Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 2 maart 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser
Toelichting

De vergadering wordt live uitgezonden en is later terug te kijken op onze website

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2
  Spreekrecht burgers
 3. 4

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  Moties

  Titel
  Opvang Vluchtelingen Oekraïne
 4. 5

  De nieuwe woonvisie 'met vertrouwen aan de slag' 2022-2032 gemeente Eemsdelta is gebaseerd op feiten,
  trends en ontwikkelingen uit het woningmarktonderzoek Eemsdelta 2022 die in samenwerking met
  woningcorporaties en huurdersadviesgroepen tot stand is gekomen. De resultaten van het onderzoek zijn
  vertaald in een woonvisie.
  De woonvisie 'met vertrouwen aan de slag' 2022-2032 gemeente Eemsdelta ligt ter vaststelling voor bij de raad.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Woonvisie

  Toezeggingen

  Titel
  Sociale koop en erfpacht
  Update Woonvisie
  Vertrouwelijk informeren raad over verkenning aankoop gronden
 5. 7

  De raad wordt gevraagd een rijksbijdrage te vragen van het ministerie van Binnenlandse zaken en
  koninkrijksrelaties inzake de gemaakte kosten voor onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten in 2021.

  02:58:16 - 02:58:37 - B. Visser
 6. 8

  Raadslid Iwan Poucki (LBE) stelt vragen over de energiecoaches.
  Raadslid Tiny Buiter (LBE) stelt vragen over de vrijwilligersverzekering.
  Raadslid Janny Volmer (FJV) stelt vragen over de Oekraïense vlag.

  02:58:29 - 02:58:37 - B. Visser
  02:58:39 - 03:00:22 - I. Poucki
  03:00:24 - 03:00:30 - B. Visser
  03:00:33 - 03:03:33 - M. Joostens
  03:03:36 - 03:03:44 - B. Visser
  03:03:46 - 03:04:15 - S.A. Buiter-Dallinga
  03:04:17 - 03:04:22 - B. Visser
  03:04:25 - 03:04:38 - J.H. Menninga
  03:04:45 - 03:05:23 - B. Visser
 7. 9

  03:04:50 - 03:05:23 - B. Visser
 8. 9.1

 9. 10

  De gemeenteraad stelt met dit raadsvoorstel de elfde en twaalfde begrotingswijziging 2022 vast die volgt uit
  de raadsvoorstellen van Invulling nadere kaderstelling Lokaal Programma Eemsdelta (begr. wijz. 11) en
  Aanvraag suppletie opsporing ontplofbare oorlogsresten 2021 (begr. wijz. 12).

  03:04:53 - 03:05:23 - B. Visser
 10. 11

  03:05:01 - 03:05:23 - B. Visser