Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 26 oktober 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:58 - 00:04:06 - B. Visser
 2. 2

  00:03:17 - 00:04:06 - B. Visser
 3. 3

  00:04:00 - 00:04:06 - B. Visser
  00:04:07 - 00:04:18 - J. van der Lei
  00:04:20 - 00:04:57 - B. Visser
 4. 4

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  Er is gevraagd om agendering van:
  - Actieve informatieplicht college nr. 60 (Stand verzorgend groenonderhoud openbare ruimte Eemsdelta) - dhr. Veldt
  - Beantwoording schriftelijke vragen nr 23 (Groningen Seaports) - mw. Volmer

  Toezeggingen

  Titel
  Onderhoud Groen
  00:04:36 - 00:04:57 - B. Visser
  00:04:59 - 00:07:00 - J. Veldt
  00:07:03 - 00:07:08 - B. Visser
  00:07:10 - 00:09:31 - P. Prins
  00:09:34 - 00:09:41 - B. Visser
  00:09:42 - 00:10:04 - J. Veldt
  00:10:11 - 00:10:41 - P. Prins
  00:10:43 - 00:10:55 - B. Visser
  00:10:58 - 00:12:56 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:12:57 - 00:14:14 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:14:16 - 00:14:25 - B. Visser
  00:14:28 - 00:16:14 - J.A. Ronde
  00:16:19 - 00:16:34 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:16:37 - 00:17:08 - B. Visser
  00:17:09 - 00:18:43 - E.K.H. Stulp
  00:18:45 - 00:18:52 - B. Visser
  00:18:55 - 00:19:35 - J.A. Ronde
  00:19:38 - 00:21:06 - B. Visser
 5. 5

  In mei 2021 is door de gemeente een aanvraag ingediend bij het Rijk in het kader van de regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting, ook wel het Volkshuisvestingsfonds genoemd, met als doel om woonkwaliteit en leefbaarheid onder particuliere huishoudens in kwetsbare gebieden te verbeteren. Op 15 juli 2021 is de aanvraag gehonoreerd en is een bijdrage toegekend van circa 18,5 miljoen euro. Het plan van aanpak schetst de wijze waarop de komende 10 jaren de uitvoering ter hand zal worden genomen.

  Gespreksvorm:  oordeelsvormend en besluitvormend

  00:20:16 - 00:21:06 - B. Visser
  00:21:08 - 00:24:19 - M.W. Meijer
  00:24:21 - 00:25:15 - B. Visser
  00:25:17 - 00:26:39 - J.C.J. Wagenaar
  00:26:40 - 00:27:01 - B. Visser
  00:27:02 - 00:28:46 - J.C.J. Wagenaar
  00:28:48 - 00:28:50 - B. Visser
  00:28:53 - 00:29:40 - M. Joustra
  00:29:41 - 00:29:45 - B. Visser
  00:29:48 - 00:31:24 - K. Schenkel-Zandvoort
  00:31:26 - 00:31:27 - B. Visser
  00:31:29 - 00:35:36 - E.K.H. Stulp
  00:35:38 - 00:37:08 - B. Visser
  00:37:09 - 00:37:25 - E.K.H. Stulp
  00:37:29 - 00:38:07 - B. Visser
  00:38:09 - 00:39:24 - B.J. Huizing
  00:39:26 - 00:39:29 - B. Visser
  00:39:31 - 00:41:27 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:41:29 - 00:41:39 - B. Visser
  00:41:42 - 00:57:02 - A. Usmany-Dallinga
  00:57:10 - 00:57:41 - B. Visser
  00:57:44 - 00:58:00 - M.W. Meijer
  00:58:02 - 00:58:07 - B. Visser
  00:58:08 - 00:59:47 - J.C.J. Wagenaar
  00:59:50 - 01:00:11 - B. Visser
  01:00:13 - 01:00:36 - M. Joustra
  01:00:40 - 01:01:11 - E.W. Raangs
  01:01:14 - 01:01:17 - B. Visser
  01:01:18 - 01:01:56 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:02:02 - 01:03:18 - E.K.H. Stulp
  01:03:19 - 01:03:22 - B. Visser
  01:03:23 - 01:04:15 - E.W. Raangs
  01:04:16 - 01:04:19 - B. Visser
  01:04:21 - 01:04:55 - M.W. Meijer
  01:04:57 - 01:04:59 - B. Visser
  01:05:00 - 01:06:15 - E.K.H. Stulp
  01:06:18 - 01:06:25 - B. Visser
  01:06:26 - 01:06:39 - E.W. Raangs
  01:06:41 - 01:07:40 - B. Visser
  01:07:42 - 01:08:05 - B.J. Huizing
  01:08:06 - 01:08:07 - B. Visser
  01:08:10 - 01:08:22 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:08:24 - 01:08:25 - B. Visser
  01:08:27 - 01:08:37 - C. Looye-Sinnema
  01:08:38 - 01:08:45 - B. Visser
  01:08:51 - 01:09:36 - L. van der Kooi
  01:09:38 - 01:09:47 - B. Visser
  01:10:39 - 01:15:26 - A. Usmany-Dallinga
  01:15:28 - 01:15:30 - E.K.H. Stulp
  01:15:32 - 01:15:34 - B. Visser
  01:15:35 - 01:16:27 - E.K.H. Stulp
  01:16:30 - 01:17:44 - A. Usmany-Dallinga
  01:17:48 - 01:18:00 - B. Visser
  01:18:03 - 01:20:27 - J.H. Menninga
  01:20:28 - 01:20:29 - E.K.H. Stulp
  01:20:32 - 01:20:57 - E.K.H. Stulp
  01:21:00 - 01:21:33 - J.H. Menninga
  01:21:35 - 01:22:47 - B. Visser
  01:22:48 - 01:23:40 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:23:43 - 01:24:21 - B. Visser
  01:24:23 - 01:24:30 - J. Veldt
  01:24:34 - 01:26:10 - B. Visser
 6. 6

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van een woning aan de Stadsweg 33 te Appingedam. Omdat het plan niet voldoet aan het bestemmingsplan en de gemeente wel medewerking wil verlenen, dient er een zogenaamde uitgebreide procedure te worden gevolgd. Daarvoor is het noodzakelijk dat de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.

  Gespreksvorm:  besluitvormend
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

  01:24:42 - 01:26:10 - B. Visser
 7. 7

  De accountant maakt voor het controleren van de gemeentelijke jaarrekening gebruik van een controleprotocol waarin de kaders en te hanteren toleranties zijn opgenomen. Jaarlijks dient een actueel controleprotocol vastgesteld te worden door de raad, daarnaast dient het normenkader ter kennisgeving aangenomen te worden.

  Gespreksvorm:  besluitvormend
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

  01:24:54 - 01:26:10 - B. Visser
 8. 8

  Iedere raadsfractie ontvangt jaarlijks een financiële vergoeding voor fractieondersteuning. De fracties dienen de vergoeding na afloop van ieder jaar te verantwoorden. De raad wordt voorgesteld te besluiten tot definitieve vaststelling van de fractiebudgetten 2021 en daar waar nodig tot terugbetaling over te gaan.

  Gespreksvorm:  besluitvormend
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

  01:25:10 - 01:26:10 - B. Visser
 9. 9

  In januari 2023 loopt de door de gemeenteraad aan burgemeester Visser verleende ontheffing woonplaatsvereiste van een jaar, af. In bijzondere gevallen kan de commissaris van de Koning de termijn, tweemaal, telkens voor de duur van een jaar, verlengen. Voor hij daartoe overgaat, hoort hij de raad.

  Gespreksvorm:  besluitvormend
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

  01:25:22 - 01:26:10 - B. Visser
 10. 10

  De gemeenteraad stelt met dit raadsvoorstel de vijfendertigste begrotingswijziging 2022 vast die volgt uit het raadsvoorstel inzake het vaststellen van het Plan van Aanpak Volkshuisvestingsfonds (begr. wijz. 35).

  Gespreksvorm:  besluitvormend

  01:25:40 - 01:26:10 - B. Visser
 11. 11

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

  Dhr. Boersma (Lokaal belang Eemsdelta) - opruimen explosieven

  Toezeggingen

  Titel
  Opruimen explosief. Doorlooptijd tussen melding en opruiming.
  01:25:54 - 01:26:10 - B. Visser
  01:26:12 - 01:27:50 - N. Boersma
  01:27:54 - 01:31:07 - B. Visser
 12. 12

  01:30:53 - 01:31:07 - B. Visser