Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 26 januari 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl
Voorzitter
B. Visser
Toelichting

De publieke tribune is i.v.m. de geldende coronamaatregelen gesloten. De vergadering wordt live uitgezonden en is later terug te kijken op onze website.

Uitzending

Agendapunten

Er wordt ingesproken namens de Historische vereniging Loppersum inzake hun protestbrief over het voornemen van afsluiting spoorwegovergang Zuiderlopsterweg.

Er is gevraagd om agendering van:
-ingekomen stuk 24: Versterkingsopgave Opwierde I; inwonerssignalen dienstverlening Woongroep Marenland

De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken in samenspraak met alle ketenpartners de ontwikkelingen van het regionale zorglandschap voor de komende jaren vast te leggen in een Norm voor Opdrachtgeverschap. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van een regiovisie voor de jeugdhulp. Voor u ligt ter vaststelling de regiovisie regio Groningen welke betrekking heeft op de jeugdhulp.

00:00:55 - 00:01:00 - B. Visser
00:01:01 - 00:03:39 - G.R. Drenth
00:03:40 - 00:03:49 - B. Visser
00:03:51 - 00:06:20 - F. Ozinga
00:06:23 - 00:06:26 - B. Visser
00:06:28 - 00:10:12 - A. Knip
00:10:14 - 00:10:20 - B. Visser
00:10:22 - 00:11:23 - A. Elderman-Star
00:11:24 - 00:11:27 - B. Visser
00:11:29 - 00:13:00 - C.A. van Ekelenburg
00:13:03 - 00:13:20 - B. Visser
00:13:23 - 00:20:45 - P. Prins
00:20:47 - 00:20:54 - B. Visser
00:20:57 - 00:21:41 - P. Prins
00:21:44 - 00:22:01 - B. Visser
00:22:04 - 00:23:16 - E. Wassenaar
00:23:18 - 00:23:22 - B. Visser
00:24:08 - 00:24:45 - F. Ozinga
00:24:47 - 00:24:48 - B. Visser
00:24:49 - 00:26:10 - A. Knip
00:26:11 - 00:26:19 - B. Visser
00:26:21 - 00:27:14 - C.A. van Ekelenburg
00:27:17 - 00:27:23 - B. Visser
00:27:26 - 00:30:20 - P. Prins
00:30:28 - 00:30:44 - E. Wassenaar
00:30:48 - 00:31:21 - B. Visser
00:31:23 - 00:31:30 - E.K.H. Stulp
00:31:32 - 00:31:36 - B. Visser
00:39:28 - 00:39:36 - E.K.H. Stulp
00:39:38 - 00:39:41 - B. Visser
00:39:44 - 00:40:06 - E. Wassenaar
00:40:09 - 00:40:16 - B. Visser
00:40:19 - 00:40:25 - E. Wassenaar
00:40:28 - 00:41:10 - B. Visser
00:41:11 - 00:41:26 - A. Elderman-Star
00:41:28 - 00:41:34 - B. Visser
00:41:35 - 00:42:11 - A. Knip
00:42:13 - 00:42:13 - E.K.H. Stulp
00:42:25 - 00:42:48 - B. Visser
00:42:55 - 00:43:25 - P. Prins
00:43:31 - 00:45:56 - B. Visser
00:45:57 - 00:46:04 - E.K.H. Stulp
00:46:07 - 00:46:22 - B. Visser
00:46:33 - 00:46:36 - J.H. Volmer-Kuiper
00:46:44 - 00:46:47 - E. Wassenaar
00:46:52 - 00:48:36 - B. Visser

In het kader van het landelijke programma voor de aanpak van Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO)
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben ProRail en de Regio (gemeente Eemsdelta en provincie Groningen) gewerkt aan het laten vervallen of beveiligen van de onbewaakte overwegen op het traject van de spoorlijn Groningen-Delfzijl. ProRail heeft eerder bij brief de gemeente al verzocht de overwegen Gerichtsweg en Zuider Lopsterweg voor gemotoriseerd verkeer te onttrekken aan de openbaarheid, om vervolgens in gezamenlijkheid te komen tot definitieve maatregelen. De partijen zijn tot overeenstemming gekomen voor de maatregelen van de, binnen het NABO-programma Eemsdelta behorende, overwegen.

Met de bestuurlijke afspraken van september 2020 is voor Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl Noord hetzelfde perspectief ontstaan als voor de eigenaren in Zandplatenbuurt Noord. Eerste gedachte was dan ook om de benodigde subsidieregeling en prijslijst door NCG te laten op- en vaststellen. Inmiddels is gebleken dat dit besluit niet door NCG kan worden genomen. Hiervoor is een besluit van een van de bestuurlijk opdrachtgevers nodig. Aangezien een route via het Rijk meer tijd zou vragen dan beschikbaar is, is een regeling via een gemeentelijk besluit de enig haalbare route. Dit alles met als doel om de regeling in januari 2022 actief te krijgen. Dit maakt dat de eigenaren mee kunnen doen aan de dan aangeboden perspectieflocaties.

00:48:38 - 00:50:12 - J.H. Volmer-Kuiper
00:50:13 - 00:51:06 - B. Visser
00:51:09 - 00:52:42 - I. Poucki
00:52:44 - 00:52:49 - B. Visser
00:52:50 - 00:54:12 - K. Schenkel-Zandvoort
00:54:14 - 00:54:18 - B. Visser
00:54:19 - 00:56:08 - J. van der Lei
00:56:10 - 00:56:18 - B. Visser
00:56:20 - 01:06:37 - A. Usmany-Dallinga
01:06:40 - 01:06:54 - B. Visser
01:06:55 - 01:07:05 - J. van der Lei
01:07:07 - 01:07:12 - B. Visser
01:07:14 - 01:07:32 - J. van der Lei
01:07:33 - 01:07:34 - B. Visser
01:07:36 - 01:08:48 - A. Usmany-Dallinga
01:08:49 - 01:08:51 - B. Visser
01:08:53 - 01:09:00 - C. Looye-Sinnema
01:09:01 - 01:09:02 - B. Visser

Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

Op 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht geworden.
Deze wet heeft drie wetten vervangen:
1. De Natuurbeschermingswet 1998,
2. De Boswet en
3. De Flora- en faunawet.
Als onderdeel van de Wet Natuurbescherming wordt ten aanzien van het bewaren van houtopstanden onderscheid gemaakt tussen de gemeente als bevoegd gezag en de Provincie als bevoegd gezag. De begrenzing van de bebouwde kom Wet Natuurbescherming geeft dit onderscheid aan waarbij de gemeente het bevoegd gezag is voor het bewaren van houtopstanden binnen de begrenzing bebouwde kom Wet Natuurbescherming.

Eind 2019 hebben de raden van de aardbevingsgemeenten een rechtstreeks budget ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om te investeren in de relatie met de inwoners en versterking van de eigen positie binnen de aardbevingsproblematiek. Dit voorstel gaat over het vervolg van deze middelen.

01:10:15 - 01:11:08 - J. van der Lei
01:11:10 - 01:11:13 - B. Visser
01:11:14 - 01:12:07 - E.W. Raangs
01:12:09 - 01:13:33 - B. Visser

In artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet is opgenomen dat de raad de accountant aanwijst. De accountant is belast met de controle van de jaarrekening. De afzonderlijke fusiegemeenten hebben voor de boekjaren 2020 en 2021 BDO aangewezen als accountant, met de mogelijkheid van tweemaal verlenging van één jaar. In dit voorstel wordt de raad gevraagd om het contract met BDO met één jaar te verlengen, voor het boekjaar 2022.

01:13:35 - 01:14:21 - E. Mulder
01:14:23 - 01:14:39 - B. Visser

Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

01:14:40 - 01:15:31 - E. Mulder
01:15:32 - 01:15:34 - E.K.H. Stulp
01:15:35 - 01:15:36 - B. Visser
01:15:37 - 01:15:40 - E.K.H. Stulp
01:15:42 - 01:15:43 - E. Mulder
01:15:45 - 01:15:50 - E.K.H. Stulp
01:15:52 - 01:16:11 - E. Mulder
01:16:13 - 01:16:18 - B. Visser
01:16:19 - 01:17:10 - J.A. Ronde
01:17:15 - 01:17:26 - E.K.H. Stulp
01:17:27 - 01:17:56 - J.A. Ronde
01:17:58 - 01:18:03 - E.K.H. Stulp
01:18:05 - 01:18:06 - B. Visser
01:18:07 - 01:18:19 - J.A. Ronde
01:18:20 - 01:18:21 - E.K.H. Stulp
01:18:22 - 01:18:27 - B. Visser
01:18:29 - 01:18:41 - E.K.H. Stulp
01:18:42 - 01:19:06 - B. Visser
01:19:07 - 01:22:19 - E.K.H. Stulp
01:22:21 - 01:22:36 - B. Visser
01:23:04 - 01:25:19 - E. Mulder
01:25:20 - 01:25:24 - B. Visser
01:25:26 - 01:25:55 - J.H. Volmer-Kuiper
01:25:58 - 01:25:59 - B. Visser
01:26:02 - 01:29:03 - E.W. Raangs
01:29:05 - 01:29:21 - B. Visser
01:29:25 - 01:30:10 - K. Schenkel-Zandvoort
01:30:11 - 01:30:16 - B. Visser
01:30:18 - 01:30:55 - N. Boersma
01:30:57 - 01:31:02 - B. Visser
01:31:05 - 01:31:21 - J.C.J. Wagenaar
01:31:25 - 01:31:43 - B. Visser
01:31:53 - 01:32:19 - J.C.J. Wagenaar
01:32:23 - 01:32:27 - B. Visser
01:32:29 - 01:32:51 - E.K.H. Stulp
01:32:53 - 01:32:54 - E. Mulder
01:32:55 - 01:32:58 - B. Visser
01:32:59 - 01:33:17 - E. Mulder
01:33:20 - 01:34:46 - E.K.H. Stulp
01:34:47 - 01:34:57 - B. Visser
01:34:58 - 01:35:27 - E.K.H. Stulp
01:35:29 - 01:35:59 - B. Visser
01:36:03 - 01:36:34 - J.C.J. Wagenaar
01:36:39 - 01:37:16 - A. Knip
01:37:18 - 01:37:23 - B. Visser
01:37:25 - 01:38:36 - M.W. Meijer
01:38:38 - 01:38:51 - B. Visser
01:38:53 - 01:39:08 - M. Joustra
01:39:10 - 01:39:12 - B. Visser
01:39:14 - 01:39:50 - B.J. Huizing
01:39:51 - 01:40:05 - B. Visser
01:40:07 - 01:41:35 - A. Usmany-Dallinga
01:41:36 - 01:41:47 - B. Visser
01:41:48 - 01:41:50 - A. Usmany-Dallinga
01:41:51 - 01:41:53 - B. Visser
01:41:54 - 01:42:04 - A. Usmany-Dallinga
01:42:05 - 01:42:25 - B. Visser
01:42:26 - 01:43:23 - A. Usmany-Dallinga
01:43:24 - 01:43:25 - E.K.H. Stulp
01:43:26 - 01:43:29 - B. Visser
01:43:30 - 01:43:57 - E.K.H. Stulp
01:43:59 - 01:44:00 - B. Visser
01:44:01 - 01:45:19 - A. Usmany-Dallinga
01:45:22 - 01:45:28 - B. Visser
01:45:29 - 01:46:37 - E.K.H. Stulp
01:46:38 - 01:46:40 - B. Visser
01:46:42 - 01:47:45 - E.W. Raangs
01:47:46 - 01:47:50 - B. Visser
01:47:51 - 01:49:08 - E.K.H. Stulp
01:49:10 - 01:49:15 - B. Visser
01:49:16 - 01:50:29 - A. Usmany-Dallinga
01:50:31 - 01:51:26 - B. Visser
01:51:27 - 01:54:17 - E.K.H. Stulp
01:54:18 - 01:54:44 - B. Visser
01:54:46 - 01:55:36 - G.J. Reinders
01:55:39 - 01:55:41 - B. Visser
01:55:45 - 01:56:48 - J.C.J. Wagenaar
01:56:53 - 01:56:54 - B. Visser
01:56:57 - 01:59:09 - E.W. Raangs
01:59:16 - 01:59:30 - J.C.J. Wagenaar
01:59:34 - 02:00:11 - E.W. Raangs
02:00:12 - 02:00:14 - B. Visser
02:00:15 - 02:00:45 - A. Knip
02:00:49 - 02:00:59 - B. Visser
02:01:02 - 02:04:32 - A. Usmany-Dallinga
02:04:34 - 02:04:44 - B. Visser
02:04:46 - 02:07:47 - E.K.H. Stulp
02:07:48 - 02:08:31 - B. Visser
02:09:24 - 02:10:28 - T.G.C. Kramer-Klein