Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

raadsvergadering Kadernota

donderdag 1 juli 2021

18:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl
Voorzitter
G. Beukema

Uitzending

Agendapunten

00:04:38 - 00:05:15 - G. Beukema
00:05:27 - 00:05:30 - C.A. van Ekelenburg
00:05:31 - 00:05:32 - G. Beukema
00:05:35 - 00:05:35 - E. Mulder
00:05:39 - 00:07:48 - G. Beukema

Het jaar 2020 heeft voor de zes voormalige organisaties in het teken gestaan van de gemeentelijke
herindeling. De jaarstukken 2020 van de drie voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum
worden middels dit voorstel aan uw raad voorgelegd. De jaarstukken 2020 van voormalige
gemeenschappelijke regelingen Werkorganisatie DEAL, Werkplein Fivelingo en SANOG liggen ook voor.
Wij hebben vanwege een integrale behandeling gekozen voor één geïntegreerd raadsvoorstel in plaats van zes
afzonderlijke voorstellen. Deze rekeningen moeten voor 15 juli 2021 worden ingediend bij provincie en
ministerie.

00:07:49 - 00:14:02 - J. van der Lei
00:14:03 - 00:14:04 - G. Beukema
00:14:07 - 00:16:01 - G.R. Drenth
00:16:02 - 00:16:03 - G. Beukema
00:16:05 - 00:16:07 - E. Mulder
00:16:08 - 00:16:09 - G. Beukema
00:16:10 - 00:17:15 - E. Mulder
00:17:18 - 00:17:20 - G. Beukema
00:17:24 - 00:22:14 - A. Elderman-Star
00:22:15 - 00:22:19 - G. Beukema
00:22:22 - 00:32:04 - J.H. Menninga
00:34:12 - 00:34:13 - G. Beukema
00:34:15 - 00:35:30 - J.A. Ronde
00:35:33 - 00:35:44 - G. Beukema
00:35:49 - 00:36:58 - J. van der Lei
00:36:59 - 00:37:03 - G. Beukema
00:37:05 - 00:38:57 - A. Elderman-Star
00:38:58 - 00:39:05 - G. Beukema
00:39:06 - 00:40:08 - J.A. Ronde
00:40:10 - 00:40:11 - G. Beukema
00:40:14 - 00:41:34 - M. Joostens
00:41:37 - 00:43:15 - G. Beukema

De Kadernota is bedoeld om uw raad te informeren over de ontwikkeling van ons financieel
meerjarenperspectief en het doen van voorstellen over het beleid van onze gemeente. Besluitvorming naar
aanleiding van de Kadernota wordt verder uitgewerkt in de Begroting 2022 en meerjarenraming.

Behandeling vindt plaats volgens onderstaande procedure:
- 1e termijn fracties: Algemene beschouwingen
max 15 minuten bijdrage per fractie, incl. indienen moties/amendementen
-  Rondje reageren op elkaars AB
Schorsing t.b.v. voorbereiden beantwoording vragen door college
-  1e termijn college
-  2e termijn fracties + reacties op ingediende moties en amendementen en vrij raadsdebat
Schorsing
-  2e termijn college
-  Conclusies, overgaan tot stemming
-  Stemming ingediende amendementen (indien van toepassing)
-  Stemming kadernota
-  Stemming moties (indien van toepassing)

00:43:19 - 00:50:16 - N. Boersma
00:50:20 - 00:56:51 - J. van der Lei
00:56:52 - 00:57:03 - G. Beukema
00:57:04 - 01:02:51 - J. van der Lei
01:02:52 - 01:02:54 - G. Beukema
01:02:56 - 01:09:57 - K. Schenkel-Zandvoort
01:09:58 - 01:10:04 - G. Beukema
01:10:06 - 01:16:21 - E. Mulder
01:16:23 - 01:16:24 - G. Beukema
01:16:30 - 01:22:47 - E.W. Raangs
01:22:49 - 01:22:51 - G. Beukema
01:22:52 - 01:25:39 - E.K.H. Stulp
01:25:41 - 01:25:45 - G. Beukema
01:25:48 - 01:38:40 - A. Knip
01:38:41 - 01:39:07 - G. Beukema
01:39:09 - 01:42:34 - E.W. Raangs
01:42:35 - 01:42:40 - G. Beukema
01:42:42 - 01:46:05 - J. van der Lei
01:46:08 - 01:47:48 - E. Mulder
01:47:49 - 01:48:03 - G. Beukema
01:48:04 - 01:49:52 - A. Knip
01:49:54 - 01:49:56 - G. Beukema
01:49:57 - 01:51:54 - E.K.H. Stulp
01:51:55 - 01:51:56 - G. Beukema
01:51:59 - 01:53:54 - N. Boersma
01:53:56 - 01:53:58 - G. Beukema
01:54:00 - 01:54:10 - N. Boersma
01:54:57 - 01:55:24 - G. Beukema
01:55:25 - 01:56:20 - J. van der Lei
01:56:22 - 01:56:48 - G. Beukema
01:56:51 - 01:58:07 - J.H. Volmer-Kuiper
01:58:12 - 01:59:24 - N. Boersma
01:59:30 - 02:01:37 - E.W. Raangs
02:01:41 - 02:01:46 - G. Beukema
02:02:03 - 02:02:48 - K. Schenkel-Zandvoort
02:02:50 - 02:03:11 - G. Beukema
02:13:03 - 02:14:42 - J.H. Menninga
02:14:47 - 02:23:23 - A. Usmany-Dallinga
02:23:24 - 02:23:25 - G. Beukema
02:23:28 - 02:28:27 - M. Joostens
02:28:29 - 02:28:30 - J.H. Volmer-Kuiper
02:28:38 - 02:28:39 - G. Beukema
02:28:42 - 02:28:47 - J.H. Volmer-Kuiper
02:28:52 - 02:30:54 - M. Joostens
02:30:58 - 02:35:09 - J.A. Ronde
02:35:12 - 02:35:13 - G. Beukema
02:35:16 - 02:40:37 - P. Prins
02:40:38 - 02:40:49 - G. Beukema
02:40:52 - 02:40:59 - J. Veldt
02:41:01 - 02:41:36 - G. Beukema
02:41:38 - 02:45:22 - N. Boersma
02:45:24 - 02:45:40 - G. Beukema
02:45:42 - 02:49:27 - J. van der Lei
02:49:35 - 02:53:38 - J.H. Volmer-Kuiper
02:54:25 - 02:54:29 - G. Beukema
02:54:31 - 02:55:18 - K. Schenkel-Zandvoort
02:55:20 - 02:55:27 - J.H. Volmer-Kuiper
02:55:28 - 02:55:54 - K. Schenkel-Zandvoort
02:55:57 - 02:58:28 - E. Mulder
02:58:33 - 02:58:47 - G. Beukema
02:58:49 - 02:59:02 - J.H. Volmer-Kuiper
02:59:06 - 02:59:53 - G. Beukema
02:59:55 - 03:00:09 - N. Boersma
03:00:11 - 03:00:33 - G. Beukema
03:00:48 - 03:01:02 - J.H. Volmer-Kuiper
03:01:06 - 03:01:45 - C.A. van Ekelenburg
03:01:46 - 03:02:15 - G. Beukema
03:02:16 - 03:02:58 - A. Elderman-Star
03:02:59 - 03:03:38 - G. Beukema
03:03:54 - 03:03:58 - J. Veldt
03:04:01 - 03:04:41 - G. Beukema
03:04:42 - 03:04:53 - J. van der Lei
03:04:54 - 03:05:06 - G. Beukema
03:05:21 - 03:07:52 - E.K.H. Stulp
03:07:53 - 03:07:54 - G. Beukema
03:07:57 - 03:08:45 - A. Knip
03:08:47 - 03:09:30 - G. Beukema
03:14:28 - 03:14:28 - K. Schenkel-Zandvoort
03:18:18 - 03:18:57 - G. Beukema
03:19:00 - 03:19:19 - J.H. Menninga
03:19:24 - 03:20:51 - A. Usmany-Dallinga
03:21:44 - 03:22:21 - M. Joostens
03:22:27 - 03:22:58 - J.H. Volmer-Kuiper
03:23:03 - 03:23:57 - M. Joostens
03:23:59 - 03:24:00 - A. Knip
03:24:03 - 03:24:03 - G. Beukema
03:24:05 - 03:24:48 - A. Knip
03:24:53 - 03:25:39 - M. Joostens
03:25:41 - 03:25:43 - G. Beukema
03:25:46 - 03:26:06 - J.H. Volmer-Kuiper
03:26:12 - 03:26:30 - M. Joostens
03:26:36 - 03:29:09 - J.A. Ronde
03:29:14 - 03:29:23 - A. Knip
03:29:25 - 03:29:37 - J.A. Ronde
03:29:38 - 03:29:39 - G. Beukema
03:29:40 - 03:30:15 - J.A. Ronde
03:30:17 - 03:30:31 - A. Knip
03:30:33 - 03:31:03 - J.A. Ronde
03:31:05 - 03:31:05 - G. Beukema
03:31:06 - 03:31:07 - E.K.H. Stulp
03:31:08 - 03:31:09 - G. Beukema
03:31:10 - 03:31:48 - E.K.H. Stulp
03:31:53 - 03:31:55 - J.A. Ronde
03:31:56 - 03:31:56 - G. Beukema
03:31:58 - 03:32:32 - P. Prins
03:32:36 - 03:32:42 - G. Beukema

De gemeenteraad stelt met dit raadsvoorstel begrotingswijziging tien en elf van 2021 vast. In de tiende begrotingswijziging wordt de jaarschijf 2021 aangepast naar aanleiding van de kadernota 2022, ten aanzien van het onderdeel corona-compensatie en de financiële gevolgen voor het boekjaar 2021 ten aanzien van de meicirculaire 2021. In de elfde begrotingswijziging wordt de jaarschijf 2021 aangepast naar aanleiding van de jaarrekeningen 2020 van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.