Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 24 november 2021

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Delfzijl

Voorzitter
G. Beukema
Toelichting

In verband met een storing kunt u de vergadering via deze link volgen:

https://channel.royalcast.com/landingpage/eemsdelta/20211124_1/

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:04:56 - G. Beukema
 2. 2

  00:04:06 - 00:04:56 - G. Beukema
 3. 4

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  00:04:16 - 00:04:56 - G. Beukema
 4. 5

  In de Tussenrapportage 2021 wordt inzage gegeven in het actueel financieel perspectief over 2021. Financiële afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 worden in deze rapportage toegelicht. Tevens wordt aangegeven over welke beleidsvoornemens voor 2021 er afwijkingen te melden zijn. Per saldo sluit de Tussenrapportage 2021 met een voordelig saldo van € 2,684 miljoen.

  Toezeggingen

  Titel
  Informatiebijeenkomst raad Meer mensen aan het werk
  Jeugdzorg resultaten 2021
  Kunst- en cultuursector
  Sportakkoord
  00:04:48 - 00:04:56 - G. Beukema
  00:04:58 - 00:05:27 - G.J. Reinders
  00:05:51 - 00:06:06 - G. Beukema
  00:06:27 - 00:06:55 - G. Beukema
  00:14:19 - 00:14:38 - G. Beukema
  00:14:40 - 00:15:20 - G. Beukema
  00:15:22 - 00:15:24 - J.A. Ronde
  00:15:25 - 00:15:34 - G. Beukema
  00:15:35 - 00:15:40 - J.A. Ronde
  00:15:42 - 00:16:24 - J.A. Ronde
  00:16:25 - 00:18:24 - G. Beukema
  00:18:28 - 00:22:25 - N. Boersma
  00:22:27 - 00:22:35 - G. Beukema
  00:22:36 - 00:23:39 - J.G. Schoonhoven
  00:23:42 - 00:29:52 - J. van der Lei
  00:29:53 - 00:29:54 - G. Beukema
  00:29:57 - 00:33:12 - G.R. Drenth
  00:33:13 - 00:33:23 - G. Beukema
  00:33:25 - 00:34:37 - E. Mulder
  00:34:43 - 00:35:40 - A. Elderman-Star
  00:35:44 - 00:36:18 - M. Joustra
  00:36:20 - 00:36:24 - G. Beukema
  00:36:27 - 00:39:38 - C. Looye-Sinnema
  00:39:40 - 00:39:44 - G. Beukema
  00:39:46 - 00:47:28 - J.H. Menninga
  00:47:30 - 00:47:40 - G. Beukema
  00:47:43 - 00:48:47 - J.H. Menninga
  00:48:49 - 00:48:50 - G. Beukema
  00:48:53 - 00:48:54 - A. Usmany-Dallinga
  00:49:00 - 00:49:04 - G. Beukema
  00:49:07 - 00:52:48 - M. Joostens
  00:52:52 - 00:54:41 - J.A. Ronde
  00:54:43 - 00:54:57 - G. Beukema
  00:54:58 - 00:55:15 - J. van der Lei
  00:55:18 - 00:58:04 - J.A. Ronde
  00:58:05 - 00:58:26 - G. Beukema
  00:58:28 - 01:01:32 - P. Prins
  01:01:34 - 01:01:59 - G. Beukema
  01:02:00 - 01:02:20 - J. van der Lei
  01:02:26 - 01:03:47 - P. Prins
  01:03:50 - 01:04:11 - G. Beukema
  01:04:13 - 01:04:54 - P. Prins
  01:04:57 - 01:04:59 - G. Beukema
  01:05:01 - 01:05:12 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:05:15 - 01:05:21 - G. Beukema
  01:05:24 - 01:05:39 - P. Prins
  01:05:42 - 01:11:01 - G. Beukema
  01:11:12 - 01:11:32 - G. Beukema
  01:11:33 - 01:11:40 - J.G. Schoonhoven
  01:11:43 - 01:11:58 - G. Beukema
  01:11:59 - 01:12:08 - E. Mulder
  01:12:11 - 01:13:13 - J.G. Schoonhoven
  01:13:17 - 01:13:31 - E. Mulder
  01:13:44 - 01:13:50 - M. Joustra
  01:13:51 - 01:13:54 - G. Beukema
  01:13:56 - 01:13:57 - G. Beukema
  01:14:03 - 01:15:21 - C. Looye-Sinnema
  01:15:29 - 01:15:32 - J.H. Menninga
  01:15:35 - 01:15:45 - G. Beukema
  01:15:48 - 01:15:50 - M. Joostens
  01:15:57 - 01:15:59 - G. Beukema
  01:16:03 - 01:16:05 - G. Beukema
  01:16:07 - 01:16:54 - P. Prins
  01:16:57 - 01:18:48 - G. Beukema
  01:18:51 - 01:19:32 - G. Beukema
 5. 6

  In oktober 2020 hebben de raden van de toenmalige ADL-gemeenten heffingsverordeningen vastgesteld, zodat in de gemeente Eemsdelta in 2021 belastingen en rechten geheven konden worden. Deze verordeningen hebben rechtskracht tot maximaal twee jaar na de herindeling.
  Voorgesteld wordt om voor het belastingjaar 2022 over te gaan tot vaststelling van "Eemsdelta-heffingsverordeningen" en waar mogelijk deze verder te harmoniseren.

  Amendementen

  Titel
  A6 Verhogen plafond automatische incasso diverse verordeningen
  01:19:07 - 01:19:32 - G. Beukema
  01:19:34 - 01:22:10 - B.J. Huizing
  01:22:11 - 01:22:29 - G. Beukema
  01:22:31 - 01:23:10 - G. Beukema
  01:23:12 - 01:24:37 - J.H. Menninga
  01:24:39 - 01:24:46 - G. Beukema
  01:24:47 - 01:25:36 - J. van der Lei
  01:25:40 - 01:26:15 - B.J. Huizing
  01:26:17 - 01:26:19 - G. Beukema
  01:26:22 - 01:26:49 - E.W. Raangs
  01:26:52 - 01:26:59 - G. Beukema
  01:27:01 - 01:27:58 - G. Beukema
 6. 7

  Op de locatie Opwierderweg 101 was een post- en koeriersbedrijf gevestigd. De initiatiefnemer heeft de bedrijfsvoering verplaatst naar een andere bedrijfslocatie in Farmsum (Delfzijl). Om te voorkomen dat het perceel weer in gebruik wordt genomen als post- en koeriersbedrijf dient de huidige bestemming te worden gewijzigd. Hiermee wordt eveneens tegemoet gekomen aan de wens van de initiatiefnemer om het perceel te wijzigen naar een woonbestemming.

  01:27:46 - 01:27:58 - G. Beukema
  01:28:03 - 01:28:59 - J.C.J. Wagenaar
  01:29:05 - 01:30:18 - A. Usmany-Dallinga
  01:30:20 - 01:30:50 - G. Beukema
 7. 8

  In het historisch centrum van Appingedam gelden onder andere de bestemmingen 'Centrum' en 'Gemengd – 2'. In het vigerende bestemmingsplan Stad Appingedam (vastgesteld 18 februari 2016) is het niet mogelijk om zonder ruimtelijke afweging woningen toe te voegen binnen deze bestemmingen. Op 30 september 2020 is het Chw-bestemmingsplan Stad Appingedam vastgesteld. Ten aanzien van het vigerende bestemmingsplan zijn de bepalingen omtrent het kunnen toevoegen van woningen abusievelijk geschrapt. Een ruimtelijke afweging voor het kunnen toevoegen van woningen wordt als noodzakelijk gezien.

  01:30:35 - 01:30:50 - G. Beukema
  01:30:52 - 01:32:00 - J.C.J. Wagenaar
  01:32:04 - 01:32:35 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:32:38 - 01:32:40 - G. Beukema
  01:32:42 - 01:33:32 - C.A. van Ekelenburg
  01:33:36 - 01:36:11 - A. Usmany-Dallinga
  01:36:13 - 01:36:22 - G. Beukema
  01:36:23 - 01:36:47 - E.W. Raangs
  01:36:51 - 01:37:22 - A. Usmany-Dallinga
  01:37:24 - 01:37:51 - G. Beukema
 8. 9

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

  Er zijn raadsvragen ingediend door:
  De heer Poucki (LBE) inzake “Glasvezelbrief” van ViberQ
  Mevrouw Schenkel (CU) inzake brief ViberQ
  Mevrouw Blink (LBE) inzake hoge intensiteit in onze bodem
  Mevrouw Wassenaar inzake Jongerengeweld
  De heer Wagenaar inzake Sint Maarten

  01:37:37 - 01:37:51 - G. Beukema
  01:38:05 - 01:40:03 - I. Poucki
  01:40:06 - 01:41:10 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:41:11 - 01:41:13 - G. Beukema
  01:41:14 - 01:45:09 - J.A. Ronde
  01:45:10 - 01:45:42 - G. Beukema
  01:45:44 - 01:46:05 - E.W. Raangs
  01:46:07 - 01:46:08 - G. Beukema
  01:46:10 - 01:47:10 - C.A. van Ekelenburg
  01:47:19 - 01:47:51 - F. Yozgat
  01:47:54 - 01:50:18 - J.A. Ronde
  01:50:21 - 01:50:47 - G. Beukema
  01:50:49 - 01:53:24 - P. Blink
  01:53:25 - 01:53:27 - G. Beukema
  01:53:30 - 01:53:43 - G. Beukema
  01:53:45 - 01:55:41 - E.W. Raangs
  01:55:43 - 01:55:46 - G. Beukema
  01:55:49 - 01:57:34 - C.A. van Ekelenburg
  01:57:36 - 01:57:37 - G. Beukema
  01:57:40 - 01:58:03 - B.J. Huizing
  01:58:05 - 01:58:06 - G. Beukema
  01:58:08 - 01:58:45 - J. van der Lei
  01:58:49 - 01:59:51 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:59:52 - 01:59:55 - G. Beukema
  01:59:57 - 02:00:36 - A. Usmany-Dallinga
  02:00:38 - 02:01:46 - G. Beukema
  02:01:48 - 02:01:53 - P. Blink
  02:01:56 - 02:02:15 - G. Beukema
  02:02:18 - 02:03:22 - E. Wassenaar
  02:03:26 - 02:07:17 - G. Beukema
  02:07:24 - 02:07:25 - G. Beukema
  02:07:27 - 02:07:58 - C.A. van Ekelenburg
  02:08:00 - 02:09:25 - G. Beukema
  02:09:28 - 02:10:13 - J.C.J. Wagenaar
  02:10:18 - 02:11:44 - G. Beukema
  02:11:47 - 02:12:12 - J.C.J. Wagenaar
  02:12:15 - 02:12:21 - G. Beukema
  02:12:26 - 02:12:40 - G. Beukema
  02:12:43 - 02:14:14 - E. Wassenaar
 9. 10

  02:12:49 - 02:14:14 - E. Wassenaar
 10. 10.a

  Moties

  Titel
  Motie Periodiek borstkankeronderzoek
  02:13:12 - 02:14:14 - E. Wassenaar
  02:14:17 - 02:14:21 - G. Beukema
  02:14:24 - 02:15:22 - J. Veldt
  02:15:28 - 02:18:15 - M. Joostens
  02:18:17 - 02:18:22 - G. Beukema
  02:18:25 - 02:19:04 - E. Wassenaar
  02:19:06 - 02:19:20 - G. Beukema
  02:19:24 - 02:19:28 - K. Schenkel-Zandvoort
  02:19:32 - 02:19:33 - G. Beukema
  02:19:35 - 02:19:36 - G. Beukema
  02:19:38 - 02:20:22 - J. Veldt
  02:20:24 - 02:20:25 - G. Beukema
  02:20:27 - 02:20:30 - E. Wassenaar
  02:20:33 - 02:20:55 - G. Beukema
  02:20:57 - 02:21:14 - E.W. Raangs
  02:21:15 - 02:22:04 - G. Beukema
 11. 12

  02:22:22 - 02:22:52 - G. Beukema