Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 29 september 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Delfzijl
Voorzitter
G. Beukema

Uitzending

Agendapunten

00:01:10 - 00:02:46 - G. Beukema

N.a.v. ingekomen stuk 101 wordt ingesproken over: Zorg in zijn algemeenheid voor de ontwikkelingen in onze gemeente.

00:05:00 - 00:05:23 - G. Beukema
00:05:28 - 00:06:09 - A. Usmany-Dallinga
00:06:14 - 00:06:40 - G. Beukema

Eind 2020 heeft de eigenaar van de Blokstad 1 te Appingedam een principeverzoek ingediend voor het afsplitsen van de bedrijfswoning van het op het perceel aanwezige tuinhoutcentrum. Er is in principe ingestemd onder de voorwaarde dat er door middel van onderzoek wordt aangetoond dat er een goed woon- en leefklimaat voor de woning kan worden gewaarborgd en dat het bedrijf niet wordt beperkt in haar mogelijkheden. Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 'Blokstad 1, Appingedam' gewijzigd vast te stellen.

Op 11 juni 2019 heeft het college van voormalig gemeente Loppersum een principebesluit genomen waarin het college van B&W zijn bereidheid heeft uitgesproken om mee te werken aan de ruil, waarbij de gemeente Delfstraat 48 te Loppersum koopt en een kavel in Over de Wijmers verkoopt. Om deze ruiling te kunnen effectueren dient de gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen voor de verwerving van het perceel Delfstraat 48 als warme grond.

00:08:23 - 00:09:05 - J.C.J. Wagenaar
00:09:07 - 00:09:17 - G. Beukema
00:09:19 - 00:09:52 - P. Prins
00:09:53 - 00:10:23 - G. Beukema
00:10:26 - 00:10:30 - J.C.J. Wagenaar
00:10:35 - 00:10:58 - B.J. Huizing
00:10:59 - 00:11:03 - G. Beukema
00:11:05 - 00:11:28 - P. Prins
00:11:31 - 00:12:11 - G. Beukema

De gemeente Eemsdelta wil een perceel aan de Boerdamsterweg te Middelstum aankopen om positie te verwerven, die gewenste bedrijfsverplaatsing mogelijk moet maken.

De raad wordt gevraagd de Visie Toerisme en Recreatie 2021- 2024 vast te stellen. De gemeente heeft samen met de toeristische ondernemers en diverse gebiedspartners de Visie Toerisme en Recreatie 2021 - 2024 gemaakt

00:12:13 - 00:18:20 - H.J. Dijkstra
00:18:21 - 00:18:34 - G. Beukema
00:18:37 - 00:20:04 - D. Vijver
00:22:30 - 00:22:31 - G. Beukema
00:22:34 - 00:25:26 - K. Schenkel-Zandvoort
00:25:27 - 00:25:30 - G. Beukema
00:25:32 - 00:29:33 - E. Mulder
00:29:34 - 00:29:35 - G. Beukema
00:29:38 - 00:31:19 - A. Elderman-Star
00:31:20 - 00:31:21 - G. Beukema
00:31:23 - 00:34:43 - C.A. van Ekelenburg
00:34:46 - 00:34:50 - G. Beukema
00:34:53 - 00:43:24 - P. Prins
00:43:25 - 00:43:44 - G. Beukema
00:43:47 - 00:44:10 - H.J. Dijkstra
00:44:11 - 00:44:12 - G. Beukema
00:44:13 - 00:44:43 - K. Schenkel-Zandvoort
00:44:47 - 00:45:25 - E. Mulder
00:45:29 - 00:46:14 - A. Elderman-Star
00:46:15 - 00:46:16 - G. Beukema
00:46:17 - 00:47:02 - C.A. van Ekelenburg
00:47:10 - 00:47:52 - J. Veldt
00:47:54 - 00:47:57 - G. Beukema
00:48:00 - 00:49:25 - P. Prins
00:49:26 - 00:49:40 - E. Mulder
00:49:41 - 00:49:42 - G. Beukema
00:49:43 - 00:51:12 - P. Prins
00:51:13 - 00:51:24 - G. Beukema
00:51:25 - 00:51:55 - E. Mulder
00:51:56 - 00:52:13 - G. Beukema
00:52:15 - 00:52:40 - J. Veldt
00:52:42 - 00:52:43 - G. Beukema
00:52:44 - 00:53:29 - P. Prins
00:53:30 - 00:54:09 - G. Beukema

De behandeling en afdoening van klachten wordt bepaald door de regels uit hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) én het bepaalde in een klachtenregeling. De klachtenregeling raad en griffie Eemsdelta ligt ter vaststelling voor.

00:54:13 - 00:55:05 - J.H. Volmer-Kuiper
00:55:15 - 00:55:48 - A. Knip
00:55:51 - 00:58:09 - G. Beukema
00:58:12 - 00:58:49 - J.H. Volmer-Kuiper
00:58:51 - 00:59:24 - G. Beukema

In Delfzijl zijn twee zorglocaties met een maatschappelijke bestemming die niet in eigendom zijn van de gemeente. Deze locaties zijn in beweging gezien de transitie die in de zorg gaande is. Daarom is het verstandig om, net als in de voorgaande jaren, een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en zo de regie over deze locaties te houden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad enkele documenten over het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding toegezonden en daarbij geheimhouding opgelegd. Deze geheimhouding moet worden bekrachtigd door de raad. De raad wordt voorgesteld de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

01:00:10 - 01:01:06 - J.C.J. Wagenaar
01:01:12 - 01:02:23 - C.A. van Ekelenburg
01:02:26 - 01:02:30 - G. Beukema
01:02:32 - 01:03:53 - J.A. Ronde
01:03:54 - 01:07:09 - G. Beukema

In verband met de tijdelijke afwezigheid van de huidige 1e plaatsvervangend griffier van de raad, tevens raadsadviseur, dient te worden voorzien in de aanwijzing van een tijdelijke 1e plaatsvervangend griffier. De raad wordt voorgesteld de heer F. Özdere aan te wijzen als plaatsvervangend griffier tot 1 januari 2022.

01:07:14 - 01:07:41 - G. Beukema
01:08:03 - 01:08:37 - E. Wassenaar

Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.
Er zijn raadsvragen gesteld door:
Mw. Wassenaar over de kruising Hogelandsterweg met de Molenstraat en Proosdij
Mw. Volmer over het OZG Scheemda
Dhr. Wagenaar over de verkeersveiligheid Stadsweg/Rijksweg/Alberdaweg n.a.v. recent ernstig verkeersongeluk.

01:08:41 - 01:09:48 - J.A. Ronde
01:09:49 - 01:10:02 - G. Beukema
01:10:05 - 01:12:14 - J.H. Volmer-Kuiper
01:12:20 - 01:14:22 - M. Joostens
01:14:28 - 01:14:29 - J.H. Volmer-Kuiper
01:14:33 - 01:14:35 - G. Beukema
01:14:38 - 01:15:42 - J.C.J. Wagenaar
01:15:46 - 01:17:48 - P. Prins
01:17:49 - 01:17:51 - G. Beukema
01:17:54 - 01:18:16 - J.C.J. Wagenaar
01:18:21 - 01:18:43 - P. Prins
01:18:44 - 01:19:46 - G. Beukema