Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 27 september 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl (Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl)

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:13 - 00:02:23 - B. Visser
  00:03:25 - 00:05:07 - B. Visser
  00:06:08 - 00:06:24 - B. Visser
  00:06:29 - 00:06:36 - W.J. Onrust
  00:06:38 - 00:07:49 - B. Visser
 2. 1.a

  00:07:00 - 00:07:49 - B. Visser
  00:14:01 - 00:14:36 - B. Visser
  00:14:38 - 00:15:20 - B.J. Huizing
  00:15:21 - 00:16:49 - B. Visser
  00:17:06 - 00:18:16 - B. Visser
 3. 2

  00:17:47 - 00:18:16 - B. Visser
 4. 3

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.


  Dhr. Meijer (LBE) - Energiehuis Middelstum
  Dhr. Hartlief (LBE) - Jeugdzorg
  Mw. Wassenaar (PvdA) - Ontheffing verbranden slootmaaisel
  Mw. Wassenaar (PvdA) - Verordening studietoeslag

  Toezeggingen

  Titel
  Toekomst van het Energiehuis in Middelstum
  00:18:03 - 00:18:16 - B. Visser
  00:18:17 - 00:19:27 - M.W. Meijer
  00:19:29 - 00:19:35 - M.W. Meijer
  00:19:37 - 00:19:45 - B. Visser
  00:19:47 - 00:22:12 - D. de Jong
  00:22:13 - 00:22:18 - B. Visser
  00:22:21 - 00:22:32 - W. Hartlief
  00:22:33 - 00:22:35 - B. Visser
  00:22:38 - 00:23:13 - P. Prins
  00:23:14 - 00:23:20 - B. Visser
  00:23:22 - 00:24:00 - E. Wassenaar
  00:24:01 - 00:24:03 - B. Visser
  00:24:06 - 00:24:59 - P. Prins
  00:25:00 - 00:25:02 - B. Visser
  00:25:03 - 00:25:42 - E. Wassenaar
  00:25:45 - 00:25:47 - B. Visser
  00:25:48 - 00:26:13 - J.A. Ronde
  00:26:15 - 00:28:14 - B. Visser
 5. 4

 6. 5

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  00:26:42 - 00:28:14 - B. Visser
 7. 6

  Met ingang van 1 januari 2023 is voor gemeenten de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de Wet is een overgangsrecht getroffen, waardoor de gemeenteraad gedurende een jaar de gelegenheid heeft om op basis van de nieuwe Wet een onafhankelijke rekenkamer in te stellen, de leden te benoemen en de oude verordening in te trekken.
  Uw raad wordt gevraagd de Verordening rekenkamer gemeente Eemsdelta 2023 vast te stellen, de leden van de rekenkamercommissie eervol te ontslaan en de leden van de rekenkamer Eemsdelta te benoemen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  00:26:45 - 00:28:14 - B. Visser
  00:28:50 - 00:31:20 - B. Visser
 8. 7

  Het Programma Groen Eemsdelta 2030 vormt de basis voor hoe de gemeente met het openbaar groen wil omgaan en hoe daarin wordt samengewerkt met inwoners, vrijwilligers, scholen, instellingen en andere terrein beherende organisaties. Het Programma vormt de kapstok waaraan de activiteiten in de (groene) openbare ruimte worden opgehangen en het zorgt voor de verbinding tussen de opgaven in de openbare ruimte en de groene ambities. Met het Programma Groen wordt ingezet op:
  1. Stimuleren en vergroten van de biodiversiteit;
  2. Ontwikkelen en behouden van een leefbare en klimaatbestendige openbare ruimte;
  3. Behouden en versterken van de leesbaarheid van het landschap;
  4. Het harmoniseren en optimaliseren van het beheer en de kwaliteit.
  De raad wordt gevraagd het Programma Groen vast te stellen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Amendementen

  Titel
  A.4. Onkruidbeheer

  Moties

  Titel
  M 15 Onkruidbeheer
  M.16. Actie regenton

  Toezeggingen

  Titel
  Aanplant van inheemse struiken en bomen
  Actie 'steenbreek'
  00:29:38 - 00:31:20 - B. Visser
  00:31:22 - 00:31:33 - J. Veldt
  00:31:34 - 00:31:40 - B. Visser
  00:31:42 - 00:35:56 - J. Veldt
  00:35:58 - 00:36:12 - B. Visser
  00:36:13 - 00:38:15 - E. Wassenaar
  00:38:16 - 00:38:37 - B. Visser
  00:38:39 - 00:41:52 - K. Schenkel-Zandvoort
  00:41:56 - 00:42:24 - B. Visser
  00:42:26 - 00:44:11 - B.J. Huizing
  00:44:13 - 00:44:17 - B. Visser
  00:44:23 - 00:47:21 - H. ten Brinke
  00:47:22 - 00:47:48 - B. Visser
  00:47:50 - 00:49:01 - M. Joustra
  00:49:02 - 00:49:06 - B. Visser
  00:49:07 - 00:49:16 - M. Joustra
  00:49:18 - 00:49:22 - B. Visser
  00:49:24 - 00:52:04 - L. van der Kooi
  00:52:06 - 00:52:18 - B. Visser
  00:52:21 - 00:59:00 - P. Prins
  00:59:02 - 00:59:12 - B. Visser
  00:59:14 - 00:59:20 - J. Veldt
  00:59:21 - 00:59:35 - B. Visser
  00:59:37 - 01:00:03 - J.A. Ronde
  01:00:06 - 01:00:08 - B. Visser
  01:00:10 - 01:03:37 - J. Veldt
  01:03:41 - 01:03:48 - B. Visser
  01:03:49 - 01:06:20 - E. Wassenaar
  01:06:23 - 01:06:27 - B. Visser
  01:06:29 - 01:08:10 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:08:12 - 01:08:16 - B. Visser
  01:08:18 - 01:09:59 - B.J. Huizing
  01:10:01 - 01:10:06 - B. Visser
  01:10:07 - 01:10:52 - H. ten Brinke
  01:10:55 - 01:11:05 - B. Visser
  01:11:08 - 01:12:22 - M. Joustra
  01:12:25 - 01:12:28 - B. Visser
  01:12:29 - 01:13:04 - L. van der Kooi
  01:13:06 - 01:13:07 - B. Visser
  01:13:12 - 01:13:13 - L. van der Kooi
  01:13:14 - 01:13:18 - B. Visser
  01:13:19 - 01:13:53 - L. van der Kooi
  01:13:55 - 01:14:02 - B. Visser
  01:14:54 - 01:15:50 - P. Prins
  01:15:52 - 01:15:53 - B. Visser
  01:16:08 - 01:16:25 - P. Prins
  01:16:27 - 01:16:31 - B. Visser
  01:16:34 - 01:17:30 - J.A. Ronde
  01:17:33 - 01:17:48 - B. Visser
  01:17:50 - 01:18:46 - J. Veldt
  01:18:47 - 01:22:16 - B. Visser
 9. 8

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Met deze wet worden veel veranderingen doorgevoerd op het gebied van de fysieke leefomgeving, waaronder ook procedurele veranderingen tot veranderingen in inspraak en participatie. Met de notitie over het adviesrecht wordt er een verandering doorgevoerd voor wat nu de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is voor de gemeenteraad. Met het notitie over participatie worden handvatten gegeven om het participatieproces wat een veel grotere rol krijgt onder de Omgevingswet richting te geven.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  01:20:55 - 01:22:16 - B. Visser
  01:22:18 - 01:25:25 - M.W. Meijer
  01:25:26 - 01:25:30 - B. Visser
  01:25:32 - 01:28:22 - J. van der Lei
  01:28:24 - 01:28:28 - B. Visser
  01:28:29 - 01:29:45 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:29:47 - 01:29:48 - B. Visser
  01:29:51 - 01:30:43 - B.J. Huizing
  01:30:45 - 01:30:47 - B. Visser
  01:30:48 - 01:31:37 - H. ten Brinke
  01:31:39 - 01:31:42 - B. Visser
  01:31:44 - 01:32:05 - M. Joustra
  01:32:06 - 01:32:09 - B. Visser
  01:32:11 - 01:32:47 - R.J. Leenders
  01:32:49 - 01:32:53 - B. Visser
  01:32:56 - 01:41:41 - A. Usmany-Dallinga
  01:41:44 - 01:42:03 - B. Visser
  01:42:05 - 01:42:08 - J. van der Lei
  01:42:11 - 01:42:12 - B. Visser
  01:42:15 - 01:42:36 - E.W. Raangs
  01:42:39 - 01:42:42 - B. Visser
  01:42:43 - 01:43:27 - A. Usmany-Dallinga
  01:43:29 - 01:44:32 - B. Visser
 10. 9

  Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is vaststelling door de raad van een aantal verordeningen en beleidsregels noodzakelijk. Vaststelling van deze zogeheten 'minimale acties' voor 1-1-2024 is nodig om als gemeente te kunnen werken met de Omgevingswet bij inwerkingtreding. Daar dient dit voorstel toe.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  01:43:47 - 01:44:32 - B. Visser
 11. 10

  De accountant maakt voor het controleren van de gemeentelijke jaarrekening gebruik van een controleprotocol waarin de kaders en te hanteren toleranties zijn opgenomen. Jaarlijks dient een actueel controleprotocol vastgesteld te worden door de raad, daarnaast dient het normenkader ter kennisgeving aangenomen te worden.


  De auditcommissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen


  Gespreksvorm: besluitvormend

  01:54:24 - 01:56:08 - B. Visser
  01:56:10 - 01:58:09 - H. ten Brinke
  01:58:11 - 01:58:15 - B. Visser
  01:58:17 - 01:59:18 - F. Ozinga
 12. 11

  Naar aanleiding van de aanvaarde motie 'Realisatie regenboogzebrapad': ingediend door fractie Janny Volmer, GroenLinks en de PvdA, is het college wordt gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken tot het aanleggen van een regenboogzebrapad en daarvoor de benodigde financiële middelen te reserveren. Uitgangspunt hierbij is dat het regenboogzebrapad goed inpasbaar is, waarbij de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Diverse locaties zijn bestudeerd, uiteindelijk zijn drie locaties geschikt bevonden (zie aanpak en uitvoering en bijlagen).
  De gemeenteraad heeft de keuze laten vallen op locatie de Campus.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Moties

  Titel
  M.17. Realisatie regenboogzebrapad bij het nieuwe Cultuurhuis
  01:58:18 - 01:59:18 - F. Ozinga
  01:59:20 - 01:59:24 - B. Visser
  01:59:26 - 02:00:22 - G.R. Drenth
  02:00:24 - 02:00:32 - B. Visser
  02:00:34 - 02:01:50 - E. Wassenaar
  02:01:53 - 02:01:59 - B. Visser
  02:02:01 - 02:02:33 - S.A. Buiter-Dallinga
  02:02:34 - 02:02:37 - B. Visser
  02:02:39 - 02:03:47 - R.J. Leenders
  02:03:49 - 02:03:52 - B. Visser
  02:03:54 - 02:04:41 - M. Joustra
  02:04:43 - 02:04:48 - B. Visser
  02:04:49 - 02:05:10 - R.J. Leenders
  02:05:14 - 02:05:54 - M. Joustra
  02:05:56 - 02:06:01 - B. Visser
  02:06:07 - 02:06:11 - B. Visser
  02:06:14 - 02:07:07 - J.A. Ronde
  02:07:09 - 02:07:13 - B. Visser
  02:07:15 - 02:07:22 - H. ten Brinke
  02:07:23 - 02:07:31 - B. Visser
  02:07:33 - 02:07:46 - M. Joustra
  02:07:47 - 02:08:05 - B. Visser
  02:08:07 - 02:08:20 - E. Wassenaar
  02:08:21 - 02:08:23 - B. Visser
  02:08:25 - 02:08:32 - R.J. Leenders
  02:08:35 - 02:10:29 - B. Visser
 13. 12

  Christelijke woongroep Marenland is voornemens zichzelf op te heffen waarbij de vastgoedportefeuille wordt overgenomen door andere regionale woningcorporaties. De twee schoolgebouwen Olingertil en Opwierde worden te koop aangeboden aan gemeente Eemsdelta. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de aankoop van deze twee gebouwen en hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  02:09:56 - 02:10:29 - B. Visser
  02:10:31 - 02:11:00 - S.A. Buiter-Dallinga
  02:11:02 - 02:11:03 - B. Visser
  02:11:04 - 02:12:17 - J. van der Lei
  02:12:19 - 02:12:27 - B. Visser
  02:12:29 - 02:13:35 - J.H. Menninga
  02:13:37 - 02:14:17 - B. Visser
 14. 13

  Op 31 mei 2022 heeft het college besloten in te stemmen met de voorbereiding van de realisatie van een warmtenet in Loppersum. Op 29 juni 2022 heeft de gemeenteraad de benodigde middelen beschikbaar gesteld. Voor de realisatie en exploitatie van het warmtenet is het wenselijk een rechtspersoon op te richten om de risico's voor de gemeente te beperken en de kansen in een marktomgeving te benutten. In het geval van een warmtenet is een rechtspersoon in de vorm van een besloten vennootschap (B.V.) het meest passend. Op 28 september 2022 heeft de gemeenteraad daarmee ingestemd. Door notariskantoor Huitsing & Poort is de akte van oprichting opgesteld. Er worden tien aandelen van € 1 per stuk uitgegeven. Voorgesteld wordt deze tien aandelen te kopen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Toezeggingen

  Titel
  Aankoop aandelen van Warmtebedrijf Eemsdelta
  02:13:47 - 02:14:17 - B. Visser
  02:14:19 - 02:14:59 - M.W. Meijer
  02:15:00 - 02:15:01 - B. Visser
  02:15:04 - 02:15:49 - E. Mulder
  02:15:51 - 02:15:56 - B. Visser
  02:15:59 - 02:16:10 - D. de Jong
  02:16:11 - 02:17:44 - B. Visser
 15. 14

  02:16:35 - 02:17:44 - B. Visser
 16. 14.1

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een overdekte overloop aan dierenverblijven aan de Damsterweg 12 te Holwierde. Omdat het plan niet voldoet aan het bestemmingsplan en de gemeente wel medewerking wil verlenen, dient er een zogenaamde uitgebreide procedure te worden gevolgd. Daarvoor is het noodzakelijk dat de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. De raad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  02:16:38 - 02:17:44 - B. Visser
 17. 14.2

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend voor het herbouwen van 6 twee-onder-een kappers aan de Hoge Akkers te Spijk.
  Initiatiefnemer heeft concrete plannen om de bestaande woningen te slopen en het gebied te herontwikkelen. Omdat het plan niet voldoet aan het bestemmingsplan en de gemeente wel medewerking wil verlenen, dient er een zogenaamde uitgebreide procedure te worden gevolgd. Daarvoor is het noodzakelijk dat de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. De raad wordt gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  02:16:49 - 02:17:44 - B. Visser
 18. 14.3

  Op 31 mei 2023 heeft de raad drie financiële verordeningen vastgesteld, waaronder de controleverordening. In de toen vastgestelde controleverordening is een termijn van aanwijzing van de accountant voor vier jaar opgenomen. Volgens de verordening was het niet mogelijk deze termijn te verlengen. Met een wijziging van het betreffende artikel wordt het alsnog mogelijk gemaakt om de aanwijzing met twee keer twee jaar te verlengen. De raad wordt voorgesteld de aangepaste controleverordening vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  02:16:57 - 02:17:44 - B. Visser
 19. 15

  02:17:24 - 02:17:44 - B. Visser