Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 1 juni 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:04 - 00:04:33 - B. Visser
 2. 2

  Er heeft zich een inspreker gemeld over het onderwerp Publiek vervoer.

  00:03:52 - 00:04:33 - B. Visser
  00:05:25 - 00:05:53 - B. Visser
  00:05:56 - 00:06:12 - J.C.J. Wagenaar
 3. 3

  00:06:07 - 00:06:12 - J.C.J. Wagenaar
  00:06:24 - 00:08:25 - B. Visser
 4. 4

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  00:07:06 - 00:08:25 - B. Visser
 5. 5

  De gemeente Eemsdelta werkt aan herbestemming van een voormalige schoollocatie aan de Dijkhuizenweg in Appingedam: 'De Citer'. De raad wordt gevraagd om de grondexploitatie van het project vast te stellen en de opgelegde geheimhouding ten aanzien van de grondexploitatie te bekrachtigen.

  00:07:19 - 00:08:25 - B. Visser
  00:08:27 - 00:09:06 - G.J. Reinders
  00:09:09 - 00:09:11 - B. Visser
  00:09:13 - 00:09:30 - M. Joustra
  00:09:32 - 00:09:39 - B. Visser
  00:09:41 - 00:10:40 - A. Usmany-Dallinga
  00:10:44 - 00:11:18 - B. Visser
 6. 6

  De gemeenteraad wordt voorgesteld om het handboek inpassingskosten vast te stellen en de daarbij behorende budgetten beschikbaar te stellen.

  00:11:01 - 00:11:18 - B. Visser
  00:11:20 - 00:12:02 - B.J. Huizing
  00:12:03 - 00:12:06 - B. Visser
  00:12:08 - 00:15:21 - K. Schenkel-Zandvoort
  00:15:22 - 00:15:27 - B. Visser
  00:15:29 - 00:16:09 - D. Vijver
  00:16:11 - 00:16:15 - B. Visser
  00:16:18 - 00:18:51 - P. Blink
  00:18:53 - 00:18:57 - B. Visser
  00:18:59 - 00:20:06 - A. Elderman-Star
  00:20:07 - 00:20:10 - B. Visser
  00:20:11 - 00:21:07 - P. Blink
  00:21:21 - 00:26:56 - A. Usmany-Dallinga
  00:27:00 - 00:27:06 - B. Visser
  00:27:08 - 00:27:36 - E.W. Raangs
  00:27:39 - 00:30:09 - P. Blink
  00:30:10 - 00:30:15 - B. Visser
  00:30:17 - 00:30:23 - D. Vijver
  00:30:24 - 00:30:29 - B. Visser
  00:30:31 - 00:30:51 - A. Usmany-Dallinga
  00:30:58 - 00:31:48 - B. Visser
 7. 7

  Het ontwerp bestemmingsplan "Meedhuizen-Essenlaan 8" is bekendgemaakt en lag gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage. In deze periode werden geen zienswijzen ontvangen. Uw raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen en het bestemmingsplan voor de Essenlaan 8 te Meedhuizen ongewijzigd vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Vragen mevrouw Volmer
  00:31:38 - 00:31:48 - B. Visser
  00:31:50 - 00:33:43 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:33:44 - 00:34:14 - B. Visser
  00:34:17 - 00:36:03 - A. Usmany-Dallinga
  00:36:07 - 00:36:28 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:36:33 - 00:37:03 - A. Usmany-Dallinga
  00:37:07 - 00:37:24 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:37:27 - 00:38:09 - B. Visser
  00:38:11 - 00:38:35 - A. Usmany-Dallinga
  00:38:39 - 00:39:09 - B. Visser
 8. 8

  Jaarlijks ontvangt de raad de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen, dit betreft de jaarrekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Op de begroting kan de raad een zienswijze indienen.

  00:38:51 - 00:39:09 - B. Visser
  00:39:11 - 00:39:41 - G.R. Drenth
  00:39:42 - 00:39:45 - B. Visser
  00:39:47 - 00:40:11 - E.W. Raangs
  00:40:13 - 00:40:23 - B. Visser
  00:40:26 - 00:40:39 - P. Prins
  00:40:43 - 00:41:14 - B. Visser
 9. 9

  Jaarlijks ontvangt de raad de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen, dit betreft de jaarrekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Op de begroting kan de raad een zienswijze indienen.

  .

  00:40:51 - 00:41:14 - B. Visser
  00:41:16 - 00:43:35 - P. Blink
  00:43:37 - 00:43:51 - B. Visser
  00:43:54 - 00:46:58 - M. Joostens
  00:47:02 - 00:47:42 - B. Visser
 10. 10

  Jaarlijks ontvangt de raad de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Groningen Seaports, dit betreft de jaarrekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Op de begroting kan de raad een zienswijze indienen.

  Toezeggingen

  Titel
  Vragen over jaarstukken GSP
  00:47:20 - 00:47:42 - B. Visser
  00:48:33 - 00:48:34 - B.J. Huizing
  00:48:36 - 00:49:14 - B. Visser
  00:49:16 - 00:51:39 - H.R. Kol
  00:51:40 - 00:51:52 - B. Visser
  00:51:55 - 00:53:34 - J.A. Ronde
  00:53:39 - 00:53:43 - H.R. Kol
  00:53:46 - 00:54:15 - J.A. Ronde
  00:54:16 - 00:54:21 - H.R. Kol
  00:54:24 - 00:55:12 - B. Visser
 11. 11

  Jaarlijks ontvangt de raad de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg, dit betreft de jaarrekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Op de begroting kan de raad een zienswijze indienen.

  Toezeggingen

  Titel
  Informatieavond over Publieke gezondheid
  00:54:38 - 00:55:12 - B. Visser
  00:55:14 - 00:59:53 - J. Veldt
  00:59:58 - 01:00:12 - B. Visser
  01:00:14 - 01:00:30 - E. Wassenaar
  01:00:33 - 01:00:36 - B. Visser
  01:00:37 - 01:01:51 - G.R. Drenth
  01:01:54 - 01:01:58 - B. Visser
  01:01:59 - 01:02:52 - F. Ozinga
  01:02:54 - 01:03:02 - B. Visser
  01:03:05 - 01:09:59 - M. Joostens
  01:10:03 - 01:10:07 - B. Visser
  01:10:09 - 01:10:32 - P. Prins
  01:10:35 - 01:10:47 - B. Visser
  01:10:48 - 01:11:15 - J. Veldt
  01:11:18 - 01:11:20 - B. Visser
  01:11:21 - 01:11:53 - G.R. Drenth
  01:11:56 - 01:11:59 - B. Visser
  01:12:02 - 01:13:23 - M. Joostens
  01:13:27 - 01:14:10 - B. Visser
 12. 12

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

  Raadslid Volmer (FJV) stelt vragen over onkruid bij Waterpoort.
  Raadslid Vijver (PvdA) stelt vragen over verkeersveiligheid Losdorp.
  Raadslid Mulder (VVD) stelt vragen over de stremming Driebondsbrug irt staandemastroute naar Delfzijl
  Raadslid Dijkstra (LBE) stelt vragen over het plotseling ontbreken van bloembakken in het centrum van Appingedam

  01:13:44 - 01:14:10 - B. Visser
  01:14:11 - 01:15:39 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:15:40 - 01:15:45 - B. Visser
  01:15:47 - 01:15:51 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:15:53 - 01:16:19 - P. Prins
  01:16:23 - 01:16:26 - B. Visser
  01:16:27 - 01:17:17 - D. Vijver
  01:17:20 - 01:17:24 - B. Visser
  01:17:27 - 01:20:31 - J.A. Ronde
  01:20:35 - 01:20:47 - D. Vijver
  01:20:50 - 01:21:27 - J.A. Ronde
  01:21:28 - 01:21:35 - D. Vijver
  01:21:36 - 01:21:49 - J.A. Ronde
  01:21:51 - 01:22:44 - B. Visser
  01:22:46 - 01:23:11 - E. Mulder
  01:23:12 - 01:23:17 - B. Visser
  01:23:18 - 01:23:21 - E. Mulder
  01:23:30 - 01:23:32 - B. Visser
  01:23:34 - 01:25:45 - P. Prins
  01:25:51 - 01:26:09 - E. Mulder
  01:26:13 - 01:26:21 - P. Prins
  01:26:24 - 01:26:34 - B. Visser
  01:26:36 - 01:27:21 - H.J. Dijkstra
  01:27:24 - 01:27:27 - B. Visser
  01:27:31 - 01:28:01 - P. Prins
  01:28:02 - 01:28:05 - H.J. Dijkstra
  01:28:09 - 01:28:36 - B. Visser
 13. 13

  De gemeenteraad stelt met dit raadsvoorstel de eenentwintigste en tweeëntwintigste begrotingswijziging 2022 vast die volgt uit de raadsvoorstel inzake
  - het vaststellen van de grondexploitatie De Citer Appingedam (begr. wijz. 21) en
  - de vaststelling van het handboek inpassingskosten (begr. wijz. 22).

  01:28:12 - 01:28:36 - B. Visser
 14. 14

  01:28:24 - 01:28:36 - B. Visser