Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 30 maart 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl
Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

Er wordt ingesproken:
- door JongNoord, over het project USPA (Urban Sportpark Appingedam),
- namens de bewoners Westerdraai over het versterkingstraject Westerdraai en
- over ingekomen stuk 65 (Monumentenstatus Nij Nittersum Stedum).

00:14:02 - 00:14:03 - B. Visser
00:20:31 - 00:21:32 - J.G. Schoonhoven
00:21:34 - 00:21:43 - B. Visser
00:21:44 - 00:22:19 - D. Vijver
00:22:21 - 00:22:27 - B. Visser
00:22:29 - 00:23:11 - C. Looye-Sinnema
00:23:12 - 00:23:15 - B. Visser
00:23:17 - 00:23:56 - E.W. Raangs
00:24:00 - 00:24:02 - B. Visser
00:24:03 - 00:24:30 - H.R. Kol
00:24:31 - 00:24:33 - B. Visser
00:24:34 - 00:25:28 - E. Mulder
00:25:31 - 00:25:39 - B. Visser
00:27:07 - 00:28:02 - P. Prins
00:28:08 - 00:28:09 - B. Visser
00:28:10 - 00:28:30 - J.G. Schoonhoven
00:28:49 - 00:29:36 - B. Visser
00:32:12 - 00:32:51 - C.A. van Ekelenburg
00:32:54 - 00:33:03 - B. Visser
00:33:29 - 00:33:42 - C.A. van Ekelenburg
00:34:11 - 00:34:52 - A. Elderman-Star
00:34:53 - 00:34:54 - B. Visser
00:35:23 - 00:35:31 - A. Elderman-Star
00:35:48 - 00:35:50 - B. Visser
00:35:52 - 00:36:33 - C. Looye-Sinnema
00:37:49 - 00:37:50 - B. Visser
00:37:54 - 00:38:43 - K. Schenkel-Zandvoort
00:39:04 - 00:39:09 - B. Visser
00:39:12 - 00:42:57 - A. Usmany-Dallinga
00:43:00 - 00:44:09 - B. Visser
00:50:38 - 00:53:12 - C. Looye-Sinnema
00:53:14 - 00:53:16 - B. Visser
00:53:19 - 00:54:19 - F. Ozinga
00:54:22 - 00:54:24 - B. Visser
00:57:31 - 01:00:24 - P. Prins
01:00:27 - 01:00:28 - B. Visser
01:00:31 - 01:02:40 - A. Usmany-Dallinga
01:02:45 - 01:03:53 - B. Visser

De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

Er is gevraagd om agendering van:

- ingekomen stuk 69 (wateroverlast Delfzijl Noord);
- ingekomen stuk 65 (Brief inzake monumentenstatus Nij Nittersum Stedum)
- ingekomen stuk 68 (Jaarverslag 2021 Commissie Bijzondere Situaties )

01:03:54 - 01:05:27 - C. Looye-Sinnema
01:05:29 - 01:05:36 - B. Visser
01:05:39 - 01:08:24 - P. Prins
01:08:29 - 01:08:31 - B. Visser
01:08:32 - 01:09:25 - C. Looye-Sinnema
01:09:27 - 01:09:28 - B. Visser
01:09:32 - 01:10:21 - P. Prins
01:10:26 - 01:10:55 - B. Visser
01:10:57 - 01:12:29 - A. Elderman-Star
01:12:30 - 01:12:33 - B. Visser
01:12:35 - 01:13:53 - K. Schenkel-Zandvoort
01:13:56 - 01:14:00 - B. Visser
01:14:01 - 01:14:58 - C. Looye-Sinnema
01:15:00 - 01:15:04 - B. Visser
01:15:05 - 01:15:17 - C. Looye-Sinnema
01:15:23 - 01:17:36 - B. Visser
01:17:39 - 01:22:07 - A. Usmany-Dallinga
01:22:12 - 01:22:14 - B. Visser
01:22:15 - 01:23:26 - A. Elderman-Star
01:23:27 - 01:24:58 - B. Visser

Dit voorstel gaat over het vaststellen van een verordening om gemeentelijke onderscheidingen in de gemeente Eemsdelta toe te kennen en uit te reiken. En ook om achteraf de formele besluitvorming over de toekenning van de zilveren erepenning aan voormalig burgemeester Gerard Beukema te bekrachtigen.

Besluit

De raad besluit de verordening waarderingsprijzen vast te stellen.

01:24:59 - 01:25:27 - C. Looye-Sinnema
01:25:31 - 01:25:32 - B. Visser
01:25:34 - 01:26:27 - A. Elderman-Star
01:26:29 - 01:26:30 - B. Visser
01:26:32 - 01:27:24 - K. Schenkel-Zandvoort
01:27:28 - 01:30:36 - B. Visser
01:30:38 - 01:31:06 - A. Elderman-Star
01:31:08 - 01:31:25 - B. Visser

De voormalige gemeente Loppersum heeft in 2019 in Middelstum een woning aangekocht om er een duurzame demonstratiewoning (verder: Demowoning) van te maken. Doel van dit project is om inwoners uit heel Eemsdelta te informeren en te inspireren over het verduurzamen en/of aardgasvrij maken van hun eigen woning.
Alle kosten worden gedekt uit subsidies en er worden geen gemeentelijke middelen gebuikt. De subsidies zijn reeds opgenomen in de gemeentelijke reserves. Deze subsidies kunnen via een raadsbesluit beschikbaar worden gesteld voor de oorspronkelijke doelen.

Besluiten

Conform vastgesteld

De raad besluit de het raadsvoorstel Demowoning Middelstum vast te stellen

01:39:48 - 01:42:19 - I. Poucki
01:42:22 - 01:42:35 - B. Visser
01:42:37 - 01:43:55 - C. Looye-Sinnema
01:43:57 - 01:43:59 - B. Visser
01:44:02 - 01:46:39 - K. Schenkel-Zandvoort
01:46:41 - 01:46:44 - B. Visser
01:46:46 - 01:48:27 - E.W. Raangs
01:48:30 - 01:48:38 - B. Visser
01:48:41 - 01:51:48 - P. Prins
01:51:52 - 01:53:05 - B. Visser
01:53:07 - 01:53:41 - J.C.J. Wagenaar
01:53:43 - 01:53:45 - B. Visser
01:53:48 - 01:54:30 - H.J. Dijkstra
01:54:32 - 01:54:36 - B. Visser
01:54:37 - 01:55:41 - C. Looye-Sinnema
01:55:46 - 01:55:56 - B. Visser
01:55:58 - 01:59:21 - A. Usmany-Dallinga

Er is bij de gemeente Eemsdelta een verzoek ingediend voor het wijzigen van de vigerende bestemming 'Maatschappelijk' naar de bestemming 'Wonen'. Het plangebied betreft de locatie Snelgersmastraat 2 te Appingedam. De initiatiefnemer Heuvelman Projecten b.v. wenst als eigenaar van het plangebied de vigerende bestemming te wijzigen om het pand binnen het plangebied als woning te gebruiken.
Uw raad wordt voorgesteld om het gewijzigde bestemmingsplan 'Snelgersmastraat 2, Appingedam' vast te stellen.

Besluiten

Conform vastgesteld

De raad besluit het gewijzigde bestemmingsplan Snelgersmastraat 2 Appingedam vast te stellen

01:59:24 - 01:59:33 - B. Visser
01:59:35 - 02:00:29 - A. Usmany-Dallinga
02:00:35 - 02:01:42 - B. Visser

Karakteristieke gebouwen die zijn opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan of op een door de raad vastgestelde lijst staan en de zienswijze termijn van een ontwerpbestemmingsplan hebben doorlopen, komen in aanmerking voor de Subsidie voor Onderhoud aan Karakteristieke gebouwen (SOK). Een groot deel van het centrum van Appingedam is al aangewezen als beschermd stadsgezicht, net als het beschermd dorpsgezicht van Marsum. Echter kunnen eigenaren op basis van deze aanwijzing geen gebruik maken van de subsidiemogelijkheden. Dit is aanleiding geweest om alsnog een inventarisatie in deze beschermde gezichten uit te voeren.
Uw raad wordt voorgesteld de inventarisatielijst van karakteristieke gebouwen in de beschermde gezichten van Appingedam en Marsum vast te stellen.

Besluiten

Conform vastgesteld

De raad besluit de aanwijzing karakteristieke gebouwen Appingedam en beschermde dorpsgezichten vast te stellen

02:01:44 - 02:01:49 - C.A. van Ekelenburg
02:01:55 - 02:02:53 - B. Visser
02:02:55 - 02:04:13 - E. Wassenaar
02:04:15 - 02:04:22 - B. Visser
02:04:23 - 02:04:55 - C. Looye-Sinnema
02:04:58 - 02:05:04 - B. Visser
02:05:07 - 02:06:28 - A. Usmany-Dallinga
02:06:34 - 02:08:35 - B. Visser

Met de sloop-nieuwbouw opgave vanuit de batch 1588 is voor de Schrijversbuurt gekozen als perspectieflocatie voor de bouw van vervangende woningen. Hiertoe is deze grondexploitatie opgesteld. Het programma van deze grondexploitatie bestaat uit 19 projectmatige, grondgebonden, eengezins-koopwoningen. De raad wordt gevraagd om de grondexploitatie vast te stellen en de opgelegde geheimhouding t.a.v. de exploitatie te bekrachtigen.

Besluiten

Conform vastgesteld

De raad besluit de Grondexploitatie Schrijversbuurt 3B vast te stellen

Als gevolg van de versterking en daarmee de sloop/nieuwbouw in Loppersum zijn er door de gemeente en de woningstichting Wierden & Borgen, de afgelopen jaren, stedenbouwkundige keuzes en afspraken gemaakt welke geleid hebben tot een (tijdelijke) reductie van het huurwoningbestand. Met dit voorstel wordt Wierden & Borgen in staat gesteld om hun huurwoningbestand in het dorp Loppersum te herstellen.
Uw raad wordt voorgesteld de grondexploitatie van de Pomonahof te Loppersum vast te stellen

Besluiten

Conform vastgesteld

De raad besluit de Grondexploitatie Pomonahof Loppersum vast te stellen

02:08:37 - 02:09:43 - G.J. Reinders
02:09:46 - 02:09:50 - B. Visser
02:09:51 - 02:10:54 - J.C.J. Wagenaar
02:10:57 - 02:11:00 - B. Visser
02:11:02 - 02:11:42 - B.J. Huizing
02:11:45 - 02:11:48 - B. Visser
02:11:52 - 02:13:42 - P. Prins
02:13:44 - 02:14:52 - B. Visser

Met de sloop-nieuwbouw opgave vanuit de batch 1588 is voor de Landenbuurt gekozen als perspectieflocatie voor de bouw van vervangende woningen. Het programma van deze grondexploitatie bestaat uit 40 projectmatige, grondgebonden woningen (20x huur en 20x koop) en 18 zorgappartementen.
Uw raad wordt voorgesteld om de grondexploitatie en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen en de opgelegde geheimhouding t.a.v. de exploitatie te bekrachtigen.

Besluit

De raad besluit de Grondexploitatie en het beeldkwaliteitsplan landenbuurt fase 1 vast te stellen

02:14:55 - 02:15:40 - K. Schenkel-Zandvoort
02:15:41 - 02:15:42 - B. Visser
02:15:43 - 02:16:29 - J.C.J. Wagenaar
02:16:31 - 02:16:37 - B. Visser
02:16:40 - 02:17:46 - A. Usmany-Dallinga
02:17:51 - 02:19:18 - B. Visser

Op de hoek van de Kustweg-Neptunusstraat te Delfzijl bevindt zich een perspectieflocatie voor 5 woningen. Er zijn nog 3 kavels beschikbaar. Voor deze ontwikkeling wordt voorgesteld de grondexploitatie voor het gehele plangebied vast te stellen.

Besluiten

Conform besloten

De raad besluit de Grondexploitatie Kustweg/Neptunesstraat Delfzijl vast te stellen

02:19:20 - 02:20:20 - J.G. Schoonhoven
02:20:24 - 02:20:38 - B. Visser
02:20:39 - 02:21:48 - J.C.J. Wagenaar

Uw raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Luingaborg te Bierum

Besluiten

Conform vastgesteld

De raad besluit het krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Luingaborg te Bierum.

02:21:51 - 02:21:57 - B. Visser
02:21:59 - 02:22:37 - B.J. Huizing
02:22:39 - 02:22:43 - B. Visser
02:22:45 - 02:24:26 - C. Looye-Sinnema
02:24:29 - 02:24:32 - B. Visser
02:24:34 - 02:25:15 - E.W. Raangs
02:25:17 - 02:25:19 - B. Visser
02:25:21 - 02:26:13 - E.K.H. Stulp
02:26:17 - 02:27:53 - B. Visser
02:27:56 - 02:31:26 - A. Usmany-Dallinga
02:31:31 - 02:31:37 - B. Visser
02:31:38 - 02:34:48 - E.K.H. Stulp
02:34:50 - 02:34:53 - B. Visser
02:34:54 - 02:35:17 - E.W. Raangs
02:35:18 - 02:35:20 - E.K.H. Stulp
02:35:21 - 02:35:21 - B. Visser
02:35:22 - 02:35:23 - E.K.H. Stulp
02:35:24 - 02:36:17 - E.W. Raangs
02:36:24 - 02:36:48 - E.K.H. Stulp
02:36:50 - 02:36:52 - N. Boersma
02:36:54 - 02:37:00 - B. Visser
02:37:02 - 02:37:18 - N. Boersma
02:37:22 - 02:37:58 - E.K.H. Stulp
02:37:59 - 02:38:03 - B. Visser
02:38:04 - 02:39:00 - J.G. Schoonhoven
02:39:03 - 02:41:10 - B. Visser
02:41:15 - 02:43:50 - A. Usmany-Dallinga
02:43:51 - 02:44:00 - E.K.H. Stulp
02:44:01 - 02:44:08 - A. Usmany-Dallinga
02:44:11 - 02:44:50 - B. Visser

Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

Raadslid Dennis Vijver (PvdA) stelt vragen over oud papier gelden.
Raadslid Iwan Pouck (LBE) stelt vragen over de bestrating (na graafwerkzaamheden t.b.v. de ondergrondse kabels en leidingen).
Raadslid BertJan Huizing (VVD) stelt vragen ober het planten van bomen.
Raadslid Liesbeth Wassenaar (PvdA) stelt vragen over energiearmoede.
Raadslid Jeanne Schoonhoven (LBE) stelt vragen over energiearmoede.

02:54:34 - 02:54:53 - B. Visser
02:54:55 - 02:55:24 - D. Vijver
02:55:25 - 02:55:30 - B. Visser
02:55:34 - 02:56:16 - P. Prins
02:56:20 - 02:56:27 - B. Visser
02:56:29 - 02:58:20 - I. Poucki
02:58:22 - 02:58:23 - B. Visser
02:58:26 - 02:59:46 - P. Prins
02:59:49 - 03:00:10 - B. Visser
03:00:12 - 03:00:52 - J.G. Schoonhoven
03:00:54 - 03:00:56 - B. Visser
03:00:58 - 03:03:14 - E. Wassenaar
03:03:16 - 03:03:24 - B. Visser
03:03:26 - 03:06:32 - A. Usmany-Dallinga
03:06:37 - 03:06:43 - B. Visser
03:06:45 - 03:07:46 - B.J. Huizing
03:07:48 - 03:07:53 - B. Visser
03:07:56 - 03:09:31 - P. Prins
03:09:36 - 03:12:01 - B. Visser

De gemeenteraad stelt met dit raadsvoorstel de dertiende tot en met de zeventiende begrotingswijziging 2022 vast die volgt uit de raadsvoorstellen
Duurzame demowoning Middelstum (begr. wijz. 13),
grondexploitatie Schrijversbuurt fase 3b (begr. wijz. 14),
grondexploitatie Pomonahof Loppersum (begr. wijz. 15),
grondexploitatie Landenbuurt fase 1 (begr. wijz. 16) en
grondexploitatie Kustweg/Neptunusstraat Delfzijl (begr. wijz. 17).

Besluit

De raad besluit de 13e, 14e, 15e, 16e en 17e begrotingswijziging vast te stellen.

03:13:43 - 03:13:44 - B. Visser