Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

Begrotingsvergadering

woensdag 9 november 2022

18:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2
  Vaststellen besluitenlijst 26 oktober 2022
 3. 3
  Spreekrecht burgers
 4. 4

  De raad wordt voorgesteld de begroting 2023 en meerjarenraming vast te stellen. Met het vaststellen van de begroting geeft de raad het college de bevoegdheid om uitgaven te doen binnen de door de raad beschikbaar gestelde budgetten. Alle jaarschijven sluiten met een voordelig begrotingssaldo. Het begrotingsjaar 2023 sluit met een saldo van € 5,1 miljoen, 2024 met € 6,2 miljoen, 2025 met € 6,5 miljoen en 2026 kent een saldo van € 1 miljoen.

  Voor onze inwoners is er een document toegevoegd aan de vergaderstukken om hen op hoofdlijnen mee te nemen in de Begroting 2023; wat er gaat gebeuren in 2023.

  Wijze van behandeling van de begroting 2023:
  Eerste termijn fracties (ca. 5 minuten per fractie) (Oordeelsvorming)
  Incl. indienen moties en amendementen
  Ronde reageren op elkaars beschouwingen
  Korte schorsing
  Eerste termijn college (eerst pfh financiën)
  Tweede termijn fracties (ca. 3 minuten per fractie)
  Reacties op moties en amendementen
  Korte schorsing
  Tweede termijn college (eerst pfh financiën)
  Stemming over amendementen (Besluitvorming)
  Vaststelling begroting 2023
  Stemming over moties

  Toezeggingen

  Titel
  Emancipatie- en discriminatiebeleid
  Groenbeleid
  Kledingbank Maxima
  Participatie
  04:01:50 - 04:04:14 - E. Mulder
  04:04:17 - 04:05:33 - B.J. Huizing
  04:05:37 - 04:05:57 - F. Ozinga
  04:06:01 - 04:06:05 - B. Visser
  04:06:07 - 04:08:04 - E.W. Raangs
  04:08:05 - 04:08:07 - J.C.J. Wagenaar
  04:08:09 - 04:08:10 - B. Visser
  04:08:12 - 04:08:41 - J.C.J. Wagenaar
  04:08:44 - 04:11:16 - E.W. Raangs
  04:11:18 - 04:11:20 - H.R. Kol
  04:11:21 - 04:11:30 - B. Visser
  04:11:32 - 04:11:48 - H.R. Kol
  04:11:52 - 04:12:44 - E.W. Raangs
  04:12:46 - 04:12:49 - B. Visser
  04:12:50 - 04:14:08 - A. Elderman-Star
  04:14:11 - 04:14:12 - A. Elderman-Star
  04:14:13 - 04:14:14 - J. Veldt
  04:14:16 - 04:14:18 - B. Visser
  04:14:19 - 04:14:37 - J. Veldt
  04:14:41 - 04:14:48 - A. Elderman-Star
  04:14:52 - 04:14:53 - E. Mulder
  04:14:55 - 04:14:57 - B. Visser
  04:14:58 - 04:15:00 - A. Elderman-Star
  04:15:02 - 04:15:07 - B. Visser
  04:15:09 - 04:19:40 - E.K.H. Stulp
  04:19:42 - 04:19:44 - B. Visser
  04:19:46 - 04:20:25 - E.W. Raangs
  04:20:27 - 04:20:30 - B. Visser
  04:20:31 - 04:21:41 - E. Mulder
  04:21:45 - 04:23:01 - E.K.H. Stulp
  04:23:05 - 04:23:10 - B. Visser
  04:24:01 - 04:26:27 - C. Looye-Sinnema
  04:26:29 - 04:26:32 - B. Visser
  04:26:34 - 04:28:32 - J.H. Volmer-Kuiper
  04:28:42 - 04:29:00 - B. Visser
  04:29:02 - 04:29:11 - J. Veldt
  04:29:17 - 04:29:40 - B. Visser
  04:29:43 - 04:31:43 - J.H. Menninga
  04:31:45 - 04:32:12 - J. Veldt
  04:32:14 - 04:33:23 - J.H. Menninga
  04:33:27 - 04:33:28 - B. Visser
  04:33:31 - 04:34:14 - J.A. Ronde
  04:34:18 - 04:34:27 - B. Visser
  04:34:30 - 04:34:58 - P. Prins
  04:35:01 - 04:35:52 - B. Visser
  04:35:54 - 04:36:15 - N. Boersma
  04:36:21 - 04:37:09 - B. Visser
  04:37:10 - 04:37:16 - A. Elderman-Star
  04:37:17 - 04:37:19 - J.C.J. Wagenaar
  04:37:22 - 04:37:43 - J.C.J. Wagenaar
  04:37:46 - 04:41:12 - B. Visser
 5. 4.1

  Amendementen

  Titel
  A6 Amendement Extra budget programma Economie
  A7 Amendement Industrietafel

  Moties

  Titel
  M25 Energietoeslag 2.0
  M26 Met een warme jas de winter in
  M27 Verkeersveiligheid
  M28 Bouwkavels
  M29 Motie Dividend
  04:01:48 - 04:04:14 - E. Mulder
 6. 5

  04:40:39 - 04:41:12 - B. Visser