Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 1 juni 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl
Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

Er heeft zich een inspreker gemeld over het onderwerp Publiek vervoer.

00:05:21 - 00:05:49 - B. Visser
00:05:52 - 00:06:08 - J.C.J. Wagenaar

De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

De gemeente Eemsdelta werkt aan herbestemming van een voormalige schoollocatie aan de Dijkhuizenweg in Appingedam: 'De Citer'. De raad wordt gevraagd om de grondexploitatie van het project vast te stellen en de opgelegde geheimhouding ten aanzien van de grondexploitatie te bekrachtigen.

00:08:23 - 00:09:02 - G.J. Reinders
00:09:05 - 00:09:07 - B. Visser
00:09:09 - 00:09:26 - M. Joustra
00:09:28 - 00:09:35 - B. Visser
00:09:38 - 00:10:36 - A. Usmany-Dallinga
00:10:40 - 00:11:15 - B. Visser

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het handboek inpassingskosten vast te stellen en de daarbij behorende budgetten beschikbaar te stellen.

00:11:17 - 00:11:59 - B.J. Huizing
00:12:00 - 00:12:02 - B. Visser
00:12:05 - 00:15:17 - K. Schenkel-Zandvoort
00:15:19 - 00:15:24 - B. Visser
00:15:25 - 00:16:05 - D. Vijver
00:16:07 - 00:16:12 - B. Visser
00:16:14 - 00:18:47 - P. Blink
00:18:50 - 00:18:53 - B. Visser
00:18:55 - 00:20:02 - A. Elderman-Star
00:20:03 - 00:20:06 - B. Visser
00:20:07 - 00:21:03 - P. Blink
00:21:18 - 00:26:53 - A. Usmany-Dallinga
00:26:57 - 00:27:02 - B. Visser
00:27:04 - 00:27:32 - E.W. Raangs
00:27:35 - 00:30:05 - P. Blink
00:30:06 - 00:30:12 - B. Visser
00:30:14 - 00:30:19 - D. Vijver
00:30:21 - 00:30:25 - B. Visser
00:30:28 - 00:30:48 - A. Usmany-Dallinga
00:30:54 - 00:31:44 - B. Visser

Het ontwerp bestemmingsplan "Meedhuizen-Essenlaan 8" is bekendgemaakt en lag gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage. In deze periode werden geen zienswijzen ontvangen. Uw raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen en het bestemmingsplan voor de Essenlaan 8 te Meedhuizen ongewijzigd vast te stellen.

00:31:46 - 00:33:39 - J.H. Volmer-Kuiper
00:33:40 - 00:34:10 - B. Visser
00:34:13 - 00:35:59 - A. Usmany-Dallinga
00:36:04 - 00:36:25 - J.H. Volmer-Kuiper
00:36:29 - 00:37:00 - A. Usmany-Dallinga
00:37:03 - 00:37:21 - J.H. Volmer-Kuiper
00:37:23 - 00:38:05 - B. Visser
00:38:08 - 00:38:31 - A. Usmany-Dallinga
00:38:36 - 00:39:05 - B. Visser

Jaarlijks ontvangt de raad de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen, dit betreft de jaarrekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Op de begroting kan de raad een zienswijze indienen.

00:39:07 - 00:39:37 - G.R. Drenth
00:39:38 - 00:39:41 - B. Visser
00:39:43 - 00:40:07 - E.W. Raangs
00:40:09 - 00:40:19 - B. Visser
00:40:22 - 00:40:35 - P. Prins
00:40:39 - 00:41:11 - B. Visser

Jaarlijks ontvangt de raad de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen, dit betreft de jaarrekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Op de begroting kan de raad een zienswijze indienen.

.

00:41:12 - 00:43:31 - P. Blink
00:43:33 - 00:43:47 - B. Visser
00:43:50 - 00:46:54 - M. Joostens
00:46:59 - 00:47:38 - B. Visser

Jaarlijks ontvangt de raad de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Groningen Seaports, dit betreft de jaarrekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Op de begroting kan de raad een zienswijze indienen.

00:48:29 - 00:48:30 - B.J. Huizing
00:48:32 - 00:49:11 - B. Visser
00:49:13 - 00:51:35 - H.R. Kol
00:51:37 - 00:51:48 - B. Visser
00:51:51 - 00:53:30 - J.A. Ronde
00:53:35 - 00:53:39 - H.R. Kol
00:53:42 - 00:54:11 - J.A. Ronde
00:54:13 - 00:54:17 - H.R. Kol
00:54:20 - 00:55:09 - B. Visser

Jaarlijks ontvangt de raad de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg, dit betreft de jaarrekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Op de begroting kan de raad een zienswijze indienen.

00:55:10 - 00:59:49 - J. Veldt
00:59:54 - 01:00:08 - B. Visser
01:00:10 - 01:00:27 - E. Wassenaar
01:00:29 - 01:00:32 - B. Visser
01:00:34 - 01:01:47 - G.R. Drenth
01:01:50 - 01:01:54 - B. Visser
01:01:56 - 01:02:49 - F. Ozinga
01:02:50 - 01:02:58 - B. Visser
01:03:02 - 01:09:56 - M. Joostens
01:09:59 - 01:10:03 - B. Visser
01:10:05 - 01:10:28 - P. Prins
01:10:32 - 01:10:43 - B. Visser
01:10:45 - 01:11:11 - J. Veldt
01:11:14 - 01:11:16 - B. Visser
01:11:18 - 01:11:49 - G.R. Drenth
01:11:52 - 01:11:56 - B. Visser
01:11:58 - 01:13:20 - M. Joostens
01:13:23 - 01:14:06 - B. Visser

Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

Raadslid Volmer (FJV) stelt vragen over onkruid bij Waterpoort.
Raadslid Vijver (PvdA) stelt vragen over verkeersveiligheid Losdorp.
Raadslid Mulder (VVD) stelt vragen over de stremming Driebondsbrug irt staandemastroute naar Delfzijl
Raadslid Dijkstra (LBE) stelt vragen over het plotseling ontbreken van bloembakken in het centrum van Appingedam

01:14:08 - 01:15:35 - J.H. Volmer-Kuiper
01:15:36 - 01:15:42 - B. Visser
01:15:43 - 01:15:47 - J.H. Volmer-Kuiper
01:15:50 - 01:16:15 - P. Prins
01:16:19 - 01:16:22 - B. Visser
01:16:23 - 01:17:13 - D. Vijver
01:17:16 - 01:17:21 - B. Visser
01:17:23 - 01:20:27 - J.A. Ronde
01:20:31 - 01:20:43 - D. Vijver
01:20:46 - 01:21:24 - J.A. Ronde
01:21:25 - 01:21:31 - D. Vijver
01:21:32 - 01:21:45 - J.A. Ronde
01:21:48 - 01:22:41 - B. Visser
01:22:42 - 01:23:08 - E. Mulder
01:23:09 - 01:23:13 - B. Visser
01:23:14 - 01:23:18 - E. Mulder
01:23:26 - 01:23:28 - B. Visser
01:23:30 - 01:25:42 - P. Prins
01:25:48 - 01:26:05 - E. Mulder
01:26:10 - 01:26:18 - P. Prins
01:26:21 - 01:26:31 - B. Visser
01:26:33 - 01:27:18 - H.J. Dijkstra
01:27:20 - 01:27:24 - B. Visser
01:27:27 - 01:27:57 - P. Prins
01:27:58 - 01:28:01 - H.J. Dijkstra
01:28:05 - 01:28:32 - B. Visser

De gemeenteraad stelt met dit raadsvoorstel de eenentwintigste en tweeëntwintigste begrotingswijziging 2022 vast die volgt uit de raadsvoorstel inzake
- het vaststellen van de grondexploitatie De Citer Appingedam (begr. wijz. 21) en
- de vaststelling van het handboek inpassingskosten (begr. wijz. 22).