Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

Begroting

woensdag 8 november 2023

13:30 - 18:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:11 - 00:03:09 - B. Visser
  00:03:13 - 00:03:19 - T.G.C. Kramer-Klein
  00:03:23 - 00:04:51 - B. Visser
  00:05:58 - 00:07:49 - B. Visser
 2. 2

  00:06:29 - 00:07:49 - B. Visser
 3. 3

 4. 4

  In de tweede Tussenrapportage van 2023 wordt inzage gegeven in het actueel financieel perspectief van 2023. Financiële afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 worden in deze rapportage toegelicht. Tevens wordt aangegeven over welke beleidsvoornemens voor 2023 er afwijkingen te melden zijn en wordt er inzicht verschaft in de voortgang van Eemsdelta in Balans en de geprioriteerde projecten. Per saldo sluit de tweede Tussenrapportage 2023 met een voordelig saldo van € 8,5 miljoen. De raad wordt voorgesteld om de tweede tussenrapportage vast te stellen

  Toezeggingen

  Titel
  Fonds voor maatschappelijke instellingen
  Resultaten Meer mensen aan de slag
  00:06:40 - 00:07:49 - B. Visser
  00:07:51 - 00:10:02 - M.W. Meijer
  00:10:03 - 00:10:07 - B. Visser
  00:10:08 - 00:13:45 - J. van der Lei
  00:13:46 - 00:14:15 - B. Visser
  00:14:16 - 00:16:25 - G.R. Drenth
  00:16:29 - 00:16:32 - B. Visser
  00:16:34 - 00:18:13 - E. Mulder
  00:18:14 - 00:18:16 - B. Visser
  00:18:18 - 00:19:15 - H. ten Brinke
  00:19:17 - 00:19:19 - B. Visser
  00:19:25 - 00:23:46 - C.A. van Ekelenburg
  00:23:46 - 00:24:23 - B. Visser
  00:27:08 - 00:27:14 - B. Visser
  00:27:48 - 00:28:40 - B. Visser
  00:28:45 - 00:30:28 - A. Elderman-Star
  00:30:31 - 00:30:33 - B. Visser
  00:30:38 - 00:32:29 - L. van der Kooi
  00:32:30 - 00:32:45 - B. Visser
  00:32:47 - 00:38:58 - J.H. Menninga
  00:38:59 - 00:39:06 - B. Visser
  00:39:08 - 00:39:27 - G.R. Drenth
  00:39:28 - 00:44:12 - J.H. Menninga
  00:44:13 - 00:44:21 - B. Visser
  00:44:23 - 00:45:49 - J.A. Ronde
  00:45:51 - 00:45:53 - L. van der Kooi
  00:45:54 - 00:45:55 - B. Visser
  00:45:56 - 00:46:51 - L. van der Kooi
  00:46:53 - 00:47:21 - J.A. Ronde
  00:47:22 - 00:47:24 - B. Visser
  00:47:26 - 00:49:33 - P. Prins
  00:49:36 - 00:49:38 - B. Visser
  00:49:39 - 00:50:37 - J.A. Ronde
  00:50:40 - 00:50:43 - B. Visser
  00:50:45 - 00:52:36 - D. de Jong
  00:52:38 - 00:57:57 - B. Visser
  00:57:59 - 00:59:09 - J. van der Lei
  00:59:11 - 00:59:39 - B. Visser
  00:59:45 - 01:00:00 - P. Prins
  01:00:04 - 01:00:17 - B. Visser
  01:00:19 - 01:00:21 - J. van der Lei
  01:00:22 - 01:00:32 - J.A. Ronde
  01:00:34 - 01:02:11 - B. Visser
 5. 5

  De raad wordt voorgesteld de begroting 2024 en meerjarenraming vast te stellen. Met het vaststellen van de begroting geeft de het college de bevoegdheid om uitgaven te doen binnen de door de raad beschikbaar gestelde budgetten. 
  Het begrotingsjaar 2024 sluit met een voordelig saldo van € 5,9 miljoen en in 2025 met € 5,4 miljoen. Voor 2026 en 2027 is er sprake van een nadelig saldo van respectievelijk € 6,2 miljoen en € 6,8 miljoen.

  Amendementen

  Titel
  A5. Amendement Afvalstoffenheffing

  Toezeggingen

  Titel
  Beroep Raad van State inzake het vaststellingsbesluit 2023-2024
  01:00:58 - 01:02:11 - B. Visser
  01:02:14 - 01:05:01 - N. Boersma
  01:05:01 - 01:05:16 - Het amendement is te lezen op de website
  01:05:17 - 01:05:23 - B. Visser
  01:05:24 - 01:08:16 - N. Boersma
  01:08:18 - 01:08:24 - B. Visser
  01:08:26 - 01:19:28 - J.C.J. Wagenaar
  01:19:30 - 01:19:34 - B. Visser
  01:19:36 - 01:21:24 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:21:24 - 01:23:11 - Het amendement is te lezen op de website
  01:23:12 - 01:26:46 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:26:48 - 01:26:51 - B. Visser
  01:26:53 - 01:30:30 - E. Mulder
  01:30:30 - 01:31:13 - Het amendement is te lezen op de website
  01:31:14 - 01:31:55 - E. Mulder
  01:31:57 - 01:32:01 - B. Visser
  01:32:03 - 01:40:50 - E.W. Raangs
  01:40:51 - 01:41:04 - B. Visser
  01:41:07 - 01:41:10 - A. Elderman-Star
  01:41:10 - 01:41:54 - Het amendement is te lezen op de website
  01:41:55 - 01:42:37 - A. Elderman-Star
  01:42:39 - 01:42:44 - B. Visser
  01:42:46 - 01:49:54 - C.A. van Ekelenburg
  01:49:56 - 01:50:21 - B. Visser
  01:50:23 - 01:54:18 - C.A. van Ekelenburg
  01:54:21 - 01:54:29 - B. Visser
  01:54:31 - 01:59:59 - L. van der Kooi
  01:59:59 - 02:00:16 - Het amendement is te lezen op de website
  02:00:22 - 02:00:38 - B. Visser
  02:00:39 - 02:05:05 - H. ten Brinke
  02:05:05 - 02:05:42 - Het amendement is te lezen op de website
  02:05:43 - 02:05:51 - H. ten Brinke
  02:05:53 - 02:06:39 - B. Visser
  02:13:48 - 02:14:13 - B. Visser
  02:14:15 - 02:20:50 - J.H. Menninga
  02:20:53 - 02:21:01 - B. Visser
  02:21:03 - 02:31:56 - A. Usmany-Dallinga
  02:31:58 - 02:32:00 - B. Visser
  02:32:02 - 02:33:36 - J.A. Ronde
  02:33:37 - 02:33:38 - B. Visser
  02:33:40 - 02:37:53 - P. Prins
  02:37:58 - 02:38:11 - B. Visser
  02:38:13 - 02:41:42 - D. de Jong
  02:41:43 - 02:41:44 - B. Visser
  02:41:46 - 02:41:57 - E.W. Raangs
  02:41:59 - 02:43:24 - D. de Jong
  02:43:28 - 02:43:29 - B. Visser
  02:43:31 - 02:44:08 - C.A. van Ekelenburg
  02:44:10 - 02:44:12 - B. Visser
  02:44:15 - 02:44:21 - E. Mulder
  02:44:22 - 02:44:23 - B. Visser
  02:44:25 - 02:45:20 - H. ten Brinke
  02:45:23 - 02:47:58 - D. de Jong
  02:48:00 - 02:50:37 - B. Visser
  02:50:39 - 02:51:00 - L. van der Kooi
  02:51:01 - 02:51:10 - B. Visser
  02:51:12 - 02:53:10 - A. Usmany-Dallinga
  02:53:12 - 02:53:32 - B. Visser
  02:53:46 - 02:53:50 - T.G.C. Kramer-Klein
  02:53:51 - 02:54:03 - B. Visser
  03:11:04 - 03:11:39 - B. Visser
  03:11:41 - 03:14:01 - N. Boersma
  03:14:02 - 03:14:05 - B. Visser
  03:14:06 - 03:14:23 - J.C.J. Wagenaar
  03:14:25 - 03:14:27 - B. Visser
  03:14:28 - 03:16:11 - J.C.J. Wagenaar
  03:16:15 - 03:16:20 - B. Visser
  03:16:22 - 03:17:17 - K. Schenkel-Zandvoort
  03:17:18 - 03:17:19 - J.C.J. Wagenaar
  03:17:21 - 03:17:22 - B. Visser
  03:17:24 - 03:17:47 - J.C.J. Wagenaar
  03:17:50 - 03:18:43 - K. Schenkel-Zandvoort
  03:18:46 - 03:18:48 - B. Visser
  03:18:50 - 03:22:46 - E. Mulder
  03:22:47 - 03:22:51 - B. Visser
  03:22:54 - 03:24:55 - E.W. Raangs
  03:24:56 - 03:24:57 - J.C.J. Wagenaar
  03:24:58 - 03:24:59 - B. Visser
  03:25:00 - 03:25:46 - J.C.J. Wagenaar
  03:25:47 - 03:26:01 - B. Visser
  03:26:03 - 03:28:34 - E.W. Raangs
  03:28:35 - 03:28:45 - N. Boersma
  03:28:48 - 03:29:09 - N. Boersma
  03:29:12 - 03:29:34 - E.W. Raangs
  03:29:36 - 03:29:39 - B. Visser
  03:29:41 - 03:32:41 - C.A. van Ekelenburg
  03:32:42 - 03:32:43 - E. Mulder
  03:32:45 - 03:32:46 - B. Visser
  03:32:47 - 03:32:50 - E. Mulder
  03:32:54 - 03:32:55 - C.A. van Ekelenburg
  03:32:56 - 03:33:31 - E. Mulder
  03:33:34 - 03:33:35 - B. Visser
  03:33:36 - 03:33:49 - C.A. van Ekelenburg
  03:33:50 - 03:33:52 - J.C.J. Wagenaar
  03:33:54 - 03:34:17 - J.C.J. Wagenaar
  03:34:20 - 03:34:38 - C.A. van Ekelenburg
  03:34:39 - 03:34:40 - J.C.J. Wagenaar
  03:34:41 - 03:34:52 - N. Boersma
  03:34:53 - 03:34:56 - C.A. van Ekelenburg
  03:34:58 - 03:35:06 - N. Boersma
  03:35:07 - 03:35:08 - B. Visser
  03:35:11 - 03:35:31 - E.W. Raangs
  03:35:35 - 03:36:25 - L. van der Kooi
  03:36:26 - 03:36:54 - B. Visser
  03:36:55 - 03:37:03 - K. Schenkel-Zandvoort
  03:37:04 - 03:37:19 - B. Visser
  03:37:20 - 03:37:37 - K. Schenkel-Zandvoort
  03:37:41 - 03:37:52 - C.A. van Ekelenburg
  03:37:54 - 03:37:57 - B. Visser
  03:37:59 - 03:38:24 - L. van der Kooi
  03:38:25 - 03:38:26 - N. Boersma
  03:38:27 - 03:38:42 - B. Visser
  03:38:44 - 03:39:25 - L. van der Kooi
  03:39:27 - 03:39:30 - B. Visser
  03:39:31 - 03:39:59 - L. van der Kooi
  03:40:02 - 03:40:05 - B. Visser
  03:40:07 - 03:40:57 - H. ten Brinke
  03:40:59 - 03:41:09 - B. Visser
  03:41:13 - 03:45:06 - A. Usmany-Dallinga
  03:45:10 - 03:45:40 - J.A. Ronde
  03:45:41 - 03:45:42 - B. Visser
  03:45:44 - 03:46:52 - P. Prins
  03:46:53 - 03:46:54 - B. Visser
  03:46:55 - 03:47:27 - D. de Jong
  03:47:31 - 03:48:48 - B. Visser
 6. 7

  03:48:08 - 03:48:48 - B. Visser