Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 29 juni 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:51 - 00:05:13 - B. Visser
  00:05:25 - 00:07:21 - B. Visser
  00:07:40 - 00:07:43 - B. Visser
  00:07:55 - 00:09:08 - B. Visser
 2. 2

  De heer Hoenkamp spreekt in over agendapunt 6. Warmtenet
  De heer Ettema spreekt in over de nieuwbouwplannen Wiemersheerd te Loppersum
  De heer Knol spreekt in over de nieuwbouwplannen Wiemersheerd te Loppersum

  Toezeggingen

  Titel
  Nieuwbouwplannen Wiemersheerd Loppersum
  00:08:33 - 00:09:08 - B. Visser
  00:10:48 - 00:11:54 - B. Visser
  00:17:03 - 00:19:58 - B. Visser
  00:20:00 - 00:20:13 - G.J. Reinders
  00:20:23 - 00:20:24 - B. Visser
  00:20:27 - 00:21:21 - P. Blink
  00:21:22 - 00:21:24 - B. Visser
  00:21:33 - 00:21:37 - B. Visser
  00:21:38 - 00:21:52 - P. Blink
  00:22:01 - 00:22:02 - B. Visser
  00:22:05 - 00:22:35 - D. Vijver
  00:22:36 - 00:22:42 - B. Visser
  00:22:44 - 00:23:35 - A. Elderman-Star
  00:23:37 - 00:23:39 - B. Visser
  00:24:10 - 00:24:15 - A. Elderman-Star
  00:24:37 - 00:24:48 - A. Elderman-Star
  00:24:49 - 00:27:05 - B. Visser
  00:27:29 - 00:27:36 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:27:38 - 00:27:54 - B. Visser
  00:27:55 - 00:28:08 - A. Knip
  00:28:23 - 00:28:35 - B. Visser
  00:34:17 - 00:34:33 - B. Visser
  00:34:36 - 00:35:04 - G.J. Reinders
  00:35:59 - 00:37:14 - B. Visser
  00:37:17 - 00:43:25 - M. Joostens
  00:43:28 - 00:46:07 - B. Visser
 3. 4

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  00:45:12 - 00:46:07 - B. Visser
 4. 5

  Er is een strandvisie opgesteld voor het strand in Delfzijl en de directe omgeving. Doel is een ruimtelijk kader op te stellen voor de verdere doorontwikkeling van het strand. In deze visie zijn de uitgangspunten voor de verdere doorontwikkeling opgenomen, is een uitnodigingskader geformuleerd voor initiatiefnemers en is een ruimtelijk kader opgenomen waarbinnen de doorontwikkeling kan plaatsvinden.


  De strandvisie is op 15 juni behandeld door de raadscommissie en rijp bevonden voor beraadslaging in de raadsvergadering van 29 juni 2022.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  00:45:21 - 00:46:07 - B. Visser
  00:46:09 - 00:48:10 - J. Veldt
  00:48:13 - 00:48:19 - B. Visser
  00:48:20 - 00:48:27 - E. Mulder
  00:48:31 - 00:48:51 - J. Veldt
  00:48:52 - 00:49:03 - E. Mulder
  00:49:06 - 00:49:14 - B. Visser
  00:49:16 - 00:50:57 - D. Vijver
  00:50:58 - 00:51:00 - B. Visser
  00:51:02 - 00:51:08 - A. Knip
  00:51:11 - 00:51:29 - D. Vijver
  00:51:30 - 00:51:58 - B. Visser
  00:51:59 - 00:53:09 - A. Knip
  00:53:10 - 00:53:11 - B. Visser
  00:53:14 - 00:53:37 - E.W. Raangs
  00:53:40 - 00:54:39 - A. Knip
  00:54:40 - 00:54:44 - B. Visser
  00:54:46 - 00:57:39 - A. Elderman-Star
  00:57:40 - 00:57:58 - B. Visser
  00:57:59 - 00:58:05 - D. Vijver
  00:58:06 - 00:58:46 - A. Elderman-Star
  00:58:47 - 00:58:53 - B. Visser
  00:58:54 - 01:01:29 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:01:31 - 01:01:32 - N. Boersma
  01:01:36 - 01:01:41 - N. Boersma
  01:01:43 - 01:03:15 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:03:18 - 01:03:20 - B. Visser
  01:03:21 - 01:06:30 - E. Mulder
  01:06:31 - 01:06:32 - B. Visser
  01:06:34 - 01:09:02 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:09:04 - 01:09:17 - B. Visser
  01:09:18 - 01:10:47 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:10:49 - 01:11:06 - B. Visser
  01:11:09 - 01:19:11 - A. Usmany-Dallinga
  01:19:16 - 01:19:47 - B. Visser
  01:19:49 - 01:20:39 - A. Usmany-Dallinga
  01:20:42 - 01:20:56 - B. Visser
  01:20:59 - 01:21:18 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:21:21 - 01:21:27 - B. Visser
  01:21:28 - 01:21:52 - A. Elderman-Star
  01:21:54 - 01:21:55 - B. Visser
  01:21:57 - 01:22:48 - A. Knip
  01:22:50 - 01:22:51 - N. Boersma
  01:22:53 - 01:22:59 - B. Visser
  01:23:01 - 01:23:30 - N. Boersma
  01:23:31 - 01:23:35 - A. Knip
  01:23:37 - 01:23:38 - N. Boersma
  01:23:40 - 01:24:13 - B. Visser
  01:24:14 - 01:25:05 - A. Knip
  01:25:07 - 01:25:10 - B. Visser
  01:25:12 - 01:26:28 - D. Vijver
  01:26:31 - 01:27:03 - B. Visser
  01:27:06 - 01:29:23 - A. Usmany-Dallinga
  01:29:26 - 01:29:48 - B. Visser
  01:29:50 - 01:29:55 - E.W. Raangs
  01:29:57 - 01:31:05 - B. Visser
 5. 6

  In 2019 is een subsidieaanvraag ingediend door de voormalige gemeente Loppersum bij het Programma Aardgasvrije Wijken voor een warmtenet in Loppersum. Deze aanvraag is in 2019 gehonoreerd. Dit betrof een warmtenet voor 10 woningen en 4 utiliteitsgebouwen. Wegens toegenomen inzicht en extra subsidies is het doel bijgesteld. Het huidige doel van het project is het realiseren van een (bijna) aardgasvrij warmtenet in Loppersum voor 59 woningen en 5 utiliteitsgebouwen in het jaar 2023, waarbij de afnemers van warmte blijvend tevreden zijn over betaalbaarheid, comfort en gebruikersvriendelijkheid. Dat komt overeen met ongeveer 193 woningequivalenten.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  01:30:38 - 01:31:05 - B. Visser
  01:31:07 - 01:32:03 - B.J. Huizing
  01:32:04 - 01:32:07 - B. Visser
  01:32:11 - 01:33:37 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:33:40 - 01:33:42 - B. Visser
  01:33:44 - 01:34:25 - E.W. Raangs
  01:34:27 - 01:34:33 - B. Visser
  01:34:36 - 01:37:29 - P. Blink
  01:37:32 - 01:37:45 - B. Visser
  01:37:47 - 01:41:32 - M. Joostens
  01:41:36 - 01:42:00 - B. Visser
  01:42:03 - 01:42:15 - M. Joostens
  01:42:18 - 01:43:08 - B. Visser
 6. 7

  Via een voorbereidingsplan kan worden voorkomen dat er zich ongewenste planologische ontwikkelingen voordoen in een gebied waar nog een bestemmings-/omgevingsplan voor moet worden vastgesteld. De Raad wordt voorgesteld om een voorbereidingsbesluit voor het bestemmings-/omgevingsplan Oosterhorn te nemen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  01:42:32 - 01:43:08 - B. Visser
  01:52:59 - 01:53:09 - B. Visser
  01:53:30 - 01:55:10 - B. Visser
  01:55:13 - 01:55:36 - B. Visser
 7. 8

  De afgelopen jaren waren door de diverse omstandigheden bijzonder te noemen. Voor de komende jaren is het belangrijk om de ingezette koers Positief Jeugdbeleid voort te zetten. De ambities zoals verwoord in de vijf thema's passen naadloos in de visie van de gemeente Eemsdelta. De gemeentelijke organisatie op het gebied van jeugdhulp is ook al grotendeels ingericht om deze ambities vorm te geven en te realiseren. We weten echter ook dat dit een lerend en flexibel proces is. De gemeente heeft een regisserende rol die niet uitgevoerd kan worden zonder onze samenwerkingspartners. Het heeft daarom ook prioriteit om (nog) meer tijd en energie te steken in deze samenwerking. Uitgangspunt hierbij is en blijft het welzijn van onze inwoners. Het vaststellen van het geharmoniseerd Positief Jeugdbeleid geeft het fundament om binnen het programma Kansrijk Opgroeien stabiel te bouwen aan de integrale jeugdhulp in Eemsdelta.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Toezeggingen

  Titel
  Harmonisatie positief Jeugdbeleid
  01:55:25 - 01:55:36 - B. Visser
  01:55:39 - 01:57:14 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:57:16 - 01:57:18 - B. Visser
  01:57:19 - 01:58:09 - F. Ozinga
  01:58:11 - 01:58:13 - B. Visser
  01:58:15 - 01:59:26 - G.R. Drenth
  01:59:28 - 01:59:30 - B. Visser
  01:59:33 - 02:00:46 - E. Wassenaar
  02:00:48 - 02:00:57 - B. Visser
  02:00:59 - 02:03:29 - J.G. Schoonhoven
  02:03:32 - 02:03:35 - B. Visser
  02:03:36 - 02:04:26 - A. Knip
  02:04:29 - 02:04:38 - B. Visser
  02:04:43 - 02:04:48 - B. Visser
  02:04:53 - 02:05:02 - B. Visser
  02:05:03 - 02:05:56 - A. Elderman-Star
  02:05:58 - 02:05:59 - B. Visser
  02:06:02 - 02:10:32 - P. Prins
  02:10:36 - 02:10:44 - B. Visser
  02:10:46 - 02:11:19 - J.G. Schoonhoven
  02:11:22 - 02:11:27 - B. Visser
  02:11:29 - 02:11:43 - E. Wassenaar
  02:11:44 - 02:11:47 - B. Visser
  02:11:48 - 02:12:12 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:12:15 - 02:12:18 - B. Visser
  02:12:22 - 02:13:20 - P. Prins
  02:13:23 - 02:14:16 - B. Visser
 8. 9

  De energieprijzen stijgen sterk. Dit heeft veel impact bij mensen met een laag inkomen. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld via een "specifieke uitkering verlaging energierekening". De gemeente Eemsdelta wil huishoudens met een laag inkomen ondersteunen in de strijd tegen energiearmoede door middel van het oprichten van een energiebrigade. Middels deze energiebrigade worden de huishoudens ontzorgd, krijgen zij lagere energielasten en wordt het energieverbruik verminderd.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Toezeggingen

  Titel
  Raad informeren over de voortgang
  02:13:38 - 02:14:16 - B. Visser
  02:14:17 - 02:18:43 - E. Wassenaar
  02:18:45 - 02:18:57 - B. Visser
  02:19:00 - 02:20:31 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:20:33 - 02:20:35 - B. Visser
  02:20:36 - 02:22:00 - A. Knip
  02:22:03 - 02:22:10 - B. Visser
  02:22:12 - 02:25:14 - J.G. Schoonhoven
  02:25:18 - 02:25:24 - B. Visser
  02:25:25 - 02:28:06 - A. Elderman-Star
  02:28:10 - 02:28:11 - B. Visser
  02:28:13 - 02:28:20 - N. Boersma
  02:28:22 - 02:28:37 - A. Elderman-Star
  02:28:40 - 02:28:48 - B. Visser
  02:28:50 - 02:29:59 - G.R. Drenth
  02:30:01 - 02:30:06 - B. Visser
  02:30:09 - 02:30:46 - F. Ozinga
  02:30:48 - 02:30:50 - B. Visser
  02:30:52 - 02:31:07 - E.W. Raangs
  02:31:11 - 02:32:06 - F. Ozinga
  02:32:07 - 02:32:32 - B. Visser
  02:32:35 - 02:35:42 - M. Joostens
  02:35:49 - 02:39:57 - J.A. Ronde
  02:40:01 - 02:40:08 - B. Visser
  02:47:06 - 02:47:44 - B. Visser
  02:47:46 - 02:48:52 - J.G. Schoonhoven
  02:48:55 - 02:49:05 - B. Visser
  02:49:07 - 02:49:18 - J.C.J. Wagenaar
  02:49:19 - 02:50:19 - B. Visser
  02:50:20 - 02:50:48 - E. Mulder
  02:50:49 - 02:50:52 - B. Visser
  02:51:42 - 02:51:58 - B. Visser
  02:52:00 - 02:52:13 - J.C.J. Wagenaar
  02:52:16 - 02:52:38 - E. Wassenaar
  02:52:41 - 02:53:28 - B. Visser
 9. 10

  In november 2021 heeft het college besloten om de procedure te starten voor het opstellen van een bestemmingsplan voor het perceel Hogewerflaan 6 te Appingedam. Op 8 maart 2022 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor zienswijzen. Het plan heeft van 10 maart tot en met 21 april ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen / reacties, hebben niet geleid tot aanpassing van het plan, het plan kan ongewijzigd worden vastgesteld.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  02:53:11 - 02:53:28 - B. Visser
  02:53:31 - 02:55:30 - E.W. Raangs
  02:55:34 - 02:55:36 - B. Visser
  02:55:39 - 02:56:19 - C. Looye-Sinnema
  02:56:21 - 02:56:26 - B. Visser
  02:56:29 - 02:58:32 - A. Usmany-Dallinga
  02:58:37 - 02:58:39 - B. Visser
  02:58:42 - 02:59:04 - E.W. Raangs
  02:59:07 - 02:59:47 - B. Visser
 10. 11

  Het voorliggende bestemmingsplan betreft een woningbouwontwikkeling op het terrein van de voormalige LTS in Delfzijl. Dit terrein ligt tussen de Hogelandsterweg, de Jachtlaan, de Boeierlaan en de Rijksweg. Op het terrein komt een appartementengebouw voor 25 huurwoningen. Verder komen er 12 grondgebonden huurwoningen in 2 rijen van 6 woningen. Deze woningen worden uitgevoerd in 2 bouwlagen met een kap.


  Voor de inpassing van de bebouwing en de openbare ruimte is een Beeldkwaliteitsplan opgesteld.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  02:59:16 - 02:59:47 - B. Visser
  02:59:49 - 03:00:32 - F. Yozgat
  03:00:35 - 03:00:44 - B. Visser
  03:00:46 - 03:01:40 - A. Usmany-Dallinga
  03:01:43 - 03:01:53 - B. Visser
 11. 12

  In november 2021 heeft het college besloten om de procedure te starten voor het opstellen van een Veegplan Eemsdelta. Op 8 maart 2022 heeft het college besloten om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor zienswijzen. Het plan heeft van 10 maart tot en met 21 april ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn nog enkele onjuistheden geconstateerd en die worden nu meegenomen in een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. De tekstuele aanpassing die voorgesteld is door de Provincie, is meegenomen in het plan. De overige ingediende zienswijzen / reacties hebben niet geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Toezeggingen

  Titel
  Procedurevoorstel maken
  03:01:46 - 03:01:53 - B. Visser
  03:01:55 - 03:02:48 - E.W. Raangs
  03:02:49 - 03:02:59 - B. Visser
  03:03:02 - 03:04:51 - A. Usmany-Dallinga
  03:04:54 - 03:05:04 - B. Visser
  03:05:06 - 03:05:29 - E. Mulder
  03:05:31 - 03:05:34 - B. Visser
  03:05:36 - 03:05:44 - E.W. Raangs
  03:05:45 - 03:06:40 - B. Visser
 12. 13

  De gemeente Eemsdelta neemt samen met de gemeenten het Hogeland, Oldambt, Pekela en Veendam deel aan de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB). In dit samenwerkingsverband werken de gemeenten samen bij de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het algemeen bestuur van de VKB heeft de jaarstukken over 2021 vastgesteld. De raden hebben de mogelijkheid om hun bezwaren tegen de jaarstukken kenbaar te maken. Na besluitvorming door de raden stuurt het bestuur de jaarrekening voor 15 juli aanstaande naar de Provincie Groningen.
  Daarnaast heeft het algemeen bestuur de ontwerpbegroting 2023 behandeld.  De raden hebben de mogelijkheid om hun zienswijzen kenbaar te maken. Na behandeling door de raden stelt het Algemeen Bestuur de ontwerpbegroting 2023, rekening houdend met eventuele zienswijzen van de raden, definitief vast en stuurt deze vóór 1 augustus naar de provincie.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  03:06:17 - 03:06:40 - B. Visser
  03:06:42 - 03:07:12 - A. Elderman-Star
  03:07:14 - 03:07:32 - B. Visser
 13. 14

  In april 2022 zijn de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) ter kennisname aan gemeenten verzonden. Het Algemeen Bestuur heeft op 25 maart 2022 ingestemd met de jaarstukken 2021.
  Op 2 juli 2021 is in het Algemeen Bestuur de beleidsbegroting 2022 vastgesteld. Na het opstellen van de beleidsbegroting heeft een aantal ontwikkelingen plaats gevonden die het herzien van de begroting 2022 noodzakelijk maken. Het Dagelijks Bestuur van de VRG heeft op 10 maart 2022 ingestemd met de actualisatie Begroting 2022 en legt deze voor aan de raden ter zienswijze. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om tot 10 juni 2022 een zienswijze in te dienen op deze stukken.
  In de beleidsbegroting worden het college en de gemeenteraad geïnformeerd over de doelstellingen die VRG zich stelt voor het boekjaar 2023 en het financiële kader dat hiermee gemoeid is. Deze begroting is opgesteld in de lijn met de kaderbrief 2023-2026 die op 10 december 2021 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en ook ter kennisname richting gemeenten is verstuurd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om tot 10 juni 2022 een zienswijze in te dienen op de concept beleidsbegroting 2023.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Toezeggingen

  Titel
  Beantwoorden vragen
  03:07:19 - 03:07:32 - B. Visser
  03:07:33 - 03:12:10 - J. Veldt
  03:12:13 - 03:12:14 - B. Visser
  03:13:05 - 03:14:49 - H.R. Kol
  03:14:51 - 03:19:06 - B. Visser
  03:19:10 - 03:20:42 - B. Visser
 14. 15

  De gemeenteraad kent een raadscommissie. De raadscommissie wordt voorgezeten door een raadslid. De raad wordt voorgesteld een voorzitter te benoemen voor de commissie.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  03:19:46 - 03:20:42 - B. Visser
 15. 17

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.


  Raadslid Reinders (LBE) stelt vragen over:
  - 30 km zones, verkeersveiligheid en
  - gaswinning en versterking.

  03:20:31 - 03:20:42 - B. Visser
  03:20:45 - 03:21:36 - G.J. Reinders
  03:21:39 - 03:21:44 - B. Visser
  03:21:46 - 03:23:42 - J.A. Ronde
  03:23:46 - 03:23:49 - B. Visser
  03:23:51 - 03:25:03 - G.J. Reinders
  03:25:05 - 03:25:08 - B. Visser
  03:25:11 - 03:26:50 - A. Usmany-Dallinga
  03:26:54 - 03:29:09 - B. Visser
 16. 18

  03:28:19 - 03:29:09 - B. Visser
  03:33:34 - 03:33:54 - B. Visser
  03:34:54 - 03:37:24 - B. Visser
  03:37:57 - 03:39:00 - B. Visser
 17. 19

  03:38:38 - 03:39:00 - B. Visser