Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 28 februari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl (Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl)

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:11 - 00:04:55 - B. Visser
  00:05:07 - 00:05:12 - T.G.C. Kramer-Klein
  00:05:13 - 00:05:50 - B. Visser
 2. 2

  00:05:25 - 00:05:50 - B. Visser
 3. 3

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.


  Janny Volmer (EDE) - Onveilige situatie Jachtlaan/Hogelandsterweg
  Dennis Vijver (PvdA) - Kunstwerk De pissende ijsbeer
  Jan Chris Wagenaar (PvdA)  - Dumpen gevaarlijk afval door NAM

  00:05:33 - 00:05:50 - B. Visser
  00:05:52 - 00:07:36 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:07:39 - 00:07:43 - B. Visser
  00:07:47 - 00:07:54 - J.A. Ronde
  00:07:55 - 00:08:04 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:08:05 - 00:09:08 - J.A. Ronde
  00:09:09 - 00:09:15 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:09:16 - 00:09:17 - J.A. Ronde
  00:09:18 - 00:09:19 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:09:20 - 00:10:05 - J.A. Ronde
  00:10:06 - 00:10:09 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:10:11 - 00:10:21 - B. Visser
  00:10:23 - 00:11:27 - D. Vijver
  00:11:29 - 00:11:42 - B. Visser
  00:11:43 - 00:12:50 - D. de Jong
  00:12:51 - 00:12:53 - B. Visser
  00:12:54 - 00:13:06 - D. Vijver
  00:13:08 - 00:13:17 - D. de Jong
  00:13:20 - 00:13:30 - B. Visser
  00:13:32 - 00:14:04 - J.C.J. Wagenaar
  00:14:06 - 00:15:59 - B. Visser
  00:16:00 - 00:16:26 - J.C.J. Wagenaar
  00:16:28 - 00:16:29 - B. Visser
  00:16:31 - 00:16:45 - J. Veldt
  00:16:47 - 00:17:10 - J. Veldt
  00:17:13 - 00:17:15 - B. Visser
  00:17:16 - 00:17:24 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:17:26 - 00:20:24 - B. Visser
 4. 4

 5. 5

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  00:17:43 - 00:20:24 - B. Visser
 6. 6

  Een jaar geleden besprak de gemeenteraad het plan voor een nieuw cultuurcentrum op de plek van de huidige Molenberg in Delfzijl. Het leidde tot een pas op de plaats en een heroverweging. Tegelijkertijd viel het besluit om onderzoek te doen naar de kansen voor centrale huisvesting voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. De afgelopen periode is onderzocht of een combinatie mogelijk zou zijn. Een huis voor cultuur én bestuur. De haalbaarheidsstudie laat zien dat het kan. Door de functies te combineren ontstaat synergie voordeel en een eerste, maar gedegen raming laat zien dat door een Huis van Cultuur en Bestuur geen verhoging plaatsvindt van de structurele exploitatielasten van de gemeente.


  De bijlagen waar geheimhouding op ligt liggen voor raadsleden ter inzage bij de griffie. 


  Uw raad wordt voorgesteld de uitgangspunten en uitkomsten van het voor een Huis van Cultuur en Bestuur aan het Molenbergplein in Delfzijl vast te stellen en in de volgende fase "scenario 3 – Perspectief" als vertrekpunt te hanteren voor de uitwerking en uiteindelijk beoogde realisatie van het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur. De projectdefinitiefase voor het Huis van Cultuur en Bestuur op de locatie Molenberg op te starten en een voorbereidingskrediet van € 2.691.000,- beschikbaar te stellen voor de projectdefinitiefase ter dekking uit het begrotingssaldo 2024.  Het voorstel is besproken in de commissie van 14 februari. Er werd o.a. gesproken over duurzaamheid, parkeren, betrokkenheid van de raad, dienstverlening dichtbij en participatie.

  Moties

  Titel
  Motie 1 PvdA Huis van Cultuur en Bestuur
  00:17:56 - 00:20:24 - B. Visser
  00:20:30 - 00:20:33 - B. Visser
  00:20:46 - 00:33:52 - N. Boersma
  00:33:53 - 00:34:06 - B. Visser
  00:34:06 - 00:34:11 - J.C.J. Wagenaar
  00:34:18 - 00:40:18 - J.C.J. Wagenaar
  00:40:21 - 00:40:32 - B. Visser
  00:40:34 - 00:41:22 - M.W. Meijer
  00:41:26 - 00:41:29 - B. Visser
  00:42:00 - 00:42:17 - M.W. Meijer
  00:42:27 - 00:42:33 - B. Visser
  00:42:47 - 00:42:55 - G.R. Drenth
  00:43:19 - 00:46:37 - G.R. Drenth
  00:46:40 - 00:46:41 - B. Visser
  00:46:42 - 00:47:17 - J.C.J. Wagenaar
  00:47:25 - 00:47:29 - G.R. Drenth
  00:47:31 - 00:47:44 - J.C.J. Wagenaar
  00:47:48 - 00:48:28 - G.R. Drenth
  00:48:29 - 00:48:37 - B. Visser
  00:48:42 - 00:54:17 - E. Mulder
  00:54:20 - 00:54:30 - B. Visser
  00:54:39 - 00:58:53 - E.W. Raangs
  00:58:55 - 00:59:06 - B. Visser
  00:59:17 - 01:04:23 - L. van der Kooi
  01:04:24 - 01:04:27 - B. Visser
  01:04:29 - 01:04:37 - E.W. Raangs
  01:04:39 - 01:05:01 - B. Visser
  01:05:03 - 01:05:06 - L. van der Kooi
  01:05:06 - 01:05:54 - L. van der Kooi
  01:05:58 - 01:07:02 - J.C.J. Wagenaar
  01:07:05 - 01:07:22 - L. van der Kooi
  01:07:24 - 01:07:26 - J.C.J. Wagenaar
  01:07:50 - 01:08:55 - L. van der Kooi
  01:08:56 - 01:08:58 - B. Visser
  01:09:00 - 01:09:16 - J.C.J. Wagenaar
  01:09:21 - 01:09:23 - B. Visser
  01:09:26 - 01:09:49 - E.W. Raangs
  01:09:52 - 01:10:05 - E.W. Raangs
  01:10:07 - 01:10:31 - B. Visser
  01:10:40 - 01:10:56 - B. Visser
  01:11:09 - 01:15:23 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:15:24 - 01:15:56 - B. Visser
  01:15:59 - 01:17:41 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:17:42 - 01:17:43 - J.C.J. Wagenaar
  01:17:44 - 01:17:45 - B. Visser
  01:17:46 - 01:17:59 - J.C.J. Wagenaar
  01:18:04 - 01:18:15 - B. Visser
  01:18:32 - 01:28:26 - C.A. van Ekelenburg
  01:28:27 - 01:28:28 - B. Visser
  01:28:30 - 01:29:00 - E.W. Raangs
  01:29:01 - 01:29:15 - B. Visser
  01:29:16 - 01:29:27 - E.W. Raangs
  01:29:34 - 01:30:13 - C.A. van Ekelenburg
  01:30:14 - 01:30:19 - B. Visser
  01:30:21 - 01:30:44 - J.C.J. Wagenaar
  01:30:46 - 01:30:47 - N. Boersma
  01:30:48 - 01:31:02 - J.C.J. Wagenaar
  01:31:04 - 01:31:06 - B. Visser
  01:31:07 - 01:31:10 - J.C.J. Wagenaar
  01:31:12 - 01:31:19 - N. Boersma
  01:31:20 - 01:31:30 - B. Visser
  01:31:33 - 01:40:25 - A. Usmany-Dallinga
  01:40:26 - 01:40:28 - J.C.J. Wagenaar
  01:40:29 - 01:40:32 - B. Visser
  01:40:33 - 01:40:51 - J.C.J. Wagenaar
  01:40:53 - 01:48:28 - A. Usmany-Dallinga
  01:48:31 - 01:48:35 - J. Veldt
  01:48:38 - 01:49:02 - A. Usmany-Dallinga
  01:49:03 - 01:49:08 - B. Visser
  01:49:10 - 01:50:51 - L. van der Kooi
  01:50:53 - 01:50:56 - B. Visser
  01:50:57 - 01:54:56 - A. Usmany-Dallinga
  01:54:58 - 01:55:06 - B. Visser
  01:55:07 - 01:55:58 - J.C.J. Wagenaar
  01:56:00 - 01:56:06 - B. Visser
  01:56:09 - 01:57:26 - E.W. Raangs
  01:57:27 - 01:57:34 - B. Visser
  01:57:36 - 02:00:11 - A. Usmany-Dallinga
  02:00:13 - 02:00:14 - B. Visser
  02:00:19 - 02:00:36 - B. Visser
  02:18:23 - 02:18:53 - B. Visser
  02:19:11 - 02:23:28 - N. Boersma
  02:23:31 - 02:24:10 - M.W. Meijer
  02:24:11 - 02:24:21 - B. Visser
  02:24:30 - 02:26:54 - J.C.J. Wagenaar
  02:26:58 - 02:27:51 - M.W. Meijer
  02:28:35 - 02:28:45 - B. Visser
  02:28:47 - 02:29:16 - E.W. Raangs
  02:29:18 - 02:29:19 - B. Visser
  02:29:21 - 02:29:52 - E. Mulder
  02:29:53 - 02:29:54 - B. Visser
  02:30:26 - 02:30:34 - B. Visser
  02:30:36 - 02:30:58 - G.R. Drenth
  02:31:37 - 02:31:42 - B. Visser
  02:31:44 - 02:32:14 - C.A. van Ekelenburg
  02:32:15 - 02:32:18 - B. Visser
  02:32:20 - 02:32:34 - C.A. van Ekelenburg
  02:32:38 - 02:32:54 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:33:54 - 02:33:56 - M.W. Meijer
  02:33:57 - 02:34:10 - B. Visser
  02:34:11 - 02:34:36 - M.W. Meijer
  02:34:37 - 02:34:38 - B. Visser
  02:34:41 - 02:35:01 - J. Veldt
  02:35:04 - 02:35:20 - B. Visser
  02:35:25 - 02:38:21 - J.C.J. Wagenaar
  02:38:22 - 02:38:29 - B. Visser
  02:38:31 - 02:39:02 - E.W. Raangs
  02:39:03 - 02:39:04 - B. Visser
  02:40:02 - 02:40:14 - B. Visser
  02:40:23 - 02:40:30 - G.R. Drenth
  02:40:32 - 02:40:34 - B. Visser
  02:40:40 - 02:41:50 - E. Mulder
  02:41:52 - 02:41:55 - B. Visser
  02:42:01 - 02:43:57 - E.W. Raangs
  02:43:59 - 02:44:01 - B. Visser
  02:44:13 - 02:46:07 - L. van der Kooi
  02:46:09 - 02:47:28 - J.C.J. Wagenaar
  02:47:30 - 02:47:37 - B. Visser
  02:47:39 - 02:47:41 - A. Usmany-Dallinga
  02:47:42 - 02:48:01 - B. Visser
  02:48:04 - 02:49:10 - L. van der Kooi
  02:49:11 - 02:49:12 - B. Visser
  02:49:14 - 02:49:22 - E.W. Raangs
  02:49:23 - 02:49:46 - B. Visser
  02:49:47 - 02:50:20 - E.W. Raangs
  02:50:22 - 02:50:32 - B. Visser
  02:50:35 - 02:50:42 - L. van der Kooi
  02:50:44 - 02:50:49 - B. Visser
  02:51:02 - 02:52:23 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:52:25 - 02:52:31 - B. Visser
  02:52:45 - 02:53:52 - C.A. van Ekelenburg
  02:53:55 - 02:55:03 - B. Visser
  02:55:06 - 02:59:57 - A. Usmany-Dallinga
  03:00:00 - 03:00:29 - B. Visser
  03:00:31 - 03:01:08 - J.C.J. Wagenaar
  03:01:10 - 03:03:21 - B. Visser
 7. 7

  Jaarlijks worden er diverse onderzoeken uitgevoerd naar ontplofbare oorlogsresten (OO) ten behoeve van bouw/ontwikkelprojecten binnen de gemeente, al dan niet in samenwerking met andere partijen, zoals Enexis en Groningen Seaports. In 2023 zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken waren noodzakelijk aangezien een groot deel van het totale grondgebied van de gemeente Eemsdelta verdacht is op OO. Om de gemaakte kosten enigszins te kunnen dekken, bestaat de mogelijkheid om een rijksbijdrage, middels een suppletieuitkering uit het gemeentefonds, te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (Bzk).


  Uw raad wordt voorgesteld een aanvraag om suppletie in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties voor een rijksbijdrage ten behoeve van onderzoek naar en opsporing van conventionele explosieven over het jaar 2023 voor een bedrag groot € 1.221.023,14, exclusief BTW.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Toezeggingen

  Titel
  Wijzigingen in de rijksbijdrageregeling
  03:01:50 - 03:03:21 - B. Visser
  03:03:22 - 03:04:51 - J. van der Lei
  03:04:52 - 03:04:58 - B. Visser
  03:04:59 - 03:05:22 - J. van der Lei
  03:05:23 - 03:05:24 - B. Visser
  03:05:25 - 03:05:33 - J. van der Lei
  03:05:34 - 03:07:46 - B. Visser
  03:07:49 - 03:07:51 - E. Mulder
  03:07:54 - 03:08:03 - J. van der Lei
  03:08:06 - 03:08:07 - E. Mulder
  03:08:08 - 03:08:33 - B. Visser
  03:08:38 - 03:08:57 - E. Mulder
  03:09:03 - 03:09:12 - J. van der Lei
  03:09:13 - 03:09:53 - B. Visser
  03:09:56 - 03:10:31 - E. Mulder
  03:10:34 - 03:11:27 - B. Visser
 8. 8

  03:10:53 - 03:11:27 - B. Visser
 9. 8.1

  Als gevolg van oprichting van de nieuwe fractie "Fractie Van Ekelenburg" in de gemeenteraad, dient conform de verordening een extra lid van deze fractie te worden benoemd in het presidium, de auditcommissie en de vertrouwenscommissie. Het besluit voor de benoeming dient te worden genomen door de gemeenteraad.


  Uw raad wordt voorgesteld de heer Van Ekelenburg te benoemen tot lid van het presidium, lid van de auditcommissie en lid van de vertrouwenscommissie Eemsdelta.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  03:10:55 - 03:11:27 - B. Visser
 10. 8.2

 11. 9

  03:11:14 - 03:11:27 - B. Visser