Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 30 november 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl (Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl)

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2
  Spreekrecht burgers
 3. 4

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

 4. 5

  De raad wordt gevraagd een noodfonds in te stellen. Het doel van het noodfonds is het verlenen van financiële steun aan maatschappelijke organisaties die door de sterk gestegen energiekosten in zwaar weer verkeren. Hierdoor blijft het lokale voorzieningenniveau binnen de gemeente in stand.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 5. 6

  De Rekenkamercommissie van Eemsdelta heeft onderzoek gedaan naar Armoede en Schuldhulpverlening.
  De commissie biedt het rapport aan de raad aan. Het rapport is voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders voor bestuurlijk wederhoor. De reactie van het college op het rapport is als een bijlage onderdeel geworden van het rapport van de Rekenkamercommissie.

  De conclusies en aanbevelingen die op basis van het onderzoek zijn geformuleerd worden aan de raad voorgelegd.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 6. 7

  Vanwege het ontstaan van de nieuwe gemeente Eemsdelta per 1 januari 2021 moest het  Armoedebeleid worden geharmoniseerd, geactualiseerd en nieuw beleid ontwikkeld. Als voorbereiding op de nieuwe kadernota armoedebeleid is het bestaande beleid van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum in 2020 geëvalueerd. Deze evaluatie geeft inzicht in de behaalde resultaten en het bereik van de doelgroep over de periode 2015 tot en met 2020.
  Onderzoeksbureau Breuer &Intraval heeft in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Eemsdelta onderzoek gedaan naar het armoedebeleid.
  De opbrengsten van het Evaluatierapport 2020 en de conclusies en aanbevelingen van het rapport Armoedebeleid en Schuldhulpverlening Eemsdelta van de rekenkamercommissie van de gemeente Eemsdelta 2022 zijn verwerkt in het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Eemsdelta.
  Voorgesteld wordt kennis te nemen van het Evaluatierapport Armoede en schulden 2015-2020 en de Kadernota armoedebeleid "Naar een merkbaar en meetbaar verschil!" vast te stellen.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  01:10:28 - 01:11:02 - G.R. Drenth
  01:11:05 - 01:11:09 - B. Visser
  01:11:11 - 01:13:03 - E. Mulder
  01:13:04 - 01:13:08 - B. Visser
  01:13:09 - 01:19:53 - A. Elderman-Star
  01:19:54 - 01:20:01 - B. Visser
  01:20:05 - 01:23:51 - C.A. van Ekelenburg
  01:23:54 - 01:24:18 - B. Visser
  01:24:21 - 01:31:37 - J.A. Ronde
  01:31:41 - 01:31:43 - B. Visser
  01:31:45 - 01:32:05 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:32:22 - 01:32:37 - J.A. Ronde
  01:32:40 - 01:32:44 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:32:49 - 01:32:53 - B. Visser
  01:32:56 - 01:36:02 - J.A. Ronde
  01:36:07 - 01:36:09 - B. Visser
  01:36:10 - 01:36:38 - C.A. van Ekelenburg
  01:36:39 - 01:36:40 - E. Mulder
  01:36:41 - 01:36:50 - B. Visser
  01:36:51 - 01:36:59 - E. Mulder
  01:37:00 - 01:37:01 - B. Visser
  01:37:03 - 01:37:08 - A. Elderman-Star
  01:37:09 - 01:37:10 - B. Visser
  01:37:11 - 01:38:19 - J.G. Schoonhoven
  01:38:21 - 01:38:34 - B. Visser
  01:38:37 - 01:39:13 - J.A. Ronde
  01:39:16 - 01:39:23 - A. Elderman-Star
  01:39:26 - 01:39:41 - J.A. Ronde
  01:39:47 - 01:41:13 - J.A. Ronde
  01:41:17 - 01:42:44 - B. Visser
  01:42:45 - 01:46:47 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:46:49 - 01:46:54 - B. Visser
  01:46:55 - 01:47:16 - C.A. van Ekelenburg
  01:47:17 - 01:47:18 - B. Visser
  01:47:19 - 01:47:48 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:47:49 - 01:47:53 - B. Visser
  01:47:56 - 01:49:52 - C. Looye-Sinnema
  01:49:56 - 01:50:12 - C.A. van Ekelenburg
  01:50:13 - 01:50:15 - B. Visser
  01:50:16 - 01:50:44 - C. Looye-Sinnema
  01:50:46 - 01:50:53 - B. Visser
  01:50:54 - 01:52:22 - E. Wassenaar
  01:52:24 - 01:52:30 - B. Visser
  01:52:32 - 01:53:48 - E. Mulder
  01:53:49 - 01:53:53 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:53:54 - 01:53:57 - B. Visser
  01:53:59 - 01:54:04 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:54:07 - 01:54:42 - E. Mulder
  01:54:44 - 01:54:54 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:54:55 - 01:55:15 - E. Mulder
  01:55:17 - 01:55:38 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:55:39 - 01:55:53 - E. Mulder
  01:55:54 - 01:56:00 - B. Visser
  01:56:02 - 01:58:05 - G.R. Drenth
  01:58:07 - 01:58:08 - B. Visser
  01:58:11 - 01:59:24 - C.A. van Ekelenburg
  01:59:25 - 01:59:32 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:59:34 - 01:59:35 - B. Visser
  01:59:37 - 02:00:17 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:00:21 - 02:00:45 - C.A. van Ekelenburg
  02:00:47 - 02:00:51 - B. Visser
  02:00:53 - 02:02:12 - A. Elderman-Star
  02:02:13 - 02:02:14 - B. Visser
  02:02:16 - 02:03:44 - E.W. Raangs
  02:03:46 - 02:03:48 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:03:49 - 02:03:51 - B. Visser
  02:03:53 - 02:03:59 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:04:01 - 02:04:03 - B. Visser
  02:04:04 - 02:04:32 - E.W. Raangs
  02:04:35 - 02:04:44 - B. Visser
  02:04:46 - 02:07:07 - M.W. Meijer
  02:07:09 - 02:07:55 - B. Visser
  02:07:57 - 02:09:32 - J.A. Ronde
  02:09:38 - 02:09:42 - C. Looye-Sinnema
  02:09:50 - 02:09:52 - J.A. Ronde
  02:10:03 - 02:15:16 - M. Joostens
  02:15:18 - 02:15:33 - B. Visser
  02:26:57 - 02:27:11 - B. Visser
  02:27:34 - 02:28:55 - B. Visser
  02:28:57 - 02:29:21 - C. Looye-Sinnema
  02:29:23 - 02:29:26 - B. Visser
  02:29:30 - 02:29:31 - C. Looye-Sinnema
  02:29:33 - 02:29:34 - B. Visser
  02:29:35 - 02:30:06 - C. Looye-Sinnema
  02:30:07 - 02:30:10 - B. Visser
  02:30:13 - 02:30:33 - C. Looye-Sinnema
  02:30:36 - 02:30:43 - B. Visser
  02:30:44 - 02:31:43 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:31:45 - 02:34:05 - B. Visser
 7. 8

  Conform de wet Arhi moeten bepaalde beleidsstukken en verordeningen binnen twee jaar na de gemeentelijke herindeling worden geharmoniseerd. De parkeerverordening en wegsleepverordening zijn twee van de 'Arhi-onderdelen' vanuit het vakgebied verkeer. De desbetreffende verordeningen van de drie voormalige gemeenten zijn met elkaar vergeleken, juridisch geactualiseerd en waar mogelijk gesimplificeerd. De inhoud van de oude verordeningen is grotendeels overgenomen.
  Voorgesteld wordt om de herijkte, geharmoniseerde parkeerverordening en wegsleepverordening vast te stellen.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  02:33:20 - 02:34:05 - B. Visser
  02:34:07 - 02:36:16 - J. Veldt
  02:36:18 - 02:36:34 - B. Visser
  02:36:35 - 02:36:58 - E.W. Raangs
  02:37:02 - 02:37:56 - H.R. Kol
  02:37:58 - 02:38:10 - B. Visser
  02:38:13 - 02:39:15 - J.A. Ronde
  02:39:20 - 02:39:21 - C.A. van Ekelenburg
  02:39:24 - 02:39:32 - J.A. Ronde
  02:39:33 - 02:39:40 - H.R. Kol
  02:39:41 - 02:39:57 - J.A. Ronde
  02:40:00 - 02:40:03 - B. Visser
  02:40:04 - 02:40:21 - H.R. Kol
  02:40:23 - 02:40:25 - B. Visser
  02:40:27 - 02:41:24 - J.A. Ronde
  02:41:28 - 02:42:01 - J. Veldt
  02:42:02 - 02:42:03 - H.R. Kol
  02:42:05 - 02:42:06 - H.R. Kol
  02:42:07 - 02:42:10 - B. Visser
  02:42:11 - 02:42:41 - H.R. Kol
  02:42:45 - 02:42:50 - B. Visser
  02:42:52 - 02:43:30 - J. Veldt
  02:43:32 - 02:43:33 - H.R. Kol
  02:43:35 - 02:43:38 - B. Visser
  02:43:39 - 02:43:57 - H.R. Kol
  02:43:59 - 02:44:26 - B. Visser
  02:44:28 - 02:44:34 - J. Veldt
  02:44:36 - 02:44:38 - B. Visser
  02:44:40 - 02:44:42 - J. Veldt
  02:44:44 - 02:44:45 - E. Mulder
  02:44:46 - 02:45:12 - B. Visser
  02:45:15 - 02:45:33 - J. Veldt
  02:45:35 - 02:45:56 - B. Visser
  02:45:58 - 02:46:03 - J. Veldt
  02:46:06 - 02:46:15 - B. Visser
  02:46:17 - 02:47:17 - J.A. Ronde
  02:47:22 - 02:48:01 - B. Visser
 8. 9

  De gemeente Eemsdelta heft belastingen en leges om haar gemeentelijke taken te kunnen betalen. Hoe zij deze belastingen en leges heft en met welke tarieven, staat in een verordening. Jaarlijks worden deze verordeningen met tarieven opnieuw vastgesteld.
  Voor het jaar 2023 zijn de tarieven aangepast aan prijsstijgingen, als gevolg van wijzigingen van wettelijke regelingen en de besluitvorming over de Kadernota 2023 en de Programmabegroting 2023.
  Voorgesteld wordt voorliggende verordeningen vast te stellen.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  02:47:40 - 02:48:01 - B. Visser
  02:48:03 - 02:48:57 - J. Veldt
  02:49:16 - 02:51:53 - J. van der Lei
  02:51:55 - 02:51:58 - B. Visser
  02:52:01 - 02:52:47 - E.W. Raangs
  02:52:49 - 02:52:51 - B. Visser
  02:52:54 - 02:52:55 - E. Mulder
  02:52:57 - 02:52:58 - B. Visser
  02:53:00 - 02:53:21 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:53:24 - 02:53:35 - B. Visser
  02:53:36 - 02:53:57 - J. van der Lei
  02:53:58 - 02:54:12 - B. Visser
  02:54:14 - 02:58:39 - J.H. Menninga
  02:58:42 - 02:58:43 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:58:48 - 02:58:50 - J.H. Menninga
  02:58:55 - 02:59:00 - B. Visser
  02:59:03 - 02:59:51 - P. Prins
  02:59:53 - 03:00:02 - B. Visser
  03:00:04 - 03:01:31 - J. Veldt
  03:01:36 - 03:01:37 - B. Visser
  03:01:39 - 03:02:06 - J. Veldt
  03:02:07 - 03:02:08 - E. Mulder
  03:02:12 - 03:02:22 - E. Mulder
  03:02:28 - 03:02:42 - J. Veldt
  03:02:44 - 03:02:50 - B. Visser
  03:02:51 - 03:04:10 - J. van der Lei
  03:04:18 - 03:05:19 - E.W. Raangs
  03:05:22 - 03:05:26 - B. Visser
  03:06:20 - 03:06:44 - K. Schenkel-Zandvoort
  03:06:46 - 03:06:49 - B. Visser
  03:06:51 - 03:07:45 - E. Mulder
  03:07:46 - 03:07:51 - B. Visser
  03:07:53 - 03:08:08 - J. Veldt
  03:08:10 - 03:08:58 - B. Visser
 9. 10

  Voorgesteld wordt de Algemene Subsidie Verordening Eemsdelta 2021 op twee punten aan te passen.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  03:08:29 - 03:08:58 - B. Visser
 10. 11

  In de tweede Tussenrapportage van 2022 wordt inzage gegeven in het actueel financieel perspectief van 2022. Financiële afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 worden in deze rapportage toegelicht. Tevens wordt aangegeven over welke beleidsvoornemens voor 2022 er afwijkingen te melden zijn. Per saldo sluit de tweede Tussenrapportage 2022 met een voordelig saldo van € 1,5 miljoen.
  Voorgesteld wordt de Tweede Tussenrapportage van 2022 vast te stellen

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  03:08:38 - 03:08:58 - B. Visser
  03:09:02 - 03:12:19 - N. Boersma
  03:12:22 - 03:12:25 - B. Visser
  03:12:26 - 03:12:32 - J. van der Lei
  03:12:33 - 03:12:37 - B. Visser
  03:12:38 - 03:16:42 - J. van der Lei
  03:16:45 - 03:16:55 - B. Visser
  03:16:56 - 03:17:19 - E. Mulder
  03:17:22 - 03:17:23 - B. Visser
  03:17:24 - 03:19:09 - A. Elderman-Star
  03:19:11 - 03:19:20 - B. Visser
  03:19:23 - 03:20:33 - L. van der Kooi
  03:20:36 - 03:20:46 - B. Visser
  03:20:48 - 03:24:42 - J.H. Menninga
  03:24:44 - 03:24:46 - J.H. Menninga
  03:24:47 - 03:24:48 - J. van der Lei
  03:24:50 - 03:24:52 - B. Visser
  03:24:53 - 03:24:58 - J. van der Lei
  03:25:02 - 03:29:26 - J.H. Menninga
  03:29:29 - 03:29:45 - B. Visser
  03:29:48 - 03:30:55 - J.H. Menninga
  03:30:58 - 03:31:05 - B. Visser
  03:31:08 - 03:31:43 - A. Usmany-Dallinga
  03:31:50 - 03:33:31 - P. Prins
  03:33:36 - 03:35:33 - M. Joostens
  03:35:41 - 03:39:09 - J.A. Ronde
  03:39:12 - 03:40:32 - B. Visser
  03:40:33 - 03:41:24 - J. van der Lei
  03:41:25 - 03:41:57 - B. Visser
 11. 12

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.
  Henk Dijkstra (LBE) – Damwand de Smederij
  Marnick Joustra (CDA) – Dorpenaanpak
  Marnick Jousta (CDA) – Woonbeurs
  Martijn Meijer (LBE) – eenmalige uitkering gemeenteambtenaren

  03:41:43 - 03:41:57 - B. Visser
  03:41:59 - 03:43:31 - H.J. Dijkstra
  03:43:32 - 03:43:35 - B. Visser
  03:43:42 - 03:43:45 - P. Prins
  03:43:47 - 03:44:00 - B. Visser
  03:44:02 - 03:45:22 - P. Prins
  03:45:26 - 03:45:27 - B. Visser
  03:45:28 - 03:45:40 - H.R. Kol
  03:45:41 - 03:45:42 - B. Visser
  03:45:43 - 03:46:01 - H.J. Dijkstra
  03:46:03 - 03:46:12 - B. Visser
  03:46:15 - 03:47:28 - M. Joustra
  03:47:30 - 03:47:38 - B. Visser
  03:47:41 - 03:51:56 - A. Usmany-Dallinga
  03:52:00 - 03:52:37 - E.W. Raangs
  03:52:41 - 03:53:16 - B. Visser
  03:53:21 - 03:55:02 - A. Usmany-Dallinga
  03:55:06 - 03:55:20 - B. Visser
  03:55:22 - 03:56:20 - M.W. Meijer
  03:56:23 - 04:00:31 - B. Visser
 12. 13

  De gemeenteraad stelt met dit raadsvoorstel de zesendertigste begrotingswijziging 2022 vast die volgt uit het raadsvoorstel inzake de 2de tussenrapportage 2022 (begr. wijz. 36).
  Gespreksvorm:  besluitvormend

  03:59:40 - 04:00:31 - B. Visser
 13. 14

  03:59:53 - 04:00:31 - B. Visser