Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 27 maart 2024

19:30 - 22:20
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl (Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl)

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:47 - 00:01:20 - B. Visser
  00:01:22 - 00:01:25 - J. Veldt
  00:01:29 - 00:02:08 - B. Visser
  00:02:18 - 00:02:23 - T.G.C. Kramer-Klein
  00:02:24 - 00:03:49 - B. Visser
 2. 1.a

  Uw raad wordt voorgesteld de heer R. Kok toe te laten als tijdelijk lid van de raad van de gemeente Eemsdelta, tot 3 juli 2024 en aan te wijzen als lid van het presidium en lid van de auditcommissie gedurende zijn lidmaatschap van de raad.

  00:02:39 - 00:03:49 - B. Visser
  00:10:16 - 00:10:21 - B. Visser
  00:10:23 - 00:10:29 - B. Visser
  00:10:31 - 00:11:14 - H.J. Dijkstra
  00:11:16 - 00:11:43 - B. Visser
  00:14:32 - 00:15:34 - B. Visser
 3. 1.b

  00:15:06 - 00:15:34 - B. Visser
  00:22:36 - 00:22:44 - B. Visser
  00:22:46 - 00:23:31 - J. Veldt
  00:23:55 - 00:24:27 - B. Visser
  00:24:28 - 00:24:30 - J. Veldt
  00:24:30 - 00:25:31 - B. Visser
 4. 2

  00:24:40 - 00:25:31 - B. Visser
 5. 3

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

  00:25:11 - 00:25:31 - B. Visser
  00:25:33 - 00:26:45 - G.J. Reinders
  00:26:47 - 00:27:15 - B. Visser
  00:27:18 - 00:28:33 - D. de Jong
  00:28:38 - 00:28:47 - D. de Jong
  00:28:50 - 00:29:05 - B. Visser
 6. 4

  00:28:55 - 00:29:05 - B. Visser
  00:29:07 - 00:29:26 - F. Ozinga
  00:29:27 - 00:29:52 - B. Visser
 7. 5

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.


  Op verzoek van de PvdA zijn de volgende stukken aangemerkt als bespreekstuk:
  - Antwoorden schriftelijke vragen (PvdA) inzake sportaccomodaties

  00:29:42 - 00:29:52 - B. Visser
  00:31:50 - 00:31:53 - B. Visser
  00:33:23 - 00:33:25 - B. Visser
  00:33:27 - 00:33:35 - E.W. Raangs
  00:33:37 - 00:33:38 - B. Visser
  00:33:50 - 00:33:51 - B. Visser
  00:34:29 - 00:37:21 - J.H. Menninga
  00:37:22 - 00:37:30 - B. Visser
  00:37:32 - 00:37:40 - E. Wassenaar
  00:37:41 - 00:40:27 - B. Visser
 8. 6

  In Delfzijl wordt al een lange tijd gewerkt om het centrumgebied te verbeteren. Om in de nabijheid van het centrum van Delfzijl extra parkeercapaciteit te genereren kunnen op de Damsterkade circa 175 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Over de aankoop van de kade is een principe akkoord bereikt onder voorbehoud van goedkeuring van het College en de gemeenteraad.
  Op de korte termijn kan de kade, na minimale werkzaamheden, ingezet worden als onderdeel van het festivalterrein van Delfsail. De Bruine-vloot zal in de Damsterhaven komen te liggen en kan hiermee aanmeren aan de Damsterkade. De aankoop van de Damsterkade is een unieke kans. In de nabijheid van het centrum zijn locaties van deze omvang zeer schaars aanwezig. Daarnaast kan met de aankoop de Damsterkade getransformeerd worden naar een verblijfsgebied. Hierdoor wordt de verbinding tussen het centrum, de haven en de Eems versterkt.


  Uw raad wordt voorgesteld over te gaan tot de aankoop van de Damsterkade te Delfzijl en hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1,3 miljoen. Voor opruimen, schoonmaken en veilig maken van de Damsterkade voorafgaand aan Delfsail een exploitatiebudget van € 200.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit het begrotingssaldo 2024 en kennis nemen van de eerste aanzet van het inrichtingsplan voor de Damsterkade.


  Het voorstel is besproken in de commissie van 14 maart. Er werd o.a. gesproken over aanvullend onderzoek en de staat van onderhoud. Toegezegd is een memo met nadere onderbouwing aan de raad te doen toekomen. De memo inclusief twee bijlagen zijn toegevoegd aan dit agendapunt. Op de  derde bijlage heeft het college geheimhouding opgelegd. Deze ligt voor raadsleden ter inzage op de griffie.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  00:37:48 - 00:40:27 - B. Visser
  00:41:26 - 00:42:05 - M. Meijer
  00:42:05 - 00:42:19 - M.W. Meijer
  00:42:20 - 00:42:26 - B. Visser
  00:42:34 - 00:47:02 - J.C.J. Wagenaar
  00:47:04 - 00:47:05 - E. Mulder
  00:47:06 - 00:47:12 - E. Mulder
  00:47:47 - 00:48:12 - J.C.J. Wagenaar
  00:48:17 - 00:48:22 - J.C.J. Wagenaar
  00:48:23 - 00:48:24 - M.W. Meijer
  00:48:25 - 00:48:26 - B. Visser
  00:48:27 - 00:48:49 - E. Mulder
  00:48:50 - 00:48:56 - B. Visser
  00:48:57 - 00:49:12 - M.W. Meijer
  00:49:15 - 00:49:38 - B. Visser
  00:51:44 - 00:52:27 - K. Schenkel-Zandvoort
  00:52:29 - 00:52:33 - B. Visser
  00:52:34 - 00:52:54 - E.W. Raangs
  00:52:58 - 00:53:08 - B. Visser
  00:53:10 - 00:53:12 - B. Visser
  00:53:13 - 00:53:14 - E.W. Raangs
  00:53:15 - 00:53:44 - B. Visser
  00:53:47 - 00:53:58 - B. Visser
  00:55:01 - 00:59:12 - R. Kok
  00:59:13 - 00:59:24 - B. Visser
  00:59:33 - 01:00:15 - E. Mulder
  01:00:17 - 01:00:22 - J.C.J. Wagenaar
  01:00:23 - 01:00:27 - B. Visser
  01:00:28 - 01:00:38 - J.C.J. Wagenaar
  01:00:39 - 01:00:41 - B. Visser
  01:00:51 - 01:00:53 - J.C.J. Wagenaar
  01:00:54 - 01:01:05 - B. Visser
  01:01:06 - 01:01:31 - J.C.J. Wagenaar
  01:01:33 - 01:01:38 - B. Visser
  01:01:48 - 01:01:51 - J.C.J. Wagenaar
  01:01:52 - 01:01:53 - B. Visser
  01:01:54 - 01:02:51 - J.C.J. Wagenaar
  01:02:52 - 01:02:55 - B. Visser
  01:03:00 - 01:04:29 - E. Mulder
  01:04:31 - 01:04:38 - B. Visser
  01:04:44 - 01:08:22 - E.W. Raangs
  01:08:23 - 01:08:24 - B. Visser
  01:08:26 - 01:09:16 - C.A. van Ekelenburg
  01:09:20 - 01:10:55 - E.W. Raangs
  01:10:57 - 01:11:02 - B. Visser
  01:11:26 - 01:12:08 - L. van der Kooi
  01:12:14 - 01:12:15 - J.C.J. Wagenaar
  01:12:24 - 01:12:25 - B. Visser
  01:12:29 - 01:12:32 - C.A. van Ekelenburg
  01:12:32 - 01:13:45 - L. van der Kooi
  01:13:46 - 01:13:53 - B. Visser
  01:14:09 - 01:16:28 - C.A. van Ekelenburg
  01:16:29 - 01:16:30 - E.W. Raangs
  01:16:31 - 01:16:35 - B. Visser
  01:16:38 - 01:17:13 - E.W. Raangs
  01:17:20 - 01:19:04 - C.A. van Ekelenburg
  01:19:06 - 01:19:18 - M.W. Meijer
  01:19:21 - 01:19:40 - C.A. van Ekelenburg
  01:19:41 - 01:19:52 - M.W. Meijer
  01:20:07 - 01:20:28 - C.A. van Ekelenburg
  01:20:29 - 01:20:35 - B. Visser
  01:20:37 - 01:20:57 - J. Veldt
  01:20:58 - 01:21:22 - B. Visser
  01:21:26 - 01:21:28 - B. Visser
  01:21:49 - 01:26:08 - A. Usmany-Dallinga
  01:26:09 - 01:26:13 - B. Visser
  01:26:14 - 01:26:33 - E.W. Raangs
  01:26:34 - 01:26:35 - B. Visser
  01:26:39 - 01:28:12 - A. Usmany-Dallinga
  01:28:13 - 01:28:20 - B. Visser
  01:28:22 - 01:29:28 - J.C.J. Wagenaar
  01:29:29 - 01:29:30 - B. Visser
  01:29:33 - 01:30:22 - A. Usmany-Dallinga
  01:30:23 - 01:30:26 - B. Visser
  01:30:28 - 01:30:53 - J.C.J. Wagenaar
  01:31:02 - 01:33:11 - A. Usmany-Dallinga
  01:33:12 - 01:33:48 - B. Visser
  01:33:49 - 01:34:14 - E.W. Raangs
  01:34:15 - 01:34:35 - B. Visser
  01:34:40 - 01:38:11 - A. Usmany-Dallinga
  01:38:14 - 01:38:24 - B. Visser
  01:38:26 - 01:38:28 - J.C.J. Wagenaar
  01:38:29 - 01:38:37 - L. van der Kooi
  01:38:38 - 01:38:41 - R. Kok
  01:38:43 - 01:38:47 - B. Visser
  01:38:48 - 01:39:04 - L. van der Kooi
  01:39:06 - 01:39:23 - L. van der Kooi
  01:39:24 - 01:39:46 - B. Visser
  01:53:16 - 01:54:04 - B. Visser
  01:54:05 - 01:54:28 - J. Veldt
  01:54:31 - 01:54:32 - B. Visser
  01:54:34 - 01:56:01 - M.W. Meijer
  01:56:03 - 01:56:15 - B. Visser
  01:56:24 - 01:59:59 - J.C.J. Wagenaar
  02:00:00 - 02:00:02 - B. Visser
  02:00:03 - 02:00:48 - E.W. Raangs
  02:00:49 - 02:00:51 - B. Visser
  02:00:56 - 02:00:57 - J.C.J. Wagenaar
  02:01:02 - 02:01:41 - J.C.J. Wagenaar
  02:01:42 - 02:01:44 - M.W. Meijer
  02:01:52 - 02:01:59 - M.W. Meijer
  02:02:05 - 02:02:12 - J.C.J. Wagenaar
  02:02:13 - 02:02:14 - E. Mulder
  02:02:18 - 02:02:50 - E. Mulder
  02:03:08 - 02:03:44 - J.C.J. Wagenaar
  02:03:46 - 02:03:48 - M.W. Meijer
  02:03:52 - 02:03:53 - B. Visser
  02:03:55 - 02:04:17 - M.W. Meijer
  02:04:22 - 02:04:51 - J.C.J. Wagenaar
  02:04:52 - 02:04:55 - B. Visser
  02:04:57 - 02:05:08 - M.W. Meijer
  02:05:09 - 02:05:13 - B. Visser
  02:05:25 - 02:06:15 - K. Schenkel-Zandvoort
  02:06:16 - 02:06:23 - B. Visser
  02:06:29 - 02:08:40 - E. Mulder
  02:08:44 - 02:08:58 - J.C.J. Wagenaar
  02:08:59 - 02:09:18 - B. Visser
  02:09:25 - 02:09:30 - B. Visser
  02:09:41 - 02:10:10 - E.W. Raangs
  02:10:11 - 02:10:15 - B. Visser
  02:10:23 - 02:11:02 - L. van der Kooi
  02:11:04 - 02:11:08 - B. Visser
  02:11:20 - 02:11:49 - C.A. van Ekelenburg
  02:11:50 - 02:12:14 - B. Visser
  02:12:18 - 02:12:47 - C.A. van Ekelenburg
  02:12:51 - 02:13:03 - B. Visser
  02:13:12 - 02:14:09 - A. Usmany-Dallinga
  02:14:11 - 02:14:18 - B. Visser
  02:14:20 - 02:14:26 - R. Kok
  02:14:28 - 02:14:42 - R. Kok
  02:14:43 - 02:15:17 - B. Visser
 9. 7

  Omdat de planvorming voor een nieuwe Tjamsweersterbrug reeds in 2021 tot een definitief ontwerp heeft geleid en er sindsdien sprake is van substantiële prijsstijgingen, is het ontwerp in verband met het beschikbare budget opnieuw financieel doorgerekend. Daaruit blijkt dat voor de realisatie een investering van totaal € 3.250.000 exclusief BTW nodig is.


  Uw raad wordt voorgesteld voor de realisatie van de Tjamsweersterbrug een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.250.000, via het afzonderlijk raadsvoorstel begrotingswijzigingen de begrotingswijziging van het aanvullende krediet van € 1.250.000 vast te stellen (bruto € 3.250.000 minus de externe NPG bijdrage van € 2.000.000) en de structurele uitzetting van de kapitaallasten van € 59.000 vanaf 2026 te verwerken in het financieel perspectief.


  Het voorstel is besproken in de commissie van 14 maart. Er werd o.a. gesproken over de connectie met het mobiliteitsplan, participatie en de dekking van de financien.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  02:14:58 - 02:15:17 - B. Visser
  02:15:19 - 02:15:38 - J.C.J. Wagenaar
  02:15:40 - 02:15:55 - J. van der Lei
  02:15:56 - 02:16:00 - B. Visser
  02:16:02 - 02:16:09 - E.W. Raangs
  02:16:10 - 02:17:31 - B. Visser
  02:18:21 - 02:18:45 - I. Poucki
  02:18:46 - 02:18:50 - B. Visser
  02:19:23 - 02:21:12 - J. van der Lei
  02:21:15 - 02:21:31 - B. Visser
  02:21:41 - 02:23:47 - K. Schenkel-Zandvoort
  02:23:50 - 02:24:05 - B. Visser
  02:24:35 - 02:24:36 - B. Visser
  02:24:38 - 02:24:47 - J. van der Lei
  02:24:59 - 02:25:08 - F. Ozinga
  02:25:10 - 02:25:12 - B. Visser
  02:25:20 - 02:25:22 - E.W. Raangs
  02:25:22 - 02:25:47 - E.W. Raangs
  02:25:50 - 02:25:55 - B. Visser
  02:26:02 - 02:27:15 - L. van der Kooi
  02:27:17 - 02:27:36 - B. Visser
  02:27:42 - 02:30:34 - C.A. van Ekelenburg
  02:30:35 - 02:30:49 - B. Visser
  02:31:26 - 02:35:52 - P. Prins
  02:35:54 - 02:36:13 - B. Visser
  02:36:14 - 02:36:27 - C.A. van Ekelenburg
  02:36:28 - 02:37:20 - B. Visser
 10. 8

  De gemeente Eemsdelta streeft naar een kwalitatief goede en duurzaam ingerichte openbare ruimte die bijdraagt aan de leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten.
  Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol. De opgave ten aanzien van het beheren en onderhouden van de kapitaalgoederen is groot.


  Dit geldt tevens voor de:
  a. onderhouds- en vervangingsopgave ten aanzien van openbare verlichting.
  b. onderhoudsopgave ten aanzien van de gemeentelijke waterpartijen, zoals watergangen en vijvers.
  c. onderhouds- en vervangingsopgave ten aanzien van de gemeentelijke wegen.
  d. onderhouds- en vervangingsopgave ten aanzien van de civiele kunstwerken
  Daarnaast is een harmonisatie en actualisatie van het beleid nodig.


  De beleids- en beheerplannen geven hier invulling aan.


  De voorstellen zijn besproken in de commissie van 14 maart. Er werd o.a. gesproken over:
  - De besluitteksten van de voorstellen
  - het Damsterlicht (beleidsplan openbare verlichting)
  - de baggercyclustermijn en de mogelijkheden voor een tussenvariant (Waterbodem beleids en beheer plan)
  - bermverharding, separaatplan (pagina 2 van het raadsvoorstel) en de veiligheid van de weggebruiker (Beleidsplan Wegen en beleidsplan gladheidsbeheersing)


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  02:36:35 - 02:37:20 - B. Visser
  02:37:25 - 02:37:40 - B. Visser
  02:38:18 - 02:38:38 - N. Boersma
  02:38:55 - 02:40:34 - J. Veldt
  02:40:36 - 02:40:51 - B. Visser
  02:40:56 - 02:42:11 - M.W. Meijer
  02:42:15 - 02:42:39 - J. van der Lei
  02:42:45 - 02:43:35 - M.W. Meijer
  02:43:36 - 02:43:38 - J. van der Lei
  02:43:41 - 02:43:44 - B. Visser
  02:43:54 - 02:45:19 - J. van der Lei
  02:45:23 - 02:45:26 - M.W. Meijer
  02:45:41 - 02:48:44 - J. van der Lei
  02:48:48 - 02:48:52 - B. Visser
  02:49:02 - 02:49:07 - G.R. Drenth
  02:49:07 - 02:51:59 - G.R. Drenth
  02:52:01 - 02:52:07 - B. Visser
  02:53:02 - 02:54:36 - B.J. Huizing
  02:54:38 - 02:54:41 - B. Visser
  02:54:48 - 02:55:41 - E.W. Raangs
  02:55:42 - 02:55:46 - B. Visser
  02:56:05 - 02:58:34 - L. van der Kooi
  02:58:39 - 02:58:42 - B. Visser
  02:58:54 - 02:59:25 - C.A. van Ekelenburg
  02:59:27 - 02:59:37 - B. Visser
  02:59:41 - 02:59:56 - B. Visser
  03:00:09 - 03:04:59 - P. Prins
  03:05:01 - 03:07:06 - B. Visser
 11. 8.a

  Uw raad wordt voorgesteld het beleids- en beheerplan plan openbare verlichting vast te stellen, kennis te nemen van de voorgestelde beheeraanpak omtrent het vervangen en onderhouden van masten en armaturen en de financiële consequenties ten aanzien van het voorgestelde kwaliteitsniveau terug laten komen bij de integrale afweging voor de besluitvorming in de kadernota 2025.

 12. 8.b

  Uw raad wordt voorgesteld het beleids- en beheerplan waterbodems Eemsdelta vast te stellen, kennis te nemen van het kwaliteitsniveau van een 20-jarige baggercyclus en de financiële consequenties ten aanzien van het voorgestelde kwaliteitsniveau terug laten komen bij de integrale afweging voor de besluitvorming in de kadernota 2025.

  Amendementen

  Titel
 13. 8.c

  Uw raad wordt voorgesteld het beleids- en beheerplan plan wegen vast te stellen, kennis te nemen van het kwaliteitsniveau 'C+', zoals beschreven in scenario 2 in het beleids- en beheerplan en de financiële consequenties ten aanzien van het voorgestelde kwaliteitsniveau terug laten komen bij de integrale afweging voor de besluitvorming in de kadernota 2025.

 14. 8.d

  Uw raad wordt voorgesteld het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken Eemsdelta 2025-2028 vast te stellen, kennis te nemen van kwaliteitsniveau 'B en C', zoals omschreven in scenario 2 in het beleids- en beheerplan en de financiële consequenties ten aanzien van het voorgestelde kwaliteitsniveau terug laten komen bij de integrale afweging voor de besluitvorming in de kadernota 2025.

 15. 9

  03:05:36 - 03:07:06 - B. Visser
 16. 9.1

  Op 16 januari 2022 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw van twee woontorens aan de Buxzijlweg 1 te Appingedam, op bedrijventerrein Fivelpoort. Het betreft een aanvraag voor in totaal 60 wooneenheden. Er is strijd met het vigerende bestemmingsplan Stad Appingedam. Beoordeling van het initiatief geschiedt met de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo. Onderdeel hiervan is een ruimtelijke onderbouwing, die door de aanvrager is ingediend. Daarnaast dient uw gemeenteraad te verklaren wel of geen bedenkingen te hebben bij het initiatief. Uit de beoordeling van het initiatief volgt dat het initiatief in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
  Uw raad wordt voorgesteld te verklaren bedenkingen te hebben bij het planologisch mogelijk maken van twee woontorens met in totaal 60 eenheden aan de Buxzijlweg 1 te Appingedam conform de daarvoor op 16 januari 2022 ingediende aanvraag omgevingsvergunning.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  03:05:52 - 03:07:06 - B. Visser
 17. 9.2

  De wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. De wetswijziging is bedoeld om de gemeenteraad meer grip op de besturing van gemeenschappelijke regelingen te geven wat bijdraagt aan een grotere democratische legitimatie. 
  Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe en toestemming te verlenen aan het college van B&W voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  03:05:57 - 03:07:06 - B. Visser
 18. 9.3

  Het kabinet geeft uitwerking aan de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen onder de titel Nij Begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief. 
  Om onderlinge samenwerking tussen raden en staten ten aanzien van de implementatie van Nij Begun te formaliseren, wordt de raad voorgesteld de Gemeenschappelijke regeling ter bevordering van de democratische verankering van raden en staten bij de implementatie en uitvoering Nij Begun, vast te stellen. Deze regeling is een lichte samenwerkingsvorm waarbij geen bevoegdheden worden overgedragen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  03:06:06 - 03:07:06 - B. Visser
 19. 9.4

  De eigenaar van het perceel Ideweersterweg 12 in Meedhuizen heeft de gemeente verzocht de agrarische bestemming van het perceel te wijzigen naar een passende woonbestemming. Daarvoor is het bestemmingsplan Meedhuizen – Ideweersterweg 12 opgesteld. Het ontwerpplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er ambtshalve twee kleine wijzigingen doorgevoerd. 
  Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Meedhuizen – Ideweersterweg 12 gewijzigd vast te stellen en te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld voor het bestemmingsplan Meedhuizen – Ideweersterweg 12.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 20. 9.5

  Uw raad wordt voorgesteld de zevende begrotingswijziging die volgt uit het raadsvoorstel Aankoop Damsterkade, Delfzijl en de achtste begrotingswijziging die volgt uit het raadsvoorstel Vervangen Tjamsweersterbrug, Appingedam vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  03:06:36 - 03:07:06 - B. Visser
 21. 10

  03:06:54 - 03:07:06 - B. Visser