra
  02:09:21 - 02:09:23 - A. van Veenen
  02:09:24 - 02:09:29 - H.J. Dijkstra
  02:09:32 - 02:13:23 - A. Usmany-Dallinga
  02:13:25 - 02:13:26 - H.J. Dijkstra
  02:13:28 - 02:15:00 - E. Mulder
  02:15:04 - 02:15:51 - L. van der Kooi
  02:15:52 - 02:16:03 - H.J. Dijkstra
  02:16:04 - 02:16:26 - E.W. Raangs
  02:16:27 - 02:16:35 - H.J. Dijkstra
  02:16:37 - 02:17:06 - M.W. Meijer
  02:17:08 - 02:17:36 - E.W. Raangs
  02:17:40 - 02:18:09 - E.W. Raangs
  02:18:10 - 02:18:54 - H.J. Dijkstra
  02:18:56 - 02:20:21 - A. Usmany-Dallinga
  02:20:22 - 02:21:07 - H.J. Dijkstra
 8. 8

  02:21:02 - 02:21:07 - H.J. Dijkstra