Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 29 maart 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 1.a

  00:05:39 - 00:05:42 - B. Visser
  00:05:44 - 00:08:43 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:11:41 - 00:13:56 - B. Visser
 3. 2

  00:12:52 - 00:13:56 - B. Visser
 4. 3

  00:13:01 - 00:13:56 - B. Visser
  00:13:57 - 00:17:10 - J.C.J. Wagenaar
 5. 4

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.


  Het volgende stuk is aangemerkt als bespreekstuk:
  B12. Brief MR Brede School Delfzijl Noord inzake verkeerssituatie en dislocatie (Dhr. Wagenaar - PvdA)

  Moties

  Titel
  M2. Kansrijk kindcentrum Delfzijl Noord
  00:14:22 - 00:17:10 - J.C.J. Wagenaar
  00:17:11 - 00:17:32 - B. Visser
  00:17:37 - 00:19:06 - M.W. Meijer
  00:19:08 - 00:19:17 - B. Visser
  00:19:19 - 00:20:10 - G.R. Drenth
  00:20:11 - 00:20:13 - B. Visser
  00:20:15 - 00:21:03 - E. Mulder
  00:21:05 - 00:21:06 - B. Visser
  00:21:08 - 00:23:50 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:23:52 - 00:24:04 - B. Visser
  00:24:05 - 00:25:08 - E.K.H. Stulp
  00:25:10 - 00:25:14 - B. Visser
  00:25:16 - 00:28:55 - E.W. Raangs
  00:28:56 - 00:28:58 - J.C.J. Wagenaar
  00:28:59 - 00:29:02 - B. Visser
  00:29:03 - 00:29:11 - J.C.J. Wagenaar
  00:29:12 - 00:29:14 - B. Visser
  00:29:15 - 00:29:44 - J.C.J. Wagenaar
  00:29:48 - 00:30:15 - E.W. Raangs
  00:30:18 - 00:30:25 - J.C.J. Wagenaar
  00:30:26 - 00:30:43 - B. Visser
  00:30:45 - 00:31:59 - L. van der Kooi
  00:32:01 - 00:32:22 - B. Visser
  00:32:32 - 00:32:49 - B. Visser
  00:32:51 - 00:42:18 - J.H. Menninga
  00:42:22 - 00:42:29 - B. Visser
  00:42:31 - 00:42:45 - J.C.J. Wagenaar
  00:42:47 - 00:42:48 - J.H. Menninga
  00:42:50 - 00:43:19 - B. Visser
  00:43:20 - 00:44:34 - J.C.J. Wagenaar
  00:44:38 - 00:44:56 - B. Visser
  00:44:57 - 00:45:34 - E.W. Raangs
  00:45:36 - 00:47:45 - J.C.J. Wagenaar
  00:47:47 - 00:47:50 - B. Visser
  00:47:52 - 00:49:07 - M.W. Meijer
  00:49:09 - 00:49:10 - B. Visser
  00:49:12 - 00:49:22 - G.R. Drenth
  00:49:25 - 00:49:26 - B. Visser
  00:49:28 - 00:50:49 - E. Mulder
  00:50:51 - 00:50:54 - B. Visser
  00:50:56 - 00:53:04 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:53:05 - 00:53:11 - B. Visser
  00:53:14 - 00:53:39 - M.W. Meijer
  00:53:42 - 00:53:44 - B. Visser
  00:53:46 - 00:55:43 - E.K.H. Stulp
  00:55:45 - 00:55:48 - B. Visser
  00:55:50 - 00:56:09 - M.W. Meijer
  00:56:12 - 00:56:20 - E.K.H. Stulp
  00:56:26 - 00:56:54 - E.W. Raangs
  00:56:55 - 00:56:56 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:56:59 - 00:57:09 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:57:10 - 00:58:05 - E.W. Raangs
  00:58:10 - 00:58:30 - L. van der Kooi
  00:58:31 - 00:58:35 - B. Visser
  00:58:36 - 00:59:33 - L. van der Kooi
  00:59:35 - 00:59:42 - B. Visser
  00:59:45 - 01:00:42 - J.H. Menninga
  01:00:47 - 01:00:54 - B. Visser
  01:00:55 - 01:01:09 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:01:14 - 01:04:19 - J.H. Menninga
  01:04:22 - 01:04:25 - B. Visser
  01:04:27 - 01:06:43 - J.H. Menninga
  01:06:45 - 01:09:12 - B. Visser
 6. 5

  De gemeenteraad heeft in december 2021 bij de vaststelling van de Leidraad Eemsdelta het college opdracht gegeven te werken aan participatiebeleid met een daarbij horende participatieverordening. Ook is gevraagd te werken met startnotities als het gaat over nieuwe (beleids)plannen met impact op de samenleving. Op deze manier krijgt de raad meer zicht op participatieprocessen.
  In dit voorstel wordt de raad gevraagd het nieuwe participatiebeleid van Eemsdelta vast te stellen.
  Tijdens de commissievergadering van 22 maart is dit voorstel beeldvormend en oordeelsvormend besproken. Aandachtspunten van de commissie o.a. waren de rol van de raad in het participatiebeleid, het implementeren van het beleid in de praktijk en het betrekken van jongeren. De commissie acht het voorstel rijp voor beraadslaging in de raad.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  01:08:08 - 01:09:12 - B. Visser
  01:09:14 - 01:11:18 - J. Veldt
  01:11:19 - 01:11:20 - B. Visser
  01:11:21 - 01:14:03 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:14:05 - 01:14:07 - B. Visser
  01:14:09 - 01:15:12 - F. Ozinga
  01:15:13 - 01:15:16 - B. Visser
  01:15:18 - 01:17:19 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:17:21 - 01:17:22 - B. Visser
  01:17:24 - 01:18:56 - E. Wassenaar
  01:18:57 - 01:19:01 - B. Visser
  01:19:04 - 01:20:35 - L. van der Kooi
  01:20:37 - 01:20:41 - B. Visser
  01:20:43 - 01:24:23 - E.W. Raangs
  01:24:24 - 01:24:27 - B. Visser
  01:24:29 - 01:27:11 - C.A. van Ekelenburg
  01:27:12 - 01:27:23 - B. Visser
  01:27:27 - 01:31:12 - J.H. Menninga
  01:31:15 - 01:31:17 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:31:18 - 01:31:24 - B. Visser
  01:31:25 - 01:31:40 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:31:44 - 01:32:15 - J.H. Menninga
  01:32:17 - 01:32:18 - C.A. van Ekelenburg
  01:32:20 - 01:32:21 - B. Visser
  01:32:22 - 01:32:48 - C.A. van Ekelenburg
  01:32:53 - 01:33:11 - J.H. Menninga
  01:33:13 - 01:33:15 - B. Visser
  01:33:16 - 01:33:37 - E.W. Raangs
  01:33:39 - 01:35:10 - J.H. Menninga
  01:35:15 - 01:36:29 - J. Veldt
  01:36:31 - 01:36:34 - B. Visser
  01:36:37 - 01:41:03 - J.H. Menninga
  01:41:07 - 01:41:16 - B. Visser
  01:41:17 - 01:41:49 - E. Wassenaar
  01:41:50 - 01:41:51 - B. Visser
  01:41:54 - 01:44:12 - J. Veldt
  01:44:13 - 01:44:18 - B. Visser
  01:44:20 - 01:44:55 - L. van der Kooi
  01:44:57 - 01:44:58 - B. Visser
  01:45:00 - 01:45:31 - F. Ozinga
  01:45:33 - 01:45:46 - B. Visser
  01:45:49 - 01:46:40 - P. Prins
  01:46:45 - 01:47:04 - J.H. Menninga
  01:47:10 - 01:47:17 - L. van der Kooi
  01:47:22 - 01:47:46 - J.H. Menninga
  01:47:47 - 01:47:51 - E.W. Raangs
  01:47:52 - 01:48:21 - J.H. Menninga
  01:48:26 - 01:51:13 - B. Visser
 7. 6

  In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken om in 2050 aardgasvrij te zijn en in 2030 nog maar de helft van de broeikasgassen ten opzichte van 1990 uit te stoten. Het afbouwen van aardgas wordt de warmtetransitie genoemd. Onder warmtetransitie wordt de overgang van niet duurzame manieren (door het gebruik van aardgas) van verwarmen naar een duurzame manier van verwarmen verstaan. De gemeenten hebben in deze warmtetransitie de regie gekregen. Om deze regie vorm te geven is de Warmtetransitie Visie geschreven. In de visie wordt richting gegeven aan een duurzame invulling van de warmtevraag in de gebouwde omgeving en dan met name woningen. De gemeente heeft als doelstelling dat er in de gemeente in 2030 30% minder aardgas verbruikt wordt ten opzichte van 2019 en zijn er 5.000 woningen aardgasloos. Dit wordt bereikt door in te zetten op energiebesparing, samenwerking, koppelkansen en maatwerk. Ook wordt het uitgangspunt gehanteerd dat iedereen mee kan doen.
  Tijdens de commissievergadering van 22 maart is dit voorstel beeldvormend en oordeelsvormend besproken. Aandachtspunten van de commissie waren o.a. waterstof, het behouden van restwarmte en een warmtenet voor de gemeente Eemsdelta, de belasting van het elektriciteitsnetwerk en particuliere initiatieven. De commissie acht het voorstel rijp voor beraadslaging in de raad.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend.

  01:49:24 - 01:51:13 - B. Visser
  01:51:15 - 01:53:35 - E.W. Raangs
  01:53:37 - 01:53:39 - B. Visser
  01:53:41 - 01:55:24 - L. van der Kooi
  01:55:26 - 01:55:28 - B. Visser
  01:55:30 - 02:00:47 - P. Blink
  02:00:48 - 02:00:55 - B. Visser
  02:00:57 - 02:02:15 - J.C.J. Wagenaar
  02:02:16 - 02:02:20 - B. Visser
  02:02:21 - 02:05:55 - K. Schenkel-Zandvoort
  02:05:57 - 02:06:00 - B. Visser
  02:06:03 - 02:07:42 - B.J. Huizing
  02:07:44 - 02:07:46 - B. Visser
  02:07:48 - 02:07:57 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:07:58 - 02:08:02 - B. Visser
  02:08:03 - 02:09:08 - C.A. van Ekelenburg
  02:09:10 - 02:09:18 - B. Visser
  02:09:21 - 02:14:52 - J.A. Ronde
  02:14:55 - 02:15:06 - B. Visser
  02:15:09 - 02:15:42 - E.W. Raangs
  02:15:47 - 02:16:40 - J.A. Ronde
  02:16:43 - 02:18:08 - B. Visser
  02:31:14 - 02:34:38 - B. Visser
  02:34:39 - 02:34:44 - E.W. Raangs
  02:34:46 - 02:34:53 - B. Visser
  02:34:57 - 02:34:58 - B. Visser
  02:35:00 - 02:35:10 - K. Schenkel-Zandvoort
  02:35:12 - 02:35:15 - B. Visser
  02:35:18 - 02:36:22 - B. Visser
 8. 7

  De Onderwijstransitie is nagenoeg afgerond. Kindcentrum Hiliglo in Holwierde en kindcentrum De Rietpluim in Delfzijl zijn de laatste kindcentra die opgeleverd zullen worden. Er is een gewijzigde situatie ontstaan voor het aantal benodigde schakelklassen bij kindcentrum De Rietpluim in Delfzijl en door uitzonderlijke prijsstijgingen in de bouw als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zijn de vastgestelde uitvoeringskredieten voor deze twee sluitstukken van het onderwijshuisvestingsprogramma niet toereikend.
  Met het in gebruik nemen van het nieuwe kindcentrum Delfzijl Noord, zal volgens eerdere besluitvorming een vervolg gegeven worden aan de sloop en versterkingsopgave van Brede School Noord in Delfzijl. De gemeente heeft in deze voor de overblijvende gebruikers de huisvesting gereed te maken. Hiervoor is een interne verbouwing nodig van het te behouden wijkcentrum/sportdeel van de Brede School Noord. Met de verbouwing zal ook het gebouw aardgasvrij gemaakt worden. Voor deze opgaven dient nog aanvullend krediet aangevraagd te worden.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  02:35:32 - 02:36:22 - B. Visser
  02:36:24 - 02:39:42 - J. van der Lei
  02:39:44 - 02:39:47 - B. Visser
  02:39:48 - 02:40:07 - L. van der Kooi
  02:40:09 - 02:40:11 - B. Visser
  02:40:13 - 02:41:44 - J.G. Schoonhoven
  02:41:47 - 02:41:50 - B. Visser
  02:41:53 - 02:42:45 - A. Elderman-Star
  02:42:50 - 02:42:56 - B. Visser
  02:43:01 - 02:49:51 - J.H. Menninga
  02:49:54 - 02:50:30 - B. Visser
 9. 8

  De brandweerzorg in Groningen staat voor grote uitdagingen. Aan de ene kant verwachten we dat de uitrukken van de brandweer toenemen en complexer worden door ontwikkelingen als klimaatverandering, energietransitie en vergrijzing, aan de andere kant moet de paraatheid met minder mensen in stand worden gehouden door eveneens vergrijzing en krimp. Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft de Veiligheidsregio Groningen (VRG) de afgelopen tijd gewerkt aan een beleidspakket Brandweerzorg 2030. Conform de wet Gemeenschappelijke regelingen wordt de visie brandweerzorg 2030 voor consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast worden er enkele documenten toegevoegd ter kennisname.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  02:50:09 - 02:50:30 - B. Visser
  02:50:32 - 02:53:15 - J.G. Schoonhoven
  02:53:17 - 02:53:18 - B. Visser
  02:53:21 - 02:54:20 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:54:21 - 02:54:22 - B. Visser
  02:54:24 - 02:56:02 - H.R. Kol
  02:56:04 - 02:56:06 - B. Visser
  02:56:07 - 02:57:13 - E.W. Raangs
  02:57:15 - 03:00:10 - B. Visser
  03:00:12 - 03:00:21 - H.R. Kol
  03:00:22 - 03:00:25 - B. Visser
  03:00:26 - 03:00:58 - H.R. Kol
  03:01:00 - 03:01:27 - B. Visser
  03:01:28 - 03:01:32 - H.R. Kol
  03:01:37 - 03:04:13 - B. Visser
 10. 9

  Voorgesteld wordt om in te stemmen met het verzoek van Stichting VO Eemsdelta om artikel 14 lid 2 te schrappen uit de statuten van deze stichting. In dit artikel staat dat wijzigingen in de grondslag en het karakter van de school instemming moeten hebben van de gemeenteraad en de St. voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemsdelta. Dit artikel kan geschrapt worden omdat er voldoende waarborgen zijn voor toegankelijkheid, aandacht voor godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden.


  Aangemerkt als hamerstuk
  Gespreksvorm: besluitvormend

  03:01:49 - 03:04:13 - B. Visser
 11. 10

  De 7e editie van het evenement DelfSail vindt plaats van 13 t/m 16 juni 2024. Op basis van een nieuwe calculatie blijkt dat de voorhanden financiële middelen ontoereikend zijn.
  Voorgesteld wordt om een additionele bijdrage toe te kennen van € 200.000 aan de Stichting DelfSail, ten laste van het begrotingssaldo 2023. Met deze bijdrage kan de Stichting DelfSail de sterke stijging van de organisatiekosten door algehele prijsstijgingen opvangen.
  Om de druk op de ambtelijke organisatie te ontlasten wordt voorgesteld de kosten voor de ambtelijke inzet grotendeels te dekken uit de financiële middelen voor het project DelfSail 2024 en hiervoor een bedrag van € 135.000 per jaar beschikbaar te stellen in 2023 en 2024 ten laste van het begrotingssaldo.
  Het college van voormalig gemeente Delfzijl heeft in aanloop naar DelfSail 2021 besloten het aan het evenement gekoppelde relatiebeheer in een separaat plan uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen in Eemsdelta-verband. Er is toen geen besluit genomen over de financiering van dit plan en de daarbij behorende uitvoering. Daarom wordt nu voorgesteld de kosten voor het promotie- en relatiebeheerplan onder te brengen in de begroting voor het project DelfSail 2024 en hiervoor een bedrag van € 175.000 beschikbaar te stellen te stellen ten laste van het begrotingssaldo 2024.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Toezeggingen

  Titel
  Relatiebeheer
  03:02:23 - 03:04:13 - B. Visser
  03:04:16 - 03:05:40 - H.J. Dijkstra
  03:05:41 - 03:05:46 - B. Visser
  03:05:48 - 03:06:55 - D. Vijver
  03:06:57 - 03:07:02 - B. Visser
  03:07:03 - 03:07:17 - H.R. Kol
  03:07:18 - 03:07:24 - B. Visser
  03:07:26 - 03:08:28 - E.W. Raangs
  03:08:31 - 03:08:37 - B. Visser
  03:08:40 - 03:09:04 - L. van der Kooi
  03:09:07 - 03:12:10 - B. Visser
 12. 11

  De raad heeft in zijn eerste vergadering op 4 januari 2021 een aantal ‘raadseigen’ regelingen vastgesteld. In de afgelopen twee jaar bleek in de praktijk dat voor de werkbaarheid een verduidelijking gewenst is in enkele artikelen uit de diverse verordeningen. Door vernieuwing van landelijke wetgeving is hier en daar ook actualisatie nodig.
  De raad wordt voorgesteld om het Reglement van orde voor de raadsvergaderingen, de verordening op de raadscommissie, de verordening Auditcommissie en de verordening fractieassistentschap vast te stellen.
  Met vaststelling van het Reglement van orde voor de raadsvergaderingen en de overige verordeningen worden afspraken en spelregels vastgelegd die in belangrijke mate bij moeten dragen aan een goed verloop van de vergaderingen van de raad en adequate ondersteuning voor raad en fracties. Ook leggen ze rechten en plichten voor fracties en individuele raadsleden vast.


  Aangemerkt als hamerstuk
  Gespreksvorm: besluitvormend

  03:10:29 - 03:12:10 - B. Visser
 13. 12

  Sinds 1990 is er een vriendschapsband tussen de voormalige gemeente Delfzijl en de Japanse havenstad Shunan City. Om de jeugduitwisseling met de gemeente Shunan City voort te zetten is het voor onze Japanse partner van groot belang dat wij deze band na onze recente herindeling opnieuw bevestigen. Uw raad wordt voorgesteld toestemming te verlenen om een delegatie van twee raadsleden af te vaardigen voor de herbevestiging van de stedenbandovereenkomst met Shunan City.


  Aangemerkt als hamerstuk
  Gespreksvorm: besluitvormend

  03:10:48 - 03:12:10 - B. Visser
 14. 13

  Uit het woningmarktonderzoek dat de gemeente Eemsdelta begin 2022 liet uitvoeren, blijkt dat er schaarste is aan woningen, vooral in het betaalbare segment. Andere signalen, o.a. van makelaars, bevestigen dat. Om ervoor te zorgen dat groepen die afhankelijk zijn van de betaalbare voorraad passend gehuisvest kunnen worden, is de gemeente van plan om een huisvestingsverordening in te voeren. Onderdeel daarvan is de opkoopbescherming die voorkomt dat bestaande koopwoningen opgekocht worden en onttrokken worden aan de betaalbare koopvoorraad. Het voorstel is om de opkoopbescherming te laten gelden voor alle koopwoningen in de gemeente Eemsdelta met een WOZ-waarde tot € 216.250. Hiermee wordt 42 procent van alle koopwoningen in de gemeente beschermd. Starters en middeninkomens krijgen hierdoor meer kans op een betaalbare woning.
  Tijdens de commissie van 22 maart is dit voorstel beeldvormend en oordeelsvormend besproken. De aandachtspunten van de commissie waren o.a. handhaving, de effecten voor de leefbaarheid en de samenleving en de juridische afdichting. De commissie acht het voorstel rijp voor beraadslaging in de raad.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Toezeggingen

  Titel
  Verhuurverordening
  03:11:01 - 03:12:10 - B. Visser
  03:12:13 - 03:13:02 - J.H. Volmer-Kuiper
  03:13:04 - 03:13:07 - B. Visser
  03:13:09 - 03:14:19 - E. Mulder
  03:14:21 - 03:14:25 - B. Visser
  03:14:27 - 03:16:28 - J.C.J. Wagenaar
  03:16:29 - 03:16:31 - B. Visser
  03:16:35 - 03:16:57 - M. Joustra
  03:16:59 - 03:17:03 - B. Visser
  03:17:05 - 03:20:42 - M.W. Meijer
  03:20:45 - 03:20:51 - B. Visser
  03:20:53 - 03:22:43 - K. Schenkel-Zandvoort
  03:22:45 - 03:22:47 - B. Visser
  03:22:48 - 03:24:16 - C.A. van Ekelenburg
  03:24:18 - 03:24:26 - B. Visser
  03:24:29 - 03:33:23 - A. Usmany-Dallinga
  03:33:26 - 03:34:15 - B. Visser
 15. 14

  De gemeente Eemsdelta werkt aan herbestemming van een voormalige schoollocatie aan de Opwierderweg en Farmsumerweg in Appingedam: 'Noorderpoort'. De raad wordt gevraagd om de grondexploitatie van het project vast te stellen en de opgelegde geheimhouding ten aanzien van de grondexploitatie te bekrachtigen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  03:33:43 - 03:34:15 - B. Visser
  03:34:16 - 03:34:47 - C.A. van Ekelenburg
  03:34:49 - 03:34:50 - B. Visser
  03:34:52 - 03:35:56 - G.R. Drenth
  03:35:57 - 03:35:59 - B. Visser
  03:36:00 - 03:36:01 - J. van der Lei
  03:36:02 - 03:36:03 - L. van der Kooi
  03:36:05 - 03:36:11 - L. van der Kooi
  03:36:12 - 03:36:13 - B. Visser
  03:36:14 - 03:36:40 - L. van der Kooi
  03:36:43 - 03:36:45 - B. Visser
  03:36:46 - 03:37:32 - J. van der Lei
  03:37:35 - 03:37:41 - B. Visser
  03:37:43 - 03:40:53 - A. Usmany-Dallinga
  03:40:56 - 03:41:46 - B. Visser
 16. 15

  Voor omgevingsvergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan en met een uitgebreide voorbereidingsprocedure worden voorbereid op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in principe een verklaring van geen bedenkingen vereist. Vanuit de voormalige gemeenten zijn er al categorieën van gevallen aangewezen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven. In voorkomende gevallen dient er voor tijdelijke huisvestingslocaties een verklaring van geen bedenkingen te worden afgegeven. Dit kost procedureel gezien over het algemeen meer tijd dan wanneer dit niet vereist is. Indien de bevoegdheid hiertoe wordt gedelegeerd aan het college, scheelt dit proceduretijd, wat bij de versterkingsopgave maatschappelijk gezien van belang is.


  Aangemerkt als hamerstuk
  Bespreekvorm: besluitvormend

  03:41:07 - 03:41:46 - B. Visser
 17. 16

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

  03:41:19 - 03:41:46 - B. Visser
  03:41:47 - 03:42:53 - J. van der Lei
  03:42:54 - 03:42:58 - B. Visser
  03:43:02 - 03:46:10 - A. Usmany-Dallinga
  03:46:13 - 03:46:15 - B. Visser
  03:46:17 - 03:46:41 - A. Elderman-Star
  03:46:45 - 03:46:59 - B. Visser
  03:47:01 - 03:47:48 - J.H. Volmer-Kuiper
  03:47:51 - 03:48:23 - B. Visser
  03:48:24 - 03:48:29 - J.H. Volmer-Kuiper
  03:48:33 - 03:48:36 - B. Visser
  03:48:40 - 03:48:45 - B. Visser
  03:48:46 - 03:49:37 - D. Vijver
  03:49:39 - 03:49:41 - B. Visser
  03:49:43 - 03:50:25 - H.J. Dijkstra
  03:50:27 - 03:50:32 - B. Visser
  03:50:34 - 03:54:02 - J.A. Ronde
  03:54:06 - 03:54:32 - B. Visser
 18. 18

  03:54:22 - 03:54:32 - B. Visser