Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

Begrotingsvergadering

woensdag 10 november 2021

17:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal Delfzijl
Voorzitter
G. Beukema

Uitzending

Agendapunten

De begroting is een belangrijk instrument bij het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.
Bij de behandeling van de kadernota in juni 2021 heeft de raad kaders aan het college meegegeven voor het opstellen van de begroting.
Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.
De begroting wordt conform onderstaande processtappen behandeld (de tijden zijn indicatief):
a. 1e termijn fracties: bijdrage per fractie op de begroting incl. indienen moties/amendementen (ca 17.00 – 18.10)
b. Rondje reageren op elkaars beschouwingen (ca 18.10 – 18.30)
c. Schorsing en college bereidt beantwoording vragen voor (ca 18.30 – 19.30)
d. 1e termijn college eerst pfh financiën Menninga, dan Usmany, Joostens, Ronde, Prins, Beukema (ca 19.30 – 20.00)
e. 2e termijn fracties + reacties op ingediende moties en amendementen/vrij raadsdebat (ca 20.00 – 20.45)
f. Schorsing (ca 20.45 – 21.00)
g. 2e termijn college (ca 21.00 -21.30)
h. Conclusies, overgaan tot stemming (ca 21.30 -21.45)
i. Stemming eventuele ingediende amendementen ( ca 21.45 – 21.50)
j. Vaststellen begroting 2022 (ca 21.50 – 21.55)
k. Stemming eventuele ingediende moties (ca 21.55 – 22.00)

00:03:24 - 00:06:23 - N. Boersma
00:06:25 - 00:06:50 - G. Beukema
00:06:52 - 00:07:55 - N. Boersma
00:07:58 - 00:08:05 - G. Beukema
00:08:07 - 00:08:11 - N. Boersma
00:08:13 - 00:08:13 - G. Beukema
00:08:15 - 00:15:30 - N. Boersma
00:15:33 - 00:15:35 - G. Beukema
00:15:38 - 00:15:59 - J. van der Lei
00:16:00 - 00:16:01 - G. Beukema
00:16:02 - 00:23:21 - J. van der Lei
00:23:23 - 00:23:29 - G. Beukema
00:23:32 - 00:25:49 - E. Wassenaar
00:25:52 - 00:26:01 - G. Beukema
00:26:14 - 00:26:23 - G.R. Drenth
00:27:34 - 00:27:53 - G. Beukema
00:27:54 - 00:32:11 - G.R. Drenth
00:32:13 - 00:32:16 - G. Beukema
00:32:18 - 00:38:32 - E. Mulder
00:38:33 - 00:38:40 - G. Beukema
00:38:41 - 00:43:50 - E. Mulder
00:43:52 - 00:43:54 - G. Beukema
00:43:58 - 00:54:48 - E.W. Raangs
00:54:49 - 00:54:51 - G. Beukema
00:54:54 - 00:56:14 - A. Knip
00:56:15 - 00:56:30 - G. Beukema
00:56:31 - 01:08:09 - A. Knip
01:08:12 - 01:08:41 - G. Beukema
01:08:42 - 01:09:18 - E.W. Raangs
01:09:51 - 01:09:55 - G. Beukema
01:09:56 - 01:10:33 - E. Mulder
01:10:35 - 01:10:42 - G. Beukema
01:10:44 - 01:13:08 - N. Boersma
01:13:10 - 01:13:14 - G. Beukema
01:13:18 - 01:14:05 - G.R. Drenth
01:14:06 - 01:15:00 - G. Beukema
01:15:01 - 01:15:16 - A. Knip
01:15:17 - 01:15:50 - G. Beukema
01:15:51 - 01:15:52 - J. van der Lei
01:15:53 - 01:16:10 - G. Beukema
01:16:12 - 01:16:13 - J. van der Lei
01:16:14 - 01:16:14 - G. Beukema
01:16:15 - 01:21:13 - J. van der Lei
01:21:14 - 01:21:37 - G. Beukema
01:21:44 - 01:22:17 - J. Veldt
01:22:21 - 01:23:26 - G. Beukema
01:23:34 - 01:24:27 - N. Boersma
01:24:32 - 01:25:25 - H.R. Kol
01:25:26 - 01:25:27 - A. Knip
01:25:28 - 01:25:59 - H.R. Kol
01:26:00 - 01:26:04 - G. Beukema
01:26:07 - 01:27:18 - E.W. Raangs
01:27:20 - 01:27:32 - G. Beukema
01:27:34 - 01:27:44 - N. Boersma
01:27:46 - 01:27:48 - H.R. Kol
01:27:49 - 01:28:08 - N. Boersma
01:28:09 - 01:28:34 - H.R. Kol
01:28:36 - 01:28:38 - G. Beukema
01:28:40 - 01:29:18 - N. Boersma
01:29:19 - 01:29:24 - H.R. Kol
01:29:26 - 01:29:29 - N. Boersma
01:31:12 - 01:31:52 - E.W. Raangs
01:31:54 - 01:31:54 - G. Beukema
01:31:57 - 01:32:08 - N. Boersma
01:32:12 - 01:32:13 - G. Beukema
01:32:14 - 01:33:43 - J. van der Lei
01:33:45 - 01:33:47 - G. Beukema
01:33:49 - 01:34:28 - E. Wassenaar
01:34:31 - 01:34:36 - G. Beukema
01:34:38 - 01:35:40 - G.R. Drenth
01:35:43 - 01:37:14 - E. Mulder
01:38:26 - 01:39:15 - J. van der Lei
01:39:17 - 01:39:30 - G. Beukema
01:39:42 - 01:41:48 - A. Elderman-Star
01:41:49 - 01:41:50 - G. Beukema
01:41:51 - 01:43:57 - A. Knip
01:43:58 - 01:44:01 - G. Beukema
01:44:03 - 01:44:21 - J. Veldt
01:44:23 - 01:44:28 - G. Beukema
01:44:29 - 01:45:58 - A. Knip
01:46:00 - 01:46:18 - G. Beukema
02:45:00 - 02:50:47 - J.H. Menninga
02:50:53 - 02:50:57 - J. van der Lei
02:51:02 - 02:54:12 - J.H. Menninga
02:55:26 - 02:55:28 - G. Beukema
02:55:30 - 02:55:33 - A. Elderman-Star
02:55:59 - 03:01:39 - J.H. Menninga
03:01:42 - 03:01:44 - G. Beukema
03:01:46 - 03:02:09 - J.H. Menninga
03:02:14 - 03:07:12 - A. Usmany-Dallinga
03:07:14 - 03:07:15 - H.R. Kol
03:07:34 - 03:08:08 - A. Usmany-Dallinga
03:08:11 - 03:08:51 - G. Beukema
03:08:52 - 03:14:51 - A. Usmany-Dallinga
03:14:52 - 03:14:55 - G. Beukema
03:14:56 - 03:15:15 - J. van der Lei
03:15:18 - 03:16:27 - A. Usmany-Dallinga
03:16:29 - 03:16:30 - G. Beukema
03:16:31 - 03:16:33 - E. Mulder
03:16:34 - 03:16:40 - G. Beukema
03:16:41 - 03:16:56 - E. Mulder
03:16:58 - 03:18:34 - A. Usmany-Dallinga
03:18:37 - 03:19:00 - G. Beukema
03:19:09 - 03:21:17 - M. Joostens
03:21:19 - 03:21:25 - A. Knip
03:21:26 - 03:21:31 - M. Joostens
03:21:34 - 03:21:42 - G. Beukema
03:21:43 - 03:21:50 - A. Knip
03:21:52 - 03:28:02 - M. Joostens
03:28:05 - 03:28:10 - G. Beukema
03:28:12 - 03:31:27 - J.A. Ronde
03:31:31 - 03:31:40 - E.W. Raangs
03:31:42 - 03:31:42 - G. Beukema
03:31:43 - 03:33:55 - J.A. Ronde
03:33:56 - 03:33:57 - G. Beukema
03:34:00 - 03:39:13 - P. Prins
03:39:15 - 03:46:16 - G. Beukema
03:47:11 - 03:49:50 - N. Boersma
03:49:56 - 03:50:17 - G. Beukema
03:50:34 - 03:51:29 - N. Boersma
03:51:31 - 03:52:20 - G. Beukema
03:52:21 - 03:53:03 - J. van der Lei
03:53:05 - 03:53:13 - G. Beukema
03:53:16 - 03:56:00 - J.C.J. Wagenaar
03:56:06 - 03:56:36 - E. Wassenaar
03:56:42 - 03:58:35 - G.R. Drenth
03:58:36 - 03:59:10 - G. Beukema
03:59:16 - 04:05:44 - E. Mulder
04:05:45 - 04:05:45 - G. Beukema
04:05:48 - 04:06:11 - E.W. Raangs
04:10:20 - 04:10:21 - N. Boersma
04:10:23 - 04:10:46 - G. Beukema
04:10:48 - 04:11:47 - N. Boersma
04:11:49 - 04:11:52 - G. Beukema
04:11:53 - 04:12:33 - E.W. Raangs
04:12:34 - 04:12:37 - G. Beukema
04:12:39 - 04:13:30 - A. Elderman-Star
04:13:34 - 04:14:20 - M. Joustra
04:14:21 - 04:14:23 - G. Beukema
04:14:25 - 04:15:38 - A. Knip
04:15:39 - 04:15:46 - G. Beukema
04:15:49 - 04:15:51 - A. Usmany-Dallinga
04:16:37 - 04:16:38 - E.W. Raangs
04:16:39 - 04:18:02 - A. Usmany-Dallinga
04:18:03 - 04:18:33 - G. Beukema
04:18:35 - 04:19:39 - A. Knip
04:19:40 - 04:20:01 - G. Beukema
04:20:04 - 04:20:23 - J.H. Menninga
04:20:25 - 04:20:27 - G. Beukema
04:20:29 - 04:24:29 - J.H. Menninga
04:28:49 - 04:28:56 - G. Beukema
04:28:58 - 04:29:03 - A. Elderman-Star
04:29:06 - 04:29:24 - J.H. Menninga
04:29:29 - 04:29:40 - G. Beukema
04:29:42 - 04:30:14 - M. Joostens
04:30:18 - 04:31:04 - J.A. Ronde
04:31:08 - 04:32:18 - P. Prins
04:32:21 - 04:34:51 - G. Beukema
04:44:52 - 04:45:14 - N. Boersma
04:45:16 - 04:45:32 - G. Beukema
04:45:34 - 04:45:35 - N. Boersma
04:45:37 - 04:45:42 - G. Beukema
04:45:44 - 04:46:19 - N. Boersma
04:46:22 - 04:46:37 - G. Beukema
04:46:40 - 04:47:09 - E.W. Raangs
04:47:12 - 04:47:16 - G. Beukema
04:47:19 - 04:47:39 - E. Wassenaar
04:47:42 - 04:48:18 - G. Beukema