Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

maandag 4 januari 2021

19:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal Eemsdelta

Voorzitter
G. Beukema
Toelichting

De publieke tribune is in verband met de coronamaatregelen gesloten voor publiek en pers.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering.

  00:01:39 - 00:05:22 - G. Beukema
 2. 2

  Het benoemingsbesluit van de waarnemend burgemeester wordt voorgelezen door de beoogd griffier.
  De voorzitter van de raad houdt een korte nieuwjaarstoespraak.

  00:05:11 - 00:05:22 - G. Beukema
  00:05:23 - 00:08:01 - T.G.C. Kramer-Klein
  00:08:02 - 00:30:51 - G. Beukema
 3. 3

  Op basis van de uitslag van de herindelingsverkiezingen zijn 29 raadsleden voor de gemeente Eemsdelta benoemd. De geloofsbrieven van de raadsleden zijn op 16 december 2020 onderzocht door de gemeenteraad van Delfzijl. Om het ambt van raadslid uit te kunnen voeren,  leggen de raadsleden de eed of belofte en verklaring af.

  00:27:34 - 00:30:51 - G. Beukema
  00:30:54 - 00:30:58 - J.H. Menninga
  00:30:59 - 00:31:04 - A. Usmany-Dallinga
  00:31:06 - 00:31:12 - G. Beukema
  00:31:16 - 00:31:20 - N. Boersma
  00:31:20 - 00:31:27 - G. Beukema
  00:31:29 - 00:31:31 - M.W. Meijer
  00:31:32 - 00:31:33 - G. Beukema
  00:31:35 - 00:31:38 - G.J. Reinders
  00:31:39 - 00:31:44 - G. Beukema
  00:31:47 - 00:31:53 - P. Blink
  00:31:53 - 00:31:54 - G. Beukema
  00:31:55 - 00:32:00 - I. Poucki
  00:32:01 - 00:32:02 - G. Beukema
  00:32:04 - 00:32:07 - J. Veldt
  00:32:08 - 00:32:09 - G. Beukema
  00:32:11 - 00:32:12 - S.A. Buiter-Dallinga
  00:32:13 - 00:32:14 - G. Beukema
  00:32:15 - 00:32:19 - G. Beukema
  00:32:20 - 00:32:21 - H.J. Dijkstra
  00:32:22 - 00:32:25 - G. Beukema
  00:32:31 - 00:32:34 - J. van der Lei
  00:32:35 - 00:32:37 - G. Beukema
  00:32:39 - 00:32:41 - B. Schollema
  00:32:43 - 00:32:44 - G. Beukema
  00:32:46 - 00:32:52 - J.C.J. Wagenaar
  00:32:52 - 00:32:56 - G. Beukema
  00:32:58 - 00:33:01 - G. Beukema
  00:33:02 - 00:33:03 - E. Wassenaar
  00:33:05 - 00:33:08 - G.R. Drenth
  00:33:09 - 00:33:13 - G. Beukema
  00:33:14 - 00:33:16 - K. Schenkel-Zandvoort
  00:33:21 - 00:33:25 - M. Joostens
  00:33:29 - 00:33:32 - J.A. Ronde
  00:33:36 - 00:33:39 - E. Mulder
  00:33:43 - 00:33:46 - B.J. Huizing
  00:33:49 - 00:33:54 - E.K.H. Stulp
  00:33:57 - 00:34:01 - C.A. van Ekelenburg
  00:34:05 - 00:34:09 - P. Prins
  00:34:13 - 00:34:16 - E.W. Raangs
  00:34:21 - 00:34:24 - M. Joustra
  00:34:28 - 00:34:29 - A. Knip
  00:34:34 - 00:34:39 - A. van Leeuwen
  00:35:00 - 00:35:50 - G. Beukema
  00:39:23 - 00:43:12 - G. Beukema
 4. 4

  Sinds 2002 heeft de gemeenteraad eigen ondersteuning, de griffie. De raad wijst de griffier, de griffiemedewerkers en de plv. griffiers aan.
  Daarnaast wordt de raad gevraagd regels vast te stellen over de organisatie van de griffie.
  Na behandeling van het voorstel door de raad leggen de aangewezen griffier, griffiemedewerkers en plv. griffiers de ambtseed af in handen van de raadsvoorzitter.

  00:39:39 - 00:43:12 - G. Beukema
  00:43:14 - 00:43:18 - T.G.C. Kramer-Klein
  00:43:19 - 00:43:21 - G. Beukema
  00:43:23 - 00:43:26 - A.H. Poort-Kooima
  00:43:27 - 00:43:28 - G. Beukema
  00:43:31 - 00:43:35 - E. Smit-Meijer
  00:43:38 - 00:43:41 - W.J. Onrust
  00:43:42 - 00:43:43 - G. Beukema
  00:43:46 - 00:43:48 - D. Frentrop
  00:43:50 - 00:49:54 - G. Beukema
 5. 5

  De raad wordt gevraagd de agenda vast te stellen.

  00:44:24 - 00:49:54 - G. Beukema
 6. 6

  De raad moet een aantal ‘raadseigen’ regelingen vast te stellen. In dit voorstel wordt de raad gevraagd:
  A. het Reglement van Orde 2021 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Eemsdelta,
  inclusief addendum 'digitale vergaderingen' vast te stellen;
  B. De verordening op de commissie Eemsdelta 2021, inclusief addendum 'digitale vergaderingen' vast te stellen;
  C. De verordening vertrouwenscommissie, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester Eemsdelta 2021 vast te stellen;
  D. De verordening fractieondersteuning Eemsdelta 2021 vast te stellen;
  E. De verordening op het fractieassistentschap Eemsdelta 2021 vast te stellen;
  F. De verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eemsdelta 2021 vast te stellen;
  G. De Gedragscode politieke ambtsdragers Eemsdelta 2021 vast te stellen;
  H. De verordening rekenkamercommissie Eemsdelta 2021 vast te stellen;
  I. De verordening auditcommissie Eemsdelta 2021 vast te stellen.

  00:45:16 - 00:49:54 - G. Beukema
 7. 7

  Bij afwezigheid van de burgemeester wordt de raadsvergadering voorgezeten door de plaatsvervangend raadsvoorzitter. De raad wordt gevraagd de 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad aan te wijzen.
  De gemeenteraad kent een raadscommissie. De raadscommissie wordt voorgezeten door een raadslid. De raad wordt voorgesteld drie voorzitters aan te wijzen  voor de raadscommissie.

  00:46:24 - 00:49:54 - G. Beukema
 8. 8

  Om als gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Eemsdelta goed en adequaat te kunnen handelen is het noodzakelijk de lokale regelgeving geharmoniseerd vast te stellen. Met dit voorstel worden diverse verordeningen ter vaststelling c.q. ter intrekking aan de raad van de nieuwe gemeente Eemsdelta voorgelegd. Het gaat om de volgende verordeningen, nota's en statuten:


  1. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Eemsdelta
  2. Controleverordening gemeente Eemsdelta
  3. Inspraakverordening Eemsdelta
  4a. Verordening commissie bezwaarschriften algemene zaken Eemsdelta
  4b. Verordening commissie bezwaarschriften sociale zaken Eemsdelta
  5. Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Eemsdelta 2021
  6. Archiefverordening gemeente Eemsdelta 2021
  7. Delegatiebesluit Eemsdelta
  8. Verordening uitsluitend recht belastingtaken 2021 Eemsdelta
  9. Financiële verordening gemeente Eemsdelta 2021
  9a.  Nota reserves en voorzieningen Eemsdelta
  10. Treasurystatuut gemeente Eemsdelta 2021
  11. Verordening garantstellingen Eemsdelta 2021
  12. Algemene subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021
  13. Verordening Wmo gemeente Eemsdelta 2021
  14. Verordening Jeugdhulp gemeente Eemsdelta 2021
  15. Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Eemsdelta
  16. Verordening individuele studietoeslag Eemsdelta
  17. Verordening individuele inkomenstoeslag Eemsdelta
  18. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Eemsdelta
  19. Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Eemsdelta
  20. Re-integratieverordening Eemsdelta
  21. Verordening maatschappelijke bijdrage Eemsdelta

  Bijlagen

  00:48:19 - 00:49:54 - G. Beukema
 9. 9

  Namens de fracties van Lokaal Belang Eemsdelta, ChristenUnie, VVD en CDA is het door hen gesloten Coalitieakkoord  ter kennis van uw raad gebracht. Dit akkoord op hoofdlijnen vormt de basis voor het besturen van de gemeente in de komende bestuursperiode. Er wordt een korte toelichting gegeven op het coalitieakkoord waarna de raad het akkoord in twee termijnen bespreekt.

  00:49:23 - 00:49:54 - G. Beukema
  00:49:56 - 00:54:28 - A. Usmany-Dallinga
  00:54:29 - 00:55:01 - G. Beukema
  00:55:04 - 00:55:14 - G. Beukema
  00:55:14 - 01:07:04 - J. van der Lei
  01:07:05 - 01:07:08 - G. Beukema
  01:07:11 - 01:15:19 - N. Boersma
  01:15:20 - 01:15:21 - G. Beukema
  01:15:23 - 01:16:26 - E.K.H. Stulp
  01:16:30 - 01:16:36 - A. Usmany-Dallinga
  01:16:37 - 01:16:38 - G. Beukema
  01:16:39 - 01:17:22 - A. Usmany-Dallinga
  01:17:23 - 01:17:25 - G. Beukema
  01:17:30 - 01:20:27 - E.W. Raangs
  01:20:28 - 01:20:29 - G. Beukema
  01:20:31 - 01:26:31 - E. Mulder
  01:26:32 - 01:26:37 - G. Beukema
  01:26:37 - 01:26:49 - A. Usmany-Dallinga
  01:26:49 - 01:26:56 - G. Beukema
  01:26:57 - 01:30:18 - A. Usmany-Dallinga
  01:30:19 - 01:30:29 - G. Beukema
  01:30:30 - 01:31:44 - J. van der Lei
  01:31:45 - 01:31:48 - G. Beukema
  01:31:49 - 01:31:55 - G. Beukema
  01:31:57 - 01:31:58 - G. Beukema
  01:32:00 - 01:33:46 - E.K.H. Stulp
  01:33:47 - 01:33:49 - G. Beukema
  01:33:51 - 01:35:25 - A. Knip
  01:35:26 - 01:35:27 - G. Beukema
  01:35:29 - 01:38:24 - A. Usmany-Dallinga
  01:38:25 - 01:39:33 - G. Beukema
 10. 10

  Na de installatie van een nieuwe raad en bespreking van het coalitieakkoord volgt de benoeming van de wethouders.  De fractievoorzitters van LBE, ChristenUnie, VVD en CDA introduceren de aanbevolen kandidaten.
  De raad besluit over de benoeming van de wethouders. Voor de benoeming wijst de voorzitter drie raadsleden aan voor de commissie onderzoek geloofsbrieven van de wethouder kandidaten.
  Voor het onderzoek geloofsbrieven wordt de vergadering kort geschorst. Na de schorsing brengt de voorzitter van de commissie verslag uit van de bevindingen.

  01:39:15 - 01:39:33 - G. Beukema
  01:39:35 - 01:39:40 - G. Beukema
  01:39:41 - 01:39:42 - N. Boersma
  01:39:42 - 01:40:01 - G. Beukema
  01:40:03 - 01:40:21 - J. van der Lei
  01:40:23 - 01:40:27 - G. Beukema
  01:40:29 - 01:41:01 - N. Boersma
  01:41:02 - 01:41:13 - G. Beukema
  01:41:15 - 01:41:22 - N. Boersma
  01:41:23 - 01:41:26 - G. Beukema
  01:41:26 - 01:41:27 - N. Boersma
  01:41:34 - 01:41:35 - G. Beukema
  01:41:35 - 01:41:38 - N. Boersma
  01:41:40 - 01:41:50 - G. Beukema
  01:41:51 - 01:42:02 - E. Mulder
  01:42:04 - 01:42:05 - G. Beukema
  01:42:06 - 01:42:13 - E.W. Raangs
  01:42:14 - 01:42:15 - G. Beukema
  01:42:17 - 01:43:10 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:43:12 - 01:44:41 - G. Beukema
  01:57:11 - 01:57:35 - G. Beukema
  01:57:36 - 01:58:26 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:58:26 - 02:02:26 - G. Beukema
 11. 11

  Na het onderzoek geloofsbrieven stemt de raad over de benoeming van de wethouders. Hiervoor ontvangen de raadsleden vijf in te vullen stembriefjes.
  Een commissie van stemopneming telt de stembriefjes en brengt verslag uit.
  De voorzitter van de raad stelt de uitslag vast.
  Na de vaststelling van de uitslag vraagt de voorzitter aan de benoemde wethouders of zij het ambt van wethouder aanvaarden.
  Na de aanvaarding leggen de wethouders de eed of verklaring en belofte af in handen van de raadsvoorzitter.

  01:58:37 - 02:02:26 - G. Beukema
  02:02:37 - 02:03:45 - G. Beukema
  02:16:54 - 02:17:04 - G. Beukema
  02:17:04 - 02:17:50 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:17:50 - 02:18:08 - G. Beukema
  02:18:13 - 02:18:14 - G. Beukema
  02:18:17 - 02:19:33 - G. Beukema
  02:19:35 - 02:19:37 - G. Beukema
  02:19:39 - 02:19:42 - J.H. Menninga
  02:19:44 - 02:19:47 - M. Joostens
  02:19:50 - 02:19:52 - J.A. Ronde
  02:19:55 - 02:19:58 - P. Prins
  02:19:59 - 02:22:02 - G. Beukema
 12. 12

  02:21:23 - 02:22:02 - G. Beukema