Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 24 november 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Delfzijl
Voorzitter
G. Beukema
Toelichting

In verband met een storing kunt u de vergadering via deze link volgen:

https://channel.royalcast.com/landingpage/eemsdelta/20211124_1/

Uitzending

Agendapunten

De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

In de Tussenrapportage 2021 wordt inzage gegeven in het actueel financieel perspectief over 2021. Financiële afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 worden in deze rapportage toegelicht. Tevens wordt aangegeven over welke beleidsvoornemens voor 2021 er afwijkingen te melden zijn. Per saldo sluit de Tussenrapportage 2021 met een voordelig saldo van € 2,684 miljoen.

00:04:54 - 00:05:24 - G.J. Reinders
00:05:47 - 00:06:03 - G. Beukema
00:15:18 - 00:15:20 - J.A. Ronde
00:15:22 - 00:15:31 - G. Beukema
00:15:32 - 00:15:37 - J.A. Ronde
00:16:22 - 00:18:21 - G. Beukema
00:18:24 - 00:22:22 - N. Boersma
00:22:24 - 00:22:31 - G. Beukema
00:22:33 - 00:23:35 - J.G. Schoonhoven
00:23:39 - 00:29:48 - J. van der Lei
00:29:50 - 00:29:50 - G. Beukema
00:29:54 - 00:33:08 - G.R. Drenth
00:33:09 - 00:33:20 - G. Beukema
00:33:22 - 00:34:34 - E. Mulder
00:34:39 - 00:35:36 - A. Elderman-Star
00:35:40 - 00:36:15 - M. Joustra
00:36:17 - 00:36:20 - G. Beukema
00:36:24 - 00:39:34 - C. Looye-Sinnema
00:39:36 - 00:39:40 - G. Beukema
00:39:43 - 00:47:24 - J.H. Menninga
00:47:27 - 00:47:37 - G. Beukema
00:47:40 - 00:48:43 - J.H. Menninga
00:48:46 - 00:48:46 - G. Beukema
00:48:50 - 00:48:51 - A. Usmany-Dallinga
00:48:56 - 00:49:01 - G. Beukema
00:49:03 - 00:52:45 - M. Joostens
00:52:48 - 00:54:38 - J.A. Ronde
00:54:39 - 00:54:53 - G. Beukema
00:54:55 - 00:55:12 - J. van der Lei
00:55:15 - 00:58:00 - J.A. Ronde
00:58:02 - 00:58:22 - G. Beukema
00:58:25 - 01:01:28 - P. Prins
01:01:31 - 01:01:56 - G. Beukema
01:01:57 - 01:02:16 - J. van der Lei
01:02:22 - 01:03:43 - P. Prins
01:03:47 - 01:04:07 - G. Beukema
01:04:10 - 01:04:51 - P. Prins
01:04:54 - 01:04:56 - G. Beukema
01:04:58 - 01:05:09 - J.H. Volmer-Kuiper
01:05:12 - 01:05:18 - G. Beukema
01:05:20 - 01:05:36 - P. Prins
01:05:39 - 01:10:58 - G. Beukema
01:11:30 - 01:11:37 - J.G. Schoonhoven
01:11:39 - 01:11:54 - G. Beukema
01:11:56 - 01:12:05 - E. Mulder
01:12:08 - 01:13:10 - J.G. Schoonhoven
01:13:13 - 01:13:27 - E. Mulder
01:13:40 - 01:13:46 - M. Joustra
01:13:48 - 01:13:51 - G. Beukema
01:13:59 - 01:15:17 - C. Looye-Sinnema
01:15:26 - 01:15:29 - J.H. Menninga
01:15:32 - 01:15:42 - G. Beukema
01:15:45 - 01:15:46 - M. Joostens
01:15:53 - 01:15:55 - G. Beukema
01:16:04 - 01:16:50 - P. Prins
01:16:54 - 01:18:45 - G. Beukema

In oktober 2020 hebben de raden van de toenmalige ADL-gemeenten heffingsverordeningen vastgesteld, zodat in de gemeente Eemsdelta in 2021 belastingen en rechten geheven konden worden. Deze verordeningen hebben rechtskracht tot maximaal twee jaar na de herindeling.
Voorgesteld wordt om voor het belastingjaar 2022 over te gaan tot vaststelling van "Eemsdelta-heffingsverordeningen" en waar mogelijk deze verder te harmoniseren.

01:19:30 - 01:22:06 - B.J. Huizing
01:22:07 - 01:22:25 - G. Beukema
01:23:09 - 01:24:33 - J.H. Menninga
01:24:36 - 01:24:43 - G. Beukema
01:24:44 - 01:25:32 - J. van der Lei
01:25:37 - 01:26:12 - B.J. Huizing
01:26:14 - 01:26:16 - G. Beukema
01:26:19 - 01:26:46 - E.W. Raangs
01:26:48 - 01:26:55 - G. Beukema

Op de locatie Opwierderweg 101 was een post- en koeriersbedrijf gevestigd. De initiatiefnemer heeft de bedrijfsvoering verplaatst naar een andere bedrijfslocatie in Farmsum (Delfzijl). Om te voorkomen dat het perceel weer in gebruik wordt genomen als post- en koeriersbedrijf dient de huidige bestemming te worden gewijzigd. Hiermee wordt eveneens tegemoet gekomen aan de wens van de initiatiefnemer om het perceel te wijzigen naar een woonbestemming.

01:27:59 - 01:28:55 - J.C.J. Wagenaar
01:29:02 - 01:30:15 - A. Usmany-Dallinga
01:30:17 - 01:30:46 - G. Beukema

In het historisch centrum van Appingedam gelden onder andere de bestemmingen 'Centrum' en 'Gemengd – 2'. In het vigerende bestemmingsplan Stad Appingedam (vastgesteld 18 februari 2016) is het niet mogelijk om zonder ruimtelijke afweging woningen toe te voegen binnen deze bestemmingen. Op 30 september 2020 is het Chw-bestemmingsplan Stad Appingedam vastgesteld. Ten aanzien van het vigerende bestemmingsplan zijn de bepalingen omtrent het kunnen toevoegen van woningen abusievelijk geschrapt. Een ruimtelijke afweging voor het kunnen toevoegen van woningen wordt als noodzakelijk gezien.

01:30:49 - 01:31:56 - J.C.J. Wagenaar
01:32:01 - 01:32:32 - K. Schenkel-Zandvoort
01:32:35 - 01:32:37 - G. Beukema
01:32:39 - 01:33:29 - C.A. van Ekelenburg
01:33:32 - 01:36:07 - A. Usmany-Dallinga
01:36:09 - 01:36:18 - G. Beukema
01:36:19 - 01:36:44 - E.W. Raangs
01:36:47 - 01:37:18 - A. Usmany-Dallinga
01:37:20 - 01:37:48 - G. Beukema

Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

Er zijn raadsvragen ingediend door:
De heer Poucki (LBE) inzake “Glasvezelbrief” van ViberQ
Mevrouw Schenkel (CU) inzake brief ViberQ
Mevrouw Blink (LBE) inzake hoge intensiteit in onze bodem
Mevrouw Wassenaar inzake Jongerengeweld
De heer Wagenaar inzake Sint Maarten

01:38:02 - 01:39:59 - I. Poucki
01:40:03 - 01:41:06 - K. Schenkel-Zandvoort
01:41:08 - 01:41:10 - G. Beukema
01:41:11 - 01:45:05 - J.A. Ronde
01:45:06 - 01:45:39 - G. Beukema
01:45:40 - 01:46:02 - E.W. Raangs
01:46:04 - 01:46:04 - G. Beukema
01:46:06 - 01:47:07 - C.A. van Ekelenburg
01:47:15 - 01:47:48 - F. Yozgat
01:47:51 - 01:50:15 - J.A. Ronde
01:50:17 - 01:50:43 - G. Beukema
01:50:45 - 01:53:21 - P. Blink
01:53:22 - 01:53:24 - G. Beukema
01:53:41 - 01:55:38 - E.W. Raangs
01:55:39 - 01:55:42 - G. Beukema
01:55:45 - 01:57:31 - C.A. van Ekelenburg
01:57:33 - 01:57:34 - G. Beukema
01:57:36 - 01:58:00 - B.J. Huizing
01:58:01 - 01:58:02 - G. Beukema
01:58:04 - 01:58:41 - J. van der Lei
01:58:46 - 01:59:48 - K. Schenkel-Zandvoort
01:59:49 - 01:59:51 - G. Beukema
01:59:54 - 02:00:33 - A. Usmany-Dallinga
02:00:35 - 02:01:42 - G. Beukema
02:01:44 - 02:01:50 - P. Blink
02:01:53 - 02:02:11 - G. Beukema
02:02:14 - 02:03:18 - E. Wassenaar
02:03:23 - 02:07:14 - G. Beukema
02:07:23 - 02:07:55 - C.A. van Ekelenburg
02:07:57 - 02:09:21 - G. Beukema
02:09:25 - 02:10:10 - J.C.J. Wagenaar
02:10:14 - 02:11:41 - G. Beukema
02:11:44 - 02:12:08 - J.C.J. Wagenaar
02:12:11 - 02:12:18 - G. Beukema
02:12:40 - 02:14:11 - E. Wassenaar
02:14:14 - 02:14:17 - G. Beukema
02:14:20 - 02:15:19 - J. Veldt
02:15:24 - 02:18:11 - M. Joostens
02:18:14 - 02:18:19 - G. Beukema
02:18:21 - 02:19:00 - E. Wassenaar
02:19:03 - 02:19:16 - G. Beukema
02:19:20 - 02:19:25 - K. Schenkel-Zandvoort
02:19:29 - 02:19:30 - G. Beukema
02:19:35 - 02:20:19 - J. Veldt
02:20:21 - 02:20:21 - G. Beukema
02:20:24 - 02:20:26 - E. Wassenaar
02:20:30 - 02:20:51 - G. Beukema
02:20:54 - 02:21:11 - E.W. Raangs
02:21:12 - 02:22:00 - G. Beukema