Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 28 april 2021

18:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl
Voorzitter
G. Beukema
Toelichting

I.v.m. de behandeling van de begroting begint deze vergadering om 18:30 uur.
In verband met de coronamaatregelen mag er geen publiek aanwezig zijn in de raadszaal. Belangstellenden kunnen de vergadering via de website live mee kijken www.eemsdelta.nl/raad

Uitzending

Agendapunten

00:06:45 - 00:06:52 - G. Beukema
00:07:03 - 00:07:44 - G.J. Reinders
00:07:46 - 00:08:25 - G. Beukema
00:13:07 - 00:13:43 - M.W. Meijer
00:13:48 - 00:13:49 - G. Beukema
00:13:57 - 00:14:17 - E.W. Raangs
00:14:23 - 00:14:54 - G. Beukema

De raad kan ingekomen stukken, actieve informatie vanuit het college en beantwoording van raadsvragen agenderen bij dit agendapunt.
De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.
De heer Raangs (CDA) heeft gevraagd om agendering beantwoording schriftelijke vragen wisselwoningen.

00:19:49 - 00:21:35 - E.W. Raangs
00:21:36 - 00:21:43 - G. Beukema
00:21:45 - 00:24:28 - A. Usmany-Dallinga
00:24:33 - 00:25:22 - E.W. Raangs
00:25:24 - 00:25:25 - G. Beukema
00:25:26 - 00:26:34 - A. Usmany-Dallinga
00:26:36 - 00:26:54 - G. Beukema
00:26:57 - 00:27:07 - A. Elderman-Star
00:27:08 - 00:27:14 - G. Beukema
00:27:15 - 00:27:30 - A. Elderman-Star
00:27:31 - 00:28:09 - G. Beukema

In verband met het vertrek van raadslid A. van Leeuwen is er een vacature in de raad. Van de opvolger in uw
raad mw. Looye-Sinnema wordt voorgesteld de geloofsbrieven te onderzoeken, te besluiten over de toelating en tot installatie over
te gaan.

00:28:10 - 00:28:56 - K. Schenkel-Zandvoort
00:28:57 - 00:31:36 - G. Beukema

Als gevolg van de herindeling van de voormalige gemeenten Delfzijl, Loppersum en Appingedam, waaruit de nieuwe gemeente Eemsdelta is ontstaan, zijn de daar geldende aanwijzingen voor lokale publieke media-instellingen per 1 januari 2021 komen te vervallen.
Stichting Omroep Eemsdelta heeft het Commissariaat voor de Media (hierna Commissariaat) in december 2020 laten weten in aanmerking te willen komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in de gemeente Eemsdelta. Voordat het Commissariaat een beslissing neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die de wet stelt. Het college stelt de raad voor een positief advies af te geven.

00:31:39 - 00:32:31 - I. Poucki
00:32:35 - 00:33:09 - D. Vijver
00:33:10 - 00:33:15 - G. Beukema
00:33:17 - 00:34:10 - H.R. Kol
00:34:11 - 00:34:14 - G. Beukema
00:34:16 - 00:35:04 - B.J. Huizing
00:35:04 - 00:35:08 - G. Beukema
00:35:14 - 00:36:36 - M. Joostens
00:36:39 - 00:38:51 - G. Beukema

voorstel: hamerstuk

Voor een lid van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland loopt de termijn af. Zij kan op dit moment aftreden of herbenoemd worden. Op basis ven een evaluatie van de RVT en gesprekken met de individuele leden, komt de RVT tot de conclusie dat het lid geschikt is om nog een termijn van vier jaar deel uit te maken van de RVT. Volgens de statuten heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om leden van de RVT te benoemen. De raad wordt verzocht mevrouw C.A.M. Mulder te herbenoemen.

Voorstel: hamerstuk

De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. Hiertoe hebben de vorige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum in 2015 de VNG modelverordening leerlingenvervoer ongewijzigd overgenomen.
Omdat er daarna veel ontwikkelingen in het sociaal domein en specifiek in het passend onderwijs zijn geweest is er behoefte aan een herziening van de modelverordening. Vandaar dat de VNG in december 2020 een nieuw model heeft opgesteld. Door de gemeentelijke herindeling is het vaststellen van een nieuwe verordening nodig omdat de huidige verordeningen van de afzonderlijke vorige gemeenten komen te vervallen twee jaren na herindeling. Voor de verordening die nu ter goedkeuring wordt aangeboden aan de raad is de nieuwe modelverordening van de VNG gebruikt.

Voorstel: hamerstuk

De gemeente Eemsdelta heeft drie adviescommissies voor bezwaarschriften. De voorzitters en leden daarvan zijn niet in dienst van de gemeente, maar extern. Zij verrichten werkzaamheden voor de gemeente en hebben op basis van artikel 96 van de Gemeentewet recht op een vergoeding per bijgewoonde vergadering van de commissie en een reiskostenvergoeding. Deze vergoedingen dienen door de raad in een verordening te worden vastgesteld.

Op dit moment zijn er vanwege de herindeling verschillende stimuleringsregelingen, bijbehorende verordeningen en budgetten voor de inwoners beschikbaar. De regelingen zijn bestemd voor duurzame woningverbetering, woningaanpassingen en voor de aankoop van de eerste woning. Door de wet algemene regels herindeling zijn de huidige verordeningen vanuit de voormalige gemeenten nog steeds van kracht.
De raad wordt voorgesteld vanuit de blijverslening voormalige gemeente Delfzijl een bedrag ad € 350.000
over te zetten naar de starterslening voormalige gemeente Delfzijl.

00:38:53 - 00:40:32 - J.C.J. Wagenaar
00:40:34 - 00:40:35 - G. Beukema
00:40:36 - 00:41:22 - M. Joustra
00:41:26 - 00:41:46 - G.R. Drenth
00:41:50 - 00:42:22 - B.J. Huizing
00:42:23 - 00:42:25 - G. Beukema
00:42:26 - 00:44:29 - A. Usmany-Dallinga
00:44:31 - 00:44:40 - G. Beukema
00:44:42 - 00:45:33 - J.C.J. Wagenaar
00:45:36 - 00:45:38 - G. Beukema
00:45:39 - 00:46:12 - A. Usmany-Dallinga
00:46:13 - 00:48:15 - G. Beukema

het document RES 1.0 wordt beschreven welk bod aan duurzame opwek op land tot 2030 de regio Groningen wil uitbrengen aan het Nationaal Programma RES. Dit bod wordt voorzien van achtergrondinformatie.

00:48:17 - 00:52:45 - C.A. van Ekelenburg
00:52:46 - 00:53:08 - G. Beukema
00:53:09 - 00:53:15 - C.A. van Ekelenburg
00:53:16 - 00:54:08 - G. Beukema
00:54:13 - 00:54:16 - M.W. Meijer
00:54:17 - 00:54:52 - G. Beukema
00:54:53 - 00:58:53 - C.A. van Ekelenburg
00:58:54 - 00:59:25 - G. Beukema
00:59:29 - 01:04:43 - M.W. Meijer
01:04:44 - 01:04:53 - G. Beukema
01:04:54 - 01:07:42 - A. Knip
01:07:43 - 01:07:46 - G. Beukema
01:07:49 - 01:10:44 - J.C.J. Wagenaar
01:11:08 - 01:11:45 - M.W. Meijer
01:11:50 - 01:11:53 - J.C.J. Wagenaar
01:11:57 - 01:12:01 - G. Beukema
01:12:07 - 01:16:47 - E. Mulder
01:16:48 - 01:16:49 - G. Beukema
01:16:51 - 01:21:57 - K. Schenkel-Zandvoort
01:21:58 - 01:22:04 - G. Beukema
01:22:06 - 01:24:56 - J.A. Ronde
01:24:59 - 01:26:05 - C.A. van Ekelenburg
01:26:08 - 01:31:00 - J.A. Ronde
01:31:01 - 01:31:02 - C.A. van Ekelenburg
01:33:13 - 01:35:18 - J.A. Ronde
01:35:19 - 01:35:20 - G. Beukema
01:35:20 - 01:36:04 - C.A. van Ekelenburg
01:36:05 - 01:36:06 - G. Beukema
01:36:07 - 01:36:18 - C.A. van Ekelenburg
01:36:19 - 01:36:26 - G. Beukema
01:36:27 - 01:37:08 - J.A. Ronde
01:40:47 - 01:40:54 - G. Beukema
01:51:23 - 01:53:07 - C.A. van Ekelenburg
01:53:08 - 01:53:12 - G. Beukema
01:53:14 - 01:54:39 - M.W. Meijer
01:54:41 - 01:54:44 - G. Beukema
01:54:46 - 01:56:19 - A. Knip
01:56:22 - 01:56:24 - G. Beukema
01:56:27 - 01:57:07 - E. Mulder
01:57:08 - 01:57:19 - A. Knip
01:57:20 - 01:58:29 - E. Mulder
01:58:31 - 01:58:37 - G. Beukema
01:58:40 - 02:00:02 - J.C.J. Wagenaar
02:00:04 - 02:00:23 - G. Beukema
02:00:24 - 02:00:55 - E. Mulder
02:00:57 - 02:00:58 - G. Beukema
02:00:59 - 02:01:36 - K. Schenkel-Zandvoort
02:01:38 - 02:01:40 - G. Beukema
02:01:43 - 02:02:21 - J.A. Ronde
02:02:23 - 02:02:25 - M.W. Meijer
02:02:45 - 02:04:33 - J.A. Ronde
02:04:35 - 02:04:38 - G. Beukema
02:04:40 - 02:05:16 - M.W. Meijer
02:05:17 - 02:05:43 - J.A. Ronde
02:05:44 - 02:05:48 - M.W. Meijer
02:05:49 - 02:05:57 - J.A. Ronde
02:05:58 - 02:06:25 - G. Beukema
02:06:26 - 02:06:28 - J.A. Ronde
02:06:29 - 02:06:45 - G. Beukema
02:06:47 - 02:07:03 - M.W. Meijer
02:07:04 - 02:07:29 - J.A. Ronde
02:07:33 - 02:07:59 - G. Beukema
02:08:03 - 02:08:11 - A. Knip
02:08:12 - 02:11:07 - G. Beukema

Artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bepaalt dat de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente. Het bevat de hoofdzaken van het te voeren beleid over de integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat inwoners schulden aangaan die ze niet kunnen betalen. Dit voorkomen van schulden is door de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 1 januari 2021 een nieuwe wettelijke taak van de gemeente. Het huidige beleidsplan liep oorspronkelijk tot eind 2019. De raad wordt gevraagd het beleidsplan Schuldhulpverlening Eemsdelta 2021-2024 vast te stellen.

02:11:10 - 02:14:10 - E. Wassenaar
02:14:15 - 02:17:13 - J.G. Schoonhoven
02:17:18 - 02:17:29 - G. Beukema
02:17:31 - 02:18:36 - A. Elderman-Star
02:18:40 - 02:20:24 - F. Ozinga
02:20:25 - 02:20:26 - G. Beukema
02:20:28 - 02:21:40 - G.R. Drenth
02:21:41 - 02:21:45 - G. Beukema
02:21:48 - 02:25:17 - J.A. Ronde
02:25:19 - 02:25:44 - G. Beukema
02:26:13 - 02:26:48 - A. Elderman-Star
02:26:53 - 02:27:14 - F. Ozinga
02:27:15 - 02:27:25 - G. Beukema
02:27:26 - 02:27:55 - J.A. Ronde
02:27:59 - 02:28:25 - G. Beukema

In 2019 en 2020 zijn er door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de in die jaren gemaakte frictiekosten ten behoeve van de herindeling van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (ADL-gemeenten). In de periode 2021 – 2024 zijn en zullen er ook nog kosten worden gemaakt die worden bekostigd vanuit de frictiemiddelen (projectbegroting herindeling). Nu het bekend is welke voorzieningen en voor welk bedrag deze moeten worden verwerkt en dat de raad op 31 maart 2021 het amendement, wijziging verordening compensatieregeling ozb heeft aangenomen, kan er een financiële rapportage worden opgesteld. De raad wordt gevraagd de rapportage projectbegroting herindeling vast te stellen.

02:28:27 - 02:31:58 - E.K.H. Stulp
02:31:59 - 02:32:00 - G. Beukema
02:32:01 - 02:33:31 - J. van der Lei
02:33:33 - 02:33:37 - G. Beukema
02:33:40 - 02:41:31 - J.H. Menninga
02:41:42 - 02:41:47 - G. Beukema
02:41:48 - 02:41:52 - E.K.H. Stulp
02:45:07 - 02:45:08 - G. Beukema
02:45:09 - 02:46:18 - J. van der Lei
02:46:19 - 02:46:39 - G. Beukema
02:46:44 - 02:46:46 - E. Mulder
02:46:49 - 02:46:54 - G. Beukema
02:46:55 - 02:46:57 - E. Mulder
02:46:58 - 02:47:16 - G. Beukema
02:47:19 - 02:49:51 - J.H. Menninga
02:49:55 - 02:49:57 - G. Beukema
02:49:58 - 02:50:48 - E.K.H. Stulp
02:50:49 - 02:52:56 - G. Beukema
02:52:57 - 02:53:08 - G.R. Drenth
02:53:09 - 02:55:52 - G. Beukema
02:55:55 - 02:56:03 - J.H. Menninga
02:56:06 - 02:56:43 - G. Beukema
02:56:45 - 02:57:14 - J. van der Lei
02:57:21 - 02:57:28 - E. Mulder
02:57:31 - 02:58:51 - G. Beukema

De begroting 2021 wordt aan de raad voorgelegd met een nadelig begrotingssaldo voor 2021 van € 3,6 miljoen, een nadelig saldo van € 0,9 miljoen in 2022 en een voordelig saldo van € 2,4 miljoen in 2023 en een voordelig saldo van € 3,5 miljoen in 2024. In de begroting zijn een aantal bezuinigingen verwerkt in het kader van Eemsdelta in Balans. Met het vaststellen van de begroting geeft u het college de bevoegdheid om uitgaven te doen binnen de door u beschikbaar gestelde budgetten.

03:10:36 - 03:15:33 - N. Boersma
03:15:36 - 03:25:42 - J. van der Lei
03:25:44 - 03:25:47 - N. Boersma
03:25:49 - 03:26:07 - G. Beukema
03:26:08 - 03:26:53 - J. van der Lei
03:26:55 - 03:26:57 - N. Boersma
03:27:27 - 03:32:14 - J. van der Lei
03:32:15 - 03:32:17 - N. Boersma
03:32:29 - 03:32:41 - G. Beukema
03:32:43 - 03:33:03 - N. Boersma
03:33:04 - 03:33:20 - J. van der Lei
03:33:21 - 03:33:27 - N. Boersma
03:33:28 - 03:33:39 - J. van der Lei
03:34:18 - 03:36:07 - G. Beukema
03:36:08 - 03:37:01 - J. van der Lei
03:37:03 - 03:38:02 - N. Boersma
03:38:07 - 03:38:16 - E.K.H. Stulp
03:38:17 - 03:38:23 - N. Boersma
03:38:26 - 03:38:43 - G. Beukema
03:38:48 - 03:43:47 - K. Schenkel-Zandvoort
03:43:48 - 03:43:50 - G. Beukema
03:43:52 - 03:48:45 - E. Mulder
03:48:47 - 03:48:49 - G. Beukema
03:49:05 - 03:49:08 - E.K.H. Stulp
03:49:09 - 03:49:14 - G. Beukema
03:49:15 - 03:56:54 - E.K.H. Stulp
03:56:55 - 03:56:59 - G. Beukema
03:57:01 - 04:09:02 - E.W. Raangs
04:09:03 - 04:09:04 - G. Beukema
04:09:07 - 04:14:07 - A. Knip
04:14:08 - 04:14:57 - G. Beukema
04:14:59 - 04:32:07 - J.H. Menninga
04:32:09 - 04:32:12 - G. Beukema
04:32:15 - 04:32:18 - J.H. Menninga
04:32:21 - 04:32:29 - G. Beukema
04:32:31 - 04:32:39 - J. van der Lei
04:32:59 - 04:34:12 - J.H. Menninga
04:34:17 - 04:35:15 - N. Boersma
04:35:17 - 04:35:35 - G. Beukema
04:35:36 - 04:35:37 - J. van der Lei
04:35:39 - 04:35:40 - N. Boersma
04:35:41 - 04:35:42 - E.W. Raangs
04:35:43 - 04:35:48 - J. van der Lei
04:35:51 - 04:35:56 - N. Boersma
04:36:01 - 04:36:21 - E.W. Raangs
04:36:23 - 04:36:59 - J.H. Menninga
04:37:02 - 04:37:21 - G. Beukema
04:37:27 - 04:37:35 - N. Boersma
04:37:39 - 04:38:18 - G. Beukema
04:38:28 - 04:43:51 - J.H. Menninga
04:43:53 - 04:43:57 - E.K.H. Stulp
04:44:58 - 04:45:37 - G. Beukema
04:45:38 - 04:46:26 - E.K.H. Stulp
04:46:29 - 04:46:55 - J.H. Menninga
04:46:57 - 04:46:58 - G. Beukema
04:46:59 - 04:47:10 - J. van der Lei
04:47:17 - 04:47:23 - J.H. Menninga
04:47:38 - 04:47:43 - G. Beukema
04:47:47 - 04:47:50 - E.K.H. Stulp
04:47:57 - 04:48:15 - J.H. Menninga
04:48:16 - 04:48:30 - E.K.H. Stulp
04:48:31 - 04:48:38 - J.H. Menninga
04:48:39 - 04:49:18 - E.K.H. Stulp
04:49:19 - 04:49:28 - J.H. Menninga
04:49:29 - 04:49:59 - E.K.H. Stulp
04:50:05 - 04:52:33 - J.H. Menninga
04:52:37 - 04:53:53 - G. Beukema
04:53:56 - 04:57:07 - A. Usmany-Dallinga
04:57:09 - 04:57:14 - G. Beukema
04:57:15 - 04:57:24 - E.K.H. Stulp
04:57:26 - 04:59:19 - A. Usmany-Dallinga
04:59:20 - 05:00:26 - E.K.H. Stulp
05:00:30 - 05:01:08 - E.W. Raangs
05:01:11 - 05:03:32 - A. Usmany-Dallinga
05:03:34 - 05:03:42 - E.K.H. Stulp
05:03:43 - 05:03:44 - A. Usmany-Dallinga
05:03:45 - 05:04:11 - E.K.H. Stulp
05:04:13 - 05:04:15 - G. Beukema
05:04:16 - 05:04:21 - A. Usmany-Dallinga
05:04:23 - 05:04:24 - E.W. Raangs
05:04:25 - 05:04:58 - G. Beukema
05:05:01 - 05:10:05 - M. Joostens
05:10:08 - 05:10:10 - G. Beukema
05:10:11 - 05:10:57 - J.A. Ronde
05:10:58 - 05:11:06 - G. Beukema
05:11:08 - 05:13:52 - P. Prins
05:13:55 - 05:15:41 - G. Beukema
05:33:00 - 05:36:38 - N. Boersma
05:36:40 - 05:36:42 - G. Beukema
05:36:43 - 05:40:54 - J. van der Lei
05:40:56 - 05:40:59 - N. Boersma
05:41:05 - 05:41:17 - G. Beukema
05:41:19 - 05:41:23 - N. Boersma
05:41:25 - 05:42:04 - J. van der Lei
05:42:09 - 05:45:10 - J.H. Volmer-Kuiper
05:45:12 - 05:45:13 - G. Beukema
05:45:20 - 05:46:24 - K. Schenkel-Zandvoort
05:46:30 - 05:48:24 - E. Mulder
05:48:25 - 05:48:30 - J. van der Lei
05:48:31 - 05:49:03 - E. Mulder
05:49:07 - 05:55:47 - E.K.H. Stulp
05:55:48 - 05:55:49 - G. Beukema
05:55:52 - 05:57:10 - E.W. Raangs
05:57:11 - 05:57:14 - J. van der Lei
05:57:15 - 05:57:16 - G. Beukema
05:57:17 - 05:57:29 - J. van der Lei
05:57:30 - 05:57:35 - G. Beukema
05:57:38 - 05:58:34 - J.G. Schoonhoven
05:58:40 - 05:58:47 - E.W. Raangs
05:58:53 - 05:58:54 - G. Beukema
05:58:55 - 06:00:19 - E.W. Raangs
06:00:21 - 06:01:14 - J.H. Volmer-Kuiper
06:01:18 - 06:01:27 - E.W. Raangs
06:01:30 - 06:01:50 - J.H. Volmer-Kuiper
06:01:56 - 06:02:09 - G. Beukema
06:02:10 - 06:02:32 - E.W. Raangs
06:02:34 - 06:02:38 - G. Beukema
06:02:40 - 06:03:22 - A. Knip
06:03:23 - 06:03:43 - G. Beukema
06:03:45 - 06:04:39 - J.H. Menninga
06:04:45 - 06:04:52 - J. van der Lei
06:04:55 - 06:08:09 - J.H. Menninga
06:08:12 - 06:08:18 - G. Beukema
06:08:21 - 06:08:59 - J.A. Ronde
06:09:00 - 06:09:04 - G. Beukema
06:09:06 - 06:09:26 - E.W. Raangs
06:09:28 - 06:10:11 - J.A. Ronde
06:10:12 - 06:10:14 - G. Beukema
06:10:17 - 06:11:02 - P. Prins
06:11:04 - 06:11:05 - J.H. Volmer-Kuiper
06:11:07 - 06:12:14 - P. Prins
06:12:18 - 06:13:14 - J.H. Volmer-Kuiper
06:13:17 - 06:13:48 - G. Beukema
06:13:50 - 06:13:56 - E.K.H. Stulp
06:13:59 - 06:14:34 - P. Prins
06:14:36 - 06:20:00 - G. Beukema

Voorstel: hamerstuk

De gemeenteraad stelt met dit raadsvoorstel de begrotingswijzigingen één tot en met vier vast. Begrotingswijziging één vast vloeit voort uit de vaststelling van de begroting 2021 en het hierin verwerkte pakket aan bezuinigingen voor 2021, begrotingswijziging twee komt voort uit de rapportage projectbegroting herindeling, begrotingswijziging drie komt voort uit het raadsvoorstel starters- en blijversleningen en de vierde begrotingswijziging volgt nog uit het raadsbesluit van 31 maart 2021 ten aanzien van de verordening reclameheffing.

Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.