Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 27 oktober 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Delfzijl
Voorzitter
G. Beukema

Agendapunten

Aan de Eekwerdermeedenweg 3 te Wirdum is reeds meer dan 15 jaar een wijnboerderij gevestigd. De wijnboerderij is een familiebedrijf. Bij deze wijnboerderij zijn in totaal zeven woningen (inclusief de bedrijfswoning) aanwezig. Het gebruik is in strijd met de huidige regels in het bestemmingsplan. Om recht te doen aan de huidige situatie van het zelfvoorzienende bedrijf wordt voorgesteld om het gebruik te legaliseren met een persoonsgebonden overgangsrecht en daarmee toekomstige recreatiewoningen toe te staan.
Een ontwerp-bestemmingsplan heeft van 24 juni tot en met 4 augustus 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan ingediend. Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Eekwerdermeedenweg, Wirdum vast te stellen.

Het Plan van aanpak versterking Eemsdelta 2021-2022 schetst de contouren van de versterkingsoperatie in onze gemeente in de komende jaren. Hiermee geeft de gemeente globaal aan in welke volgorde het versterkingsprogramma verder wordt uitgevoerd. Het plan van aanpak is tevens de opdracht aan uitvoeringsorganisatie Nationaal Coördinator Groningen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Het plan gaat niet over schadeafhandeling, waardedaling, compensatie of de inhoud van versterkingsadviezen. Uw raad wordt voorgesteld om:

  • Het 'Plan van Aanpak Versterking Eemsdelta 2021-2022' vast te stellen;
  • Het plan van aanpak voor de uitvoering formeel in te dienen bij de Nationaal Co√∂rdinator Groningen;
  • Het college te mandateren om gedurende de looptijd van het plan eventuele noodzakelijke aanpassingen aan het plan te doen.

Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.