Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 30 maart 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:05:04 - 00:12:23 - B. Visser
 2. 2

  Er wordt ingesproken:
  - door JongNoord, over het project USPA (Urban Sportpark Appingedam),
  - namens de bewoners Westerdraai over het versterkingstraject Westerdraai en
  - over ingekomen stuk 65 (Monumentenstatus Nij Nittersum Stedum).

  Toezeggingen

  Titel
  Urban Sportpark Appingedam
  versterking woningen Westerdraai en D. Boeremastraat
  00:10:52 - 00:12:23 - B. Visser
  00:14:05 - 00:14:07 - B. Visser
  00:20:12 - 00:20:33 - B. Visser
  00:20:34 - 00:21:35 - J.G. Schoonhoven
  00:21:37 - 00:21:46 - B. Visser
  00:21:48 - 00:22:23 - D. Vijver
  00:22:24 - 00:22:31 - B. Visser
  00:22:32 - 00:23:14 - C. Looye-Sinnema
  00:23:16 - 00:23:18 - B. Visser
  00:23:21 - 00:24:00 - E.W. Raangs
  00:24:04 - 00:24:05 - B. Visser
  00:24:07 - 00:24:33 - H.R. Kol
  00:24:35 - 00:24:36 - B. Visser
  00:24:38 - 00:25:32 - E. Mulder
  00:25:34 - 00:25:42 - B. Visser
  00:27:03 - 00:27:08 - B. Visser
  00:27:11 - 00:28:06 - P. Prins
  00:28:11 - 00:28:12 - B. Visser
  00:28:14 - 00:28:33 - J.G. Schoonhoven
  00:28:53 - 00:29:39 - B. Visser
  00:31:55 - 00:32:15 - B. Visser
  00:32:16 - 00:32:55 - C.A. van Ekelenburg
  00:32:57 - 00:33:07 - B. Visser
  00:33:29 - 00:33:31 - B. Visser
  00:33:33 - 00:33:46 - C.A. van Ekelenburg
  00:34:14 - 00:34:56 - A. Elderman-Star
  00:34:57 - 00:34:58 - B. Visser
  00:35:27 - 00:35:35 - A. Elderman-Star
  00:35:52 - 00:35:54 - B. Visser
  00:35:55 - 00:36:36 - C. Looye-Sinnema
  00:37:53 - 00:37:54 - B. Visser
  00:37:57 - 00:38:46 - K. Schenkel-Zandvoort
  00:39:08 - 00:39:13 - B. Visser
  00:39:16 - 00:43:01 - A. Usmany-Dallinga
  00:43:04 - 00:44:13 - B. Visser
  00:50:29 - 00:50:41 - B. Visser
  00:50:42 - 00:53:16 - C. Looye-Sinnema
  00:53:18 - 00:53:20 - B. Visser
  00:53:22 - 00:54:22 - F. Ozinga
  00:54:26 - 00:54:28 - B. Visser
  00:56:32 - 00:56:42 - B. Visser
  00:57:19 - 00:57:32 - B. Visser
  00:57:34 - 01:00:28 - P. Prins
  01:00:31 - 01:00:32 - B. Visser
  01:00:35 - 01:02:44 - A. Usmany-Dallinga
  01:02:49 - 01:03:57 - B. Visser
 3. 3

  Besluiten

  Conform vastgesteld

  De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 2 maart 2022 en het spoeddebat op 2 maart 2022 vast.

  01:02:54 - 01:03:57 - B. Visser
 4. 4

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  Er is gevraagd om agendering van:

  - ingekomen stuk 69 (wateroverlast Delfzijl Noord);
  - ingekomen stuk 65 (Brief inzake monumentenstatus Nij Nittersum Stedum)
  - ingekomen stuk 68 (Jaarverslag 2021 Commissie Bijzondere Situaties )

  Toezeggingen

  Titel
  Dossiers Commissie Bijzondere Situaties
  01:03:30 - 01:03:57 - B. Visser
  01:03:58 - 01:05:30 - C. Looye-Sinnema
  01:05:32 - 01:05:39 - B. Visser
  01:05:43 - 01:08:28 - P. Prins
  01:08:32 - 01:08:35 - B. Visser
  01:08:36 - 01:09:29 - C. Looye-Sinnema
  01:09:31 - 01:09:32 - B. Visser
  01:09:36 - 01:10:25 - P. Prins
  01:10:30 - 01:10:58 - B. Visser
  01:11:00 - 01:12:33 - A. Elderman-Star
  01:12:34 - 01:12:37 - B. Visser
  01:12:39 - 01:13:56 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:13:59 - 01:14:04 - B. Visser
  01:14:05 - 01:15:01 - C. Looye-Sinnema
  01:15:04 - 01:15:07 - B. Visser
  01:15:09 - 01:15:20 - C. Looye-Sinnema
  01:15:27 - 01:17:40 - B. Visser
  01:17:42 - 01:22:11 - A. Usmany-Dallinga
  01:22:15 - 01:22:17 - B. Visser
  01:22:18 - 01:23:30 - A. Elderman-Star
  01:23:31 - 01:25:02 - B. Visser
 5. 5

  Dit voorstel gaat over het vaststellen van een verordening om gemeentelijke onderscheidingen in de gemeente Eemsdelta toe te kennen en uit te reiken. En ook om achteraf de formele besluitvorming over de toekenning van de zilveren erepenning aan voormalig burgemeester Gerard Beukema te bekrachtigen.

  Besluit

  De raad besluit de verordening waarderingsprijzen vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Leden adviescommissie
  01:23:51 - 01:25:02 - B. Visser
  01:25:03 - 01:25:31 - C. Looye-Sinnema
  01:25:35 - 01:25:36 - B. Visser
  01:25:37 - 01:26:31 - A. Elderman-Star
  01:26:32 - 01:26:34 - B. Visser
  01:26:36 - 01:27:28 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:27:31 - 01:30:40 - B. Visser
  01:30:42 - 01:31:09 - A. Elderman-Star
  01:31:12 - 01:31:29 - B. Visser
  01:31:36 - 01:31:39 - B. Visser
  01:35:53 - 01:36:04 - B. Visser
  01:36:34 - 01:37:41 - B. Visser
  01:37:51 - 01:39:49 - B. Visser
 6. 6

  De voormalige gemeente Loppersum heeft in 2019 in Middelstum een woning aangekocht om er een duurzame demonstratiewoning (verder: Demowoning) van te maken. Doel van dit project is om inwoners uit heel Eemsdelta te informeren en te inspireren over het verduurzamen en/of aardgasvrij maken van hun eigen woning.
  Alle kosten worden gedekt uit subsidies en er worden geen gemeentelijke middelen gebuikt. De subsidies zijn reeds opgenomen in de gemeentelijke reserves. Deze subsidies kunnen via een raadsbesluit beschikbaar worden gesteld voor de oorspronkelijke doelen.

  Besluiten

  Conform vastgesteld

  De raad besluit de het raadsvoorstel Demowoning Middelstum vast te stellen

  01:38:07 - 01:39:49 - B. Visser
  01:39:52 - 01:42:23 - I. Poucki
  01:42:25 - 01:42:39 - B. Visser
  01:42:41 - 01:43:59 - C. Looye-Sinnema
  01:44:01 - 01:44:03 - B. Visser
  01:44:05 - 01:46:42 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:46:45 - 01:46:48 - B. Visser
  01:46:49 - 01:48:31 - E.W. Raangs
  01:48:33 - 01:48:42 - B. Visser
  01:48:44 - 01:51:51 - P. Prins
  01:51:55 - 01:53:09 - B. Visser
  01:53:10 - 01:53:44 - J.C.J. Wagenaar
  01:53:46 - 01:53:49 - B. Visser
  01:53:51 - 01:54:34 - H.J. Dijkstra
  01:54:36 - 01:54:39 - B. Visser
  01:54:41 - 01:55:45 - C. Looye-Sinnema
  01:55:49 - 01:55:59 - B. Visser
  01:56:02 - 01:59:25 - A. Usmany-Dallinga
 7. 7

  Er is bij de gemeente Eemsdelta een verzoek ingediend voor het wijzigen van de vigerende bestemming 'Maatschappelijk' naar de bestemming 'Wonen'. Het plangebied betreft de locatie Snelgersmastraat 2 te Appingedam. De initiatiefnemer Heuvelman Projecten b.v. wenst als eigenaar van het plangebied de vigerende bestemming te wijzigen om het pand binnen het plangebied als woning te gebruiken.
  Uw raad wordt voorgesteld om het gewijzigde bestemmingsplan 'Snelgersmastraat 2, Appingedam' vast te stellen.

  Besluiten

  Conform vastgesteld

  De raad besluit het gewijzigde bestemmingsplan Snelgersmastraat 2 Appingedam vast te stellen

  01:58:31 - 01:59:25 - A. Usmany-Dallinga
  01:59:28 - 01:59:36 - B. Visser
  01:59:39 - 02:00:33 - A. Usmany-Dallinga
  02:00:38 - 02:01:45 - B. Visser
 8. 8

  Karakteristieke gebouwen die zijn opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan of op een door de raad vastgestelde lijst staan en de zienswijze termijn van een ontwerpbestemmingsplan hebben doorlopen, komen in aanmerking voor de Subsidie voor Onderhoud aan Karakteristieke gebouwen (SOK). Een groot deel van het centrum van Appingedam is al aangewezen als beschermd stadsgezicht, net als het beschermd dorpsgezicht van Marsum. Echter kunnen eigenaren op basis van deze aanwijzing geen gebruik maken van de subsidiemogelijkheden. Dit is aanleiding geweest om alsnog een inventarisatie in deze beschermde gezichten uit te voeren.
  Uw raad wordt voorgesteld de inventarisatielijst van karakteristieke gebouwen in de beschermde gezichten van Appingedam en Marsum vast te stellen.

  Besluiten

  Conform vastgesteld

  De raad besluit de aanwijzing karakteristieke gebouwen Appingedam en beschermde dorpsgezichten vast te stellen

  02:00:47 - 02:01:45 - B. Visser
  02:01:47 - 02:01:53 - C.A. van Ekelenburg
  02:01:55 - 02:01:56 - C.A. van Ekelenburg
  02:01:58 - 02:02:57 - B. Visser
  02:02:59 - 02:04:17 - E. Wassenaar
  02:04:19 - 02:04:25 - B. Visser
  02:04:27 - 02:04:59 - C. Looye-Sinnema
  02:05:01 - 02:05:07 - B. Visser
  02:05:10 - 02:06:32 - A. Usmany-Dallinga
  02:06:37 - 02:08:38 - B. Visser
 9. 9

  Met de sloop-nieuwbouw opgave vanuit de batch 1588 is voor de Schrijversbuurt gekozen als perspectieflocatie voor de bouw van vervangende woningen. Hiertoe is deze grondexploitatie opgesteld. Het programma van deze grondexploitatie bestaat uit 19 projectmatige, grondgebonden, eengezins-koopwoningen. De raad wordt gevraagd om de grondexploitatie vast te stellen en de opgelegde geheimhouding t.a.v. de exploitatie te bekrachtigen.

  Besluiten

  Conform vastgesteld

  De raad besluit de Grondexploitatie Schrijversbuurt 3B vast te stellen

  02:06:47 - 02:08:38 - B. Visser
 10. 10

  Als gevolg van de versterking en daarmee de sloop/nieuwbouw in Loppersum zijn er door de gemeente en de woningstichting Wierden & Borgen, de afgelopen jaren, stedenbouwkundige keuzes en afspraken gemaakt welke geleid hebben tot een (tijdelijke) reductie van het huurwoningbestand. Met dit voorstel wordt Wierden & Borgen in staat gesteld om hun huurwoningbestand in het dorp Loppersum te herstellen.
  Uw raad wordt voorgesteld de grondexploitatie van de Pomonahof te Loppersum vast te stellen

  Besluiten

  Conform vastgesteld

  De raad besluit de Grondexploitatie Pomonahof Loppersum vast te stellen

  02:07:51 - 02:08:38 - B. Visser
  02:08:41 - 02:09:47 - G.J. Reinders
  02:09:50 - 02:09:53 - B. Visser
  02:09:55 - 02:10:58 - J.C.J. Wagenaar
  02:11:01 - 02:11:04 - B. Visser
  02:11:06 - 02:11:46 - B.J. Huizing
  02:11:48 - 02:11:52 - B. Visser
  02:11:56 - 02:13:45 - P. Prins
  02:13:48 - 02:14:56 - B. Visser
 11. 11

  Met de sloop-nieuwbouw opgave vanuit de batch 1588 is voor de Landenbuurt gekozen als perspectieflocatie voor de bouw van vervangende woningen. Het programma van deze grondexploitatie bestaat uit 40 projectmatige, grondgebonden woningen (20x huur en 20x koop) en 18 zorgappartementen.
  Uw raad wordt voorgesteld om de grondexploitatie en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen en de opgelegde geheimhouding t.a.v. de exploitatie te bekrachtigen.

  Besluit

  De raad besluit de Grondexploitatie en het beeldkwaliteitsplan landenbuurt fase 1 vast te stellen

  02:14:04 - 02:14:56 - B. Visser
  02:14:58 - 02:15:43 - K. Schenkel-Zandvoort
  02:15:45 - 02:15:46 - B. Visser
  02:15:47 - 02:16:32 - J.C.J. Wagenaar
  02:16:35 - 02:16:41 - B. Visser
  02:16:44 - 02:17:49 - A. Usmany-Dallinga
  02:17:55 - 02:19:21 - B. Visser
 12. 12

  Op de hoek van de Kustweg-Neptunusstraat te Delfzijl bevindt zich een perspectieflocatie voor 5 woningen. Er zijn nog 3 kavels beschikbaar. Voor deze ontwikkeling wordt voorgesteld de grondexploitatie voor het gehele plangebied vast te stellen.

  Besluiten

  Conform besloten

  De raad besluit de Grondexploitatie Kustweg/Neptunesstraat Delfzijl vast te stellen

  02:18:10 - 02:19:21 - B. Visser
  02:19:23 - 02:20:23 - J.G. Schoonhoven
  02:20:27 - 02:20:41 - B. Visser
  02:20:43 - 02:21:52 - J.C.J. Wagenaar
 13. 13

  Uw raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Luingaborg te Bierum

  Besluiten

  Conform vastgesteld

  De raad besluit het krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Luingaborg te Bierum.

  Toezeggingen

  Titel
  invulling/plannen Luingaborg
  Vluchtelingen Oekraïene
  02:21:33 - 02:21:52 - J.C.J. Wagenaar
  02:21:55 - 02:22:01 - B. Visser
  02:22:03 - 02:22:40 - B.J. Huizing
  02:22:42 - 02:22:47 - B. Visser
  02:22:48 - 02:24:30 - C. Looye-Sinnema
  02:24:32 - 02:24:35 - B. Visser
  02:24:38 - 02:25:19 - E.W. Raangs
  02:25:21 - 02:25:23 - B. Visser
  02:25:24 - 02:26:17 - E.K.H. Stulp
  02:26:20 - 02:27:57 - B. Visser
  02:27:59 - 02:31:30 - A. Usmany-Dallinga
  02:31:34 - 02:31:41 - B. Visser
  02:31:42 - 02:34:51 - E.K.H. Stulp
  02:34:53 - 02:34:56 - B. Visser
  02:34:58 - 02:35:21 - E.W. Raangs
  02:35:22 - 02:35:23 - E.K.H. Stulp
  02:35:24 - 02:35:25 - B. Visser
  02:35:26 - 02:35:27 - E.K.H. Stulp
  02:35:28 - 02:36:21 - E.W. Raangs
  02:36:27 - 02:36:52 - E.K.H. Stulp
  02:36:54 - 02:36:56 - N. Boersma
  02:36:58 - 02:37:04 - B. Visser
  02:37:06 - 02:37:21 - N. Boersma
  02:37:26 - 02:38:02 - E.K.H. Stulp
  02:38:03 - 02:38:06 - B. Visser
  02:38:08 - 02:39:03 - J.G. Schoonhoven
  02:39:07 - 02:41:13 - B. Visser
  02:41:18 - 02:43:54 - A. Usmany-Dallinga
  02:43:55 - 02:44:03 - E.K.H. Stulp
  02:44:04 - 02:44:12 - A. Usmany-Dallinga
  02:44:14 - 02:44:54 - B. Visser
  02:53:54 - 02:54:10 - B. Visser
 14. 14

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

  Raadslid Dennis Vijver (PvdA) stelt vragen over oud papier gelden.
  Raadslid Iwan Pouck (LBE) stelt vragen over de bestrating (na graafwerkzaamheden t.b.v. de ondergrondse kabels en leidingen).
  Raadslid BertJan Huizing (VVD) stelt vragen ober het planten van bomen.
  Raadslid Liesbeth Wassenaar (PvdA) stelt vragen over energiearmoede.
  Raadslid Jeanne Schoonhoven (LBE) stelt vragen over energiearmoede.

  02:54:37 - 02:54:57 - B. Visser
  02:54:59 - 02:55:27 - D. Vijver
  02:55:29 - 02:55:33 - B. Visser
  02:55:37 - 02:56:19 - P. Prins
  02:56:24 - 02:56:30 - B. Visser
  02:56:33 - 02:58:23 - I. Poucki
  02:58:26 - 02:58:27 - B. Visser
  02:58:30 - 02:59:49 - P. Prins
  02:59:53 - 03:00:14 - B. Visser
  03:00:16 - 03:00:56 - J.G. Schoonhoven
  03:00:58 - 03:01:00 - B. Visser
  03:01:02 - 03:03:18 - E. Wassenaar
  03:03:19 - 03:03:27 - B. Visser
  03:03:30 - 03:06:35 - A. Usmany-Dallinga
  03:06:40 - 03:06:46 - B. Visser
  03:06:48 - 03:07:50 - B.J. Huizing
  03:07:51 - 03:07:56 - B. Visser
  03:08:00 - 03:09:35 - P. Prins
  03:09:39 - 03:12:05 - B. Visser
 15. 15

  De gemeenteraad stelt met dit raadsvoorstel de dertiende tot en met de zeventiende begrotingswijziging 2022 vast die volgt uit de raadsvoorstellen
  Duurzame demowoning Middelstum (begr. wijz. 13),
  grondexploitatie Schrijversbuurt fase 3b (begr. wijz. 14),
  grondexploitatie Pomonahof Loppersum (begr. wijz. 15),
  grondexploitatie Landenbuurt fase 1 (begr. wijz. 16) en
  grondexploitatie Kustweg/Neptunusstraat Delfzijl (begr. wijz. 17).

  Besluit

  De raad besluit de 13e, 14e, 15e, 16e en 17e begrotingswijziging vast te stellen.

  03:09:44 - 03:12:05 - B. Visser
 16. 16

  03:11:10 - 03:12:05 - B. Visser
  03:13:47 - 03:13:48 - B. Visser
  03:15:20 - 03:15:37 - B. Visser