Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 2 maart 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl
Voorzitter
B. Visser
Toelichting

De vergadering wordt live uitgezonden en is later terug te kijken op onze website

Uitzending

Agendapunten

De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

De nieuwe woonvisie 'met vertrouwen aan de slag' 2022-2032 gemeente Eemsdelta is gebaseerd op feiten,
trends en ontwikkelingen uit het woningmarktonderzoek Eemsdelta 2022 die in samenwerking met
woningcorporaties en huurdersadviesgroepen tot stand is gekomen. De resultaten van het onderzoek zijn
vertaald in een woonvisie.
De woonvisie 'met vertrouwen aan de slag' 2022-2032 gemeente Eemsdelta ligt ter vaststelling voor bij de raad.

De raad wordt gevraagd een rijksbijdrage te vragen van het ministerie van Binnenlandse zaken en
koninkrijksrelaties inzake de gemaakte kosten voor onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten in 2021.

Raadslid Iwan Poucki (LBE) stelt vragen over de energiecoaches.
Raadslid Tiny Buiter (LBE) stelt vragen over de vrijwilligersverzekering.
Raadslid Janny Volmer (FJV) stelt vragen over de Oekraïense vlag.

00:00:23 - 00:02:05 - I. Poucki
00:02:07 - 00:02:14 - B. Visser
00:02:16 - 00:05:16 - M. Joostens
00:05:19 - 00:05:27 - B. Visser
00:05:29 - 00:05:59 - S.A. Buiter-Dallinga
00:06:01 - 00:06:06 - B. Visser
00:06:08 - 00:06:22 - J.H. Menninga
00:06:29 - 00:07:07 - B. Visser

De gemeenteraad stelt met dit raadsvoorstel de elfde en twaalfde begrotingswijziging 2022 vast die volgt uit
de raadsvoorstellen van Invulling nadere kaderstelling Lokaal Programma Eemsdelta (begr. wijz. 11) en
Aanvraag suppletie opsporing ontplofbare oorlogsresten 2021 (begr. wijz. 12).