Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 26 april 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Amendementen

  Titel
  verordening Commissie Straatnamen
 2. 2

  Er heeft zich een inspreker aangemeld die wil spreken over straatnamen.

 3. 4

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

 4. 5

  Het college van B&W heeft besloten 150 vluchtelingen langdurig te willen opvangen. Dit sluit aan bij de aangenomen raadsmotie opvang vluchtelingen uit Oekraïne, waarin wordt opgeroepen opvangplekken in Eemsdelta te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeenteraad wordt gevraagd om voor nu een krediet van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de opvang en ondersteuning van de voor de oorlog gevluchte inwoners van Oekraïne. Het Rijk vergoedt alle kosten integraal.

 5. 6

  Voor de vaststelling van de jaarrekening van de gemeente moet de raad jaarlijks de grondexploitaties actualiseren conform de richtlijnen van het Besluit Beheer en Verantwoording Financiën Lagere overheden (BBV). Het college van B&W heeft ingestemd met de geactualiseerde grondexploitaties 2022, en verwerkt de gevolgen daarvan in de jaarrekening 2021 van de gemeente Eemsdelta. De raad wordt voorgesteld de actualisatie van de grondexploitaties vast te stellen.

 6. 7

  Per 1 januari 2021 zijn de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum opgegaan in de gemeente Eemsdelta.
  Straatnaamgeving was bij alle drie gemeenten op een andere manier geregeld.
  Om in de toekomst overwogen beslissingen te kunnen nemen, voor straatnamen, delen van openbare ruimtes en gemeentelijke bouwwerken, dienen de nieuwe commissies straatnaamgeving ingesteld te worden. De raad wordt voorgesteld de oude verordeningen omtrent straatnaamgeving van de voormalige gemeente Appingedam, Delfzijl en Loppersum in te trekken en de verordening Commissie Straatnaamgeving Eemsdelta vast te stellen

  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

  00:44:34 - 00:45:10 - J.A. Ronde
  00:45:12 - 00:45:24 - B. Visser
  00:45:26 - 00:45:37 - J. Veldt
  00:45:42 - 00:46:34 - B. Visser
 7. 8

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad enkele documenten over informatiebeveiliging toegezonden en daarbij geheimhouding opgelegd. Deze geheimhouding moet worden bekrachtigd door de raad. De raad wordt voorgesteld de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

  00:45:56 - 00:46:34 - B. Visser
 8. 9

  Op 4 januari 2021 heeft de raad de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Eemsdelta 2021 vastgesteld. De commissie bestaat uit maximaal één lid per fractie. In dit voorstel wordt de raad gevraagd een nieuw lid te benoemen.

  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

  00:46:05 - 00:46:34 - B. Visser
 9. 10

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

  Raadslid Wim Hartlief (LBE) stelt vragen over ontwikkeltafels jeugdzorg.
  Raadslid Aagtje Elderman (CDA) stelt vragen over ingekomen stuk 103 (Westerdraai).
  Raadslid Liesbeth Wassenaar (PvdA) stelt vragen over schuldhulpverlening aardbevingssubsidie.

  Toezeggingen

  Titel
  Energiearmoede
  Informatiebijeenkomst bewoners Westerdraai
  Ontwikkeltafels Jeugdzorg
  00:46:16 - 00:46:34 - B. Visser
  00:46:36 - 00:47:18 - W. Hartlief
  00:47:20 - 00:47:23 - B. Visser
  00:47:26 - 00:49:26 - P. Prins
  00:49:29 - 00:49:33 - B. Visser
  00:49:35 - 00:51:08 - A. Elderman-Star
  00:51:09 - 00:51:15 - B. Visser
  00:51:17 - 00:54:45 - A. Usmany-Dallinga
  00:54:49 - 00:54:50 - B. Visser
  00:54:51 - 00:55:00 - A. Elderman-Star
  00:55:03 - 00:55:42 - B. Visser
  00:55:44 - 00:57:31 - E. Wassenaar
  00:57:33 - 00:57:38 - B. Visser
  00:57:40 - 00:58:21 - J.A. Ronde
  00:58:22 - 00:58:23 - E. Wassenaar
  00:58:26 - 00:58:30 - B. Visser
  00:58:31 - 00:59:07 - E. Wassenaar
  00:59:08 - 00:59:11 - B. Visser
  00:59:13 - 01:00:18 - A. Usmany-Dallinga
  01:00:20 - 01:00:25 - E. Wassenaar
  01:00:28 - 01:00:57 - B. Visser
 10. 12

  01:00:46 - 01:00:57 - B. Visser